Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Unge mænd falder oftest tilbage til kriminalitet

Tilbagefald til kriminalitet 2015-2017

Knap halvdelen af de 15-19-årige mænd, der i 2015 blev løsladt fra afsoning i fængsel eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse, begik en ny lovovertrædelse i løbet af de to efterfølgende år. Der synes at være en sammenhæng mellem alder og sandsynligheden for at begå ny kriminalitet, eftersom de yngre aldersgrupper i højere grad begår ny kriminalitet end de ældre. Mønsteret er det samme for begge køn, men forskellene er langt mindre hos kvinderne. Af samtlige der blev løsladt eller dømt i 2015 begik i alt 29 pct. en ny lovovertrædelse inden for to år. Det gjaldt 32 pct. af mændene og 16 pct. af kvinderne.

Tilbagefald til ny kriminalitet. 2015-2017Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv1.

Unge mænd dømt for indbrud begår oftest kriminalitet igen

Det er ikke kun mænd i teenagealderen, der ofte falder tilbage i kriminalitet. For samtlige unge mænd i alderen 15-29 år begik 44 pct. en ny lovovertrædelse inden for to år efter, at de blev løsladt fra afsoning eller fundet skyldige i en lovovertrædelse i 2015. Det er særligt de mænd, som oprindeligt begik indbrud i beboelser, ubeboede beboelser eller i forretninger mv., som har et tilbagefald. Dette gjaldt for 72 pct. Omvendt er det mænd dømt for seksualforbrydelser, hvor færrest begik ny kriminalitet, nemlig 30 pct.

Unge mænd, der har afsonet i fængsel, begår oftest ny kriminalitet

De 15-29-årige mænd, der blev løsladt efter endt afsoning i fængsel i 2015, havde med 76 pct. den højeste tilbagefaldsprocent blandt alle unge mænd, som blev løsladt eller dømt i 2015. De fleste nye lovovertrædelser blev begået i løbet af seks måneder. For de unge mænd, som havde fået en foranstaltningsdom ophørt/ophævet i 2015, var der 27 pct. som begik kriminalitet igen i løbet af to år.

Varighed til tilbagefald til ny kriminalitet, mænd i alderen 15-29 år. 2015-2017Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv1.

De unge mænd har oftest ét tilbagefald til kriminalitet

Af de 15-29-årige mænd, som begik ny kriminalitet efter at de blev løsladt fra afsoning eller fundet skyldige i en lovovertrædelse i 2015, begik 41 pct. kun én ny lovovertrædelse i løbet af to år, 29 pct. havde to eller tre tilbagefald, 20 pct. havde mellem fire og ni, mens 10 pct. havde ti eller flere tilbagefald. Sammenlignet med tilbagefald for 15-29-årige mænd fra 2007 og frem har der ikke været nævneværdige ændringer i fordelingen af antal tilbagefald.

Tilbagefald til ny kriminalitet, mænd 15-29 årKilde: www.statistikbanken.dk/recidiv5.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. oktober 2019 - Nr. 363

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken beskriver personer, der i et givent år er blevet løsladt efter afsoning i fængsel mv., eller som har fået en fældende strafferetlig afgørelse, dog eksklusive ubetingede frihedsstraffe. Hvis disse personer begår en ny lovovertrædelse inden for to år, betragtes det som tilbagefald til ny kriminalitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Kriminalitet