Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Detailsalget steg en anelse før COVID-19

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+0,3 %
Januar 2020- februar 2020

Detailomsætningsindeks februar 2020

Detailsalget steg med 0,3 pct. fra januar til februar 2020. Det understreges kraftigt, at denne offentliggørelse omhandler perioden før de omfattende nedlukninger i bl.a. butikssektoren pga. COVID-19. Detailsalget er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Sammenligner man det samlede detailsalg i december 2019 - februar 2020 med de foregående tre måneder, var detailsalget uændret. I lyset af COVID-19 må vi dog forvente markante fald i detailsalget fra marts, se forbrugerforventningerne for marts, som er offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:110, samt ændringer til sammensætningen.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Øget detailsalg i alle varegrupper i februar

Alle tre varegrupper inden for detailsalg oplevede fremgang i februar. Den største procentuelle stigning forekom i varegruppen beklædning mv., hvor omsætningen steg med 1,5 pct. Detailsalget i varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer steg med hhv. 0,3 pct. og 0,1 pct. i februar.

Stigende interesse for internethandel

Mulighederne for at købe forbrugsgoder over internettet udvider sig hurtigt, og forbrugerne har i høj grad taget nethandel til sig. Nedenstående indeks viser således øget omsætning blandt virksomheder, som primært handler over internettet i Danmark og vores nærmeste nabolande. Særligt i Danmark, Tyskland og Norge har der været en markant fremgang i omsætningen hos internetforretninger. Igen skal det understreges, at disse tal gælder perioden før tiltag mod COVID-19 trådte i kraft i Danmark. Det forventes, at dette vil påvirke forbrugernes adfærd i forhold til køb af varer i hhv. butikker og på nettet i betydelig grad - i hvert fald i en periode.

Detailsalg via internet, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: Eurostat (pr 24. marts 2020) samt foreløbig dansk værdi for februar 2020.

Andre indikatorer for detailhandlen

Tal for forbrugerforventningerne for marts er offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:110. Besvarelser modtaget efter Statsministerens første pressemøde om tiltag mod spredning af COVID-19, som blev afholdt om aftenen 11. marts, viser et fald i forventningerne.

Udviklingen i detailbranchen følges bl.a. også i Danmarks Statistiks konjunkturbarometre. I den seneste offentliggørelse af barometrene for marts, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:71, viste forventningerne i detailbranchen en faldende tendens allerede før COVID-19.

En anden central indikator er statistikken over Firmaernes køb og salg, som baserer sig på virksomhedernes løbende momsangivelser. I den nuværende situation opfordrer Danmark Statistik stærkt til, at indberettere fortsat angiver moms som hidtil, også selvom indbetalingen kan udskydes efter de nye regler. Momsangivelserne er en afgørende kilde til belysning af landets aktuelle økonomiske situation.

Højere detailomsætning end i februar 2019.

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling var detailsalget i februar 2020 5,6 pct. højere end i februar 2019. Omsætningen i varegruppen fødevarer og andre dagligvarer steg med 5,8 pct., salget af beklædning mv. steg med 2,6 pct. mens detailsalget i varegruppen andre forbrugsvarer var 6,0 pct. højere i februar 2020 end i februar 2019.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2019

2020

 

2019-2020

 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.*
 

Jan.*
 

Feb.*
 

 

Sept.
-nov.

Dec.
-feb.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

105,0

104,6

104,8

104,4

104,8

105,1

 

104,8

104,7

Fødevarer og andre dagligvarer

99,5

99,5

99,7

99,8

99,7

100,1

 

99,5

99,9

Beklædning mv.

97,1

94,6

93,5

93,3

92,9

94,3

 

95,0

93,5

Andre forbrugsvarer

112,5

112,3

112,6

111,6

112,7

112,8

 

112,5

112,4

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,1

-0,3

0,1

-0,4

0,4

0,3

 

0,1

0,0

Fødevarer og andre dagligvarer

0,0

0,0

0,2

0,2

-0,1

0,3

 

0,4

0,3

Beklædning mv.

1,0

-2,6

-1,1

-0,2

-0,4

1,5

 

-2,7

-1,6

Andre forbrugsvarer

0,1

-0,2

0,3

-1,0

1,0

0,1

 

0,4

-0,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2018

2019

2019

2020

 

2018-2019

2019-2020

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Dec.
 

Jan.*
 

Feb.*
 

 

Dec.
-Feb.

Dec.
-Feb.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

125,7

94,4

88,0

125,0

96,5

93,0

 

102,7

104,8

Fødevarer og andre dagligvarer

113,5

89,6

86,6

113,4

91,5

91,7

 

96,6

98,8

Beklædning mv.

132,2

87,0

70,7

123,4

84,3

72,6

 

96,6

93,4

Andre forbrugsvarer

137,1

101,1

93,2

137,6

104,5

98,8

 

110,5

113,6

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-0,3

0,0

1,6

-0,5

2,2

5,6

 

0,3

2,1

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,4

-0,3

0,5

-0,1

2,1

5,8

 

-0,1

2,3

Beklædning mv.

-4,4

-2,3

0,3

-6,6

-3,1

2,6

 

-2,7

-3,3

Andre forbrugsvarer

0,8

0,7

2,9

0,4

3,4

6,0

 

1,3

2,9

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks.

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+0,3 %
Januar 2020- februar 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

26. marts 2020 - Nr. 115

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation