Gå til sidens indhold

Fodbold vinder over andre idrætsgrene

Idræt 2016

Fodbold var i 2016 den mest populære idrætsaktivitet i landets mange idrætsforeninger, og blev dyrket af 366.000 medlemmer eller godt 14 pct. af de i alt ca. 2,6 mio. medlemmer i den organiserede foreningsidræt. På andenpladsen kom gymnastik med 310.000 eller 12 pct. af medlemmerne, mens svømning indtog en tredjeplads med 231.000 medlemmer svarende til 9 pct. af det samlede medlemstal. De ti mest populære idrætsaktiviteter omfattede 67 pct. af det samlede medlemstal svarende til 1,7 mio. medlemmer. De resterende 830.000 medlemmer fordelte sig på flere end 70 idrætsaktiviteter, der spændte vidt fra volleyball til vægtløftning.

Den samlede foreningsidræts ti mest populære aktiviteter. 2016

Flere idrætstabeller på vej

Danmarks Statistik udvider dækningen på idrætsområdet, og ovenstående resultater er hentet fra nogle af disse nye tabeller. Andre tabeller viser udviklingen i befolkningens motions- og sportsvaner, og belyser også den selvorganiserede og den kommercielle idræt. I løbet af 2018 kommer endnu flere tabeller til at beskrive idrætten nærmere inden for underemnerne økonomi og beskæftigelse, idrætsdeltagelse og infrastruktur og ressourcer.

Flere mænd end kvinder i klubberne - især blandt de 19-24-årige

57 pct. af medlemmerne i idrætsforeningerne er mænd og drenge, mens kvinder og piger udgør 43 pct. af medlemmerne. Forskellen er størst i aldersklassen 19-24 år, hvor kun 37 pct. af medlemmerne er kvinder, mens 63 pct. er mænd. For børn under 12 år er kønsfordelingen mest ligelig med 48 pct. piger og 52 pct. drenge. Hvis vi ser på de to mest populære idrætter, så er 82 pct. af fodboldspillerne mænd og drenge, mens 71 pct. af gymnasterne er kvinder og piger.

Idrætsforeningernes medlemskaber efter køn og alder. 2016

Fodboldbanerne fylder godt i Jylland

Antallet af idrætsfaciliteter i de enkelte kommuner hænger bl.a. sammen med befolkningstallet og kommunernes geografiske størrelse. Der er desuden en tendens til, at de kommuner, der i 2007 blev dannet ved sammenlægning af flere små kommuner, ligger højt på listen over kommuner med mange idrætsfaciliteter. Der spilles fodbold i hele landet, men der er stor forskel på hvor mange anlæg, de enkelte kommuner har i forhold til indbyggertallet. Fx er der i flere kommuner nord for København mindre end ét fodboldanlæg pr. 10.000 indbyggere, mens det tilsvarende tal for flere vestjyske kommuner er mere end syv.

Antallet af fodboldanlæg pr. 10.000 indbyggere efter kommune. 2017

Nyt fra Danmarks Statistik

19. december 2017 - Nr. 500

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. december 2018

Kontakt

Kilder og metode

Idrætsstatistikken er baseret på forskellige kilder og metoder. Idrætsbranchernes beskæftigelsesmæssige og økonomiske nøgletal er baseret på erhvervs- og personregistre i Danmarks Statistik.
Beskæftigelsen er opgjort i årsværk og som det gennemsnitlige antal beskæftigede. Dette er et udtryk for hvor mange personer, der hver dag går på arbejde, uanset om de er hel- eller deltidsbeskæftigede. Forholdet mellem det gennemsnitlige antal beskæftigede og årsværk indikerer, i hvor høj grad beskæftigelsen er i form af deltidsansættelser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten