Gå til sidens indhold

Web-salg udgjorde 8 pct. af omsætningen i 2018

It-anvendelse i virksomheder 2019

Det samlede e-salg udgjorde 24 pct. af omsætningen i 2018 for virksomheder med mindst fem ansatte, og heraf bidrog web-salget med 8 pct. EDI-salget udgjorde den største andel på 16 pct. EDI-salg er fra ordrer afgivet automatisk fra virksomhed til virksomhed gennem elektroniske løsninger, mens web-salg er fra ordrer afgivet af private og virksomheder via hjemmesider eller apps. Det samlede e-salg er summen af de to typer. Størrelsesmæssigt var der ikke stor forskel på web-salgets andel af omsætningen i små virksomheder i forhold til større virksomheder (mellem 6-9 pct.). Til sammenligning var forskellen relativ stor for EDI-salgets andel af omsætningen (mellem 2-25 pct.). 46 pct. af den samlede omsætning fra web-salg i 2018 kom dog fra de største virksomheder med mindst 250 ansatte.

Virksomhedernes e-salgs andel af omsætning, web- og EDI-salg. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/itav6 og særkørsel der ikke findes i Statistikbanken.

69 pct. af omsætning ved EDI-salg lå i virksomheder med mindst 250 ansatte

EDI-salget er karakteriseret ved primært at ligge i de større virksomheder. I de største virksomheder med mindst 250 ansatte udgjorde EDI-salget 25 pct. af den samlede omsætning, og disse virksomheder stod for 69 pct. af den samlede EDI-omsætning i 2018.

EDI-salget er størst indenfor branchegrupperne industri mv. og engroshandel

EDI-salgets andel var især stor for industri mv., hvor 26 pct. af omsætningen i 2018 kom fra ordrer afgivet via EDI. Indenfor handel og transport mv. var EDI-salget også relativt højt med 16 pct. af omsætningen. Især EDI-salgets andel af omsætningen indenfor branchegrupperne engroshandel (23 pct.) og transport mv. (14 pct.) bidrog til dette. Set på tværs af brancherne lå 96 pct. af den samlede omsætning ved EDI-salg i 2018 indenfor industri mv. samt handel og transport mv.

Handel og transport mv. havde den største omsætning indenfor web-salg

Med 71 pct. af den samlede omsætning ved web-salg havde handel og transport mv. den klart største andel i 2018, hvor industri mv. bidrog med 13 pct. Information og kommunikation bidrog med 8 pct. og erhvervsservice med 7 pct. Bygge og anlæg havde under 1 pct. af omsætningen ved web-salg.

Knap en tredjedel af virksomhederne havde e-salg

32 pct. af virksomhederne havde e-salg i 2018, dvs. omsætning fra ordrer modtaget via websalg og/eller EDI. 10 pct. af virksomhederne havde e-salg til udlandet. 62 pct. af de største virksomheder med mindst 250 ansatte havde e-salg. Blandt disse virksomheder havde 33 pct. e-salg til udlandet, og 21 pct. havde e-salg til lande udenfor EU.

Omtrent hver tredje virksomhed havde e-salg til udlandet

Samlet set var det næsten hver tredje virksomhed med e-salg, der også havde omsætning fra e-salg til udlandet i 2018. Til sammenligning havde hver anden virksomhed med e-salg indenfor information og kommunikation e-salg til udlandet.

Virksomheder med e-salg og e-salg til udland. 2018

Andel af virksomheder med e-salg. 2018

 

Alle

Branche

Antal ansatte

 

Virksom
heder

 

Industri
mv.

 

Bygge
og
anlæg
 

Handel
og
trans
port

Info.
og
komm.
 

Er-
hvervs-
service
 

5-9


 

10-
49

 

50-
99

 

100-
250

 

250+


 

 

pct.

Virksomheder med:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-salg

32

27

16

46

26

19

30

31

40

47

62

E-salg, Danmark

31

25

16

45

24

19

29

29

38

44

60

E-salg, udland

10

12

1

14

13

6

9

9

15

23

33

- Heraf e-salg, EU

10

12

1

14

13

6

9

9

15

23

33

- E-salg, resten af verden

7

7

0

10

9

4

6

6

9

14

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-salg

27

17

13

40

24

17

27

25

29

33

48

EDI-salg

10

13

5

14

4

5

1

11

20

27

36

Anm. Virksomheder med mindst 5 ansatte indenfor de private, ikke-finansielle byerhverv. Spørgsmålene om e-salg er stillet i 2019, men refererer til aktiviteter i 2018.
Kilde: www.statistikbanken.dk/itav2 og særkørsel der ikke findes i Statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. september 2019 - Nr. 320

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

It-anvendelse i virksomheder er en årlig opgørelse af danske virksomheders brug af it. Statistikken opgør udbredelse og anvendelse af it, herunder brug af it-teknologier og elektronisk handel. Stikprøven består af ca. 4.000 virksomheder og dækker virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst ti fuldtidsansatte.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Erhvervslivets struktur