Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Overskuddet på betalingsbalancen steg i december

Betalingsbalancen over for udlandet december 2019

Ændret 11. februar 2020 kl. 09:20

Overskriften til anden figur var misvisende ved offentliggørelsen, da der stod Eksport og import, og figuren indeholder kun eksport.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I december var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 15,0 mia. kr., hvilket er 2,4 mia. kr. højere end i november (i sæsonkorrigerede tal).

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Eksporten til USA på niveau med Tyskland

Eksporten til USA er vokset betydeligt i de senere år og nåede i 2019 niveauet for Danmarks traditionelt største samhandelspartner, Tyskland. Den samlede eksport af varer og tjenester til USA lå i 2019 på 157,6 mia. kr., mens den for Tyskland var på 155,7 mia. kr.

Vareeksporten til Tyskland er især præget af varer, der krydser den danske grænse. Den del af vareeksporten, der krydser grænsen, udgjorde 92 pct. af den samlede vareeksport til Tyskland i 2019. Ift. USA udgør varer, der ikke krydser den danske grænse, 47 pct. af den samlede vareeksport.

Læs mere om eksporten til Tyskland og USA i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:42 og i 2020:39. Se også Nyt fra Danmarks Statistik 2020:40 for mere information om varehandlen, som ikke passerer den danske grænse.

Eksport af varer og tjenester overfor Tyskland og USAKilde: www.statistikbanken.dk/bb2

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 17,1 mia. kr. for de første elleve måneder af 2019 i forhold til seneste offentliggørelse. Det skyldes især en nedjustering af eksporten af varer.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 er nationalregnskabet overgået til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i betalingsbalancen over for udlandet afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Det gælder dog ikke formueindkomsten og de finansielle poster, der opdateres i september. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2019

Januar-december

2019

 

December

2018

2019

November

December

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

15,1

157,9

185,5

12,6

15,0

Indtægter

125,0

1469,0

1521,3

127,5

126,1

Udgifter

109,9

1311,1

1335,7

114,9

111,0

Varer

8,2

90,3

135,5

14,0

11,2

Eksport

60,6

755,0

802,9

68,3

65,8

Import

52,4

664,7

667,4

54,3

54,6

Tjenester

0,3

45,5

23,7

-3,9

0,0

Eksport

43,9

494,7

498,3

40,6

41,1

Import

43,6

449,2

474,6

44,5

41,1

Indkomst

8,9

58,3

62,1

5,1

6,5

Indtægter

18,2

194,6

194,0

16,2

17,0

Udgifter

9,4

136,2

131,9

11,1

10,5

Løbende overførsler

-2,2

-36,3

-35,8

-2,6

-2,7

Indtægter

2,3

24,8

26,1

2,4

2,2

Udgifter

4,6

61,0

61,9

5,0

4,9

Kapitaloverførsler mv.

0,1

0,2

1,2

0,1

0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2020 - Nr. 41

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Betalings- og kapitalbalance