Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Firmaernes salg fortsat højt trods fald i august

Firmaernes køb og salg august 2019

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 1,8 pct. fra juli til august og det indenlandske salg ekskl. energi faldt 2,0 pct. Niveauet afviger dog ikke fra det ellers rekordhøje niveau. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11 .

Salget i industrien går tilbage, mens bygge og anlæg går frem

To vigtige indikationer for konjunkturen ses i salget inden for hhv. industrien og bygge og anlæg. Salget i industrien faldt med 4,1 pct. fra juli til august, den udvikling genfindes i statistikken over industriens produktion. Udviklingen er en konsekvens af udviklingen i bl.a. medicinalindustri (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:367). Omvendt steg salget i bygge og anlæg med 4,6 pct. fra juli til august. Udviklingen i omsætningen i bygge og anlæg afhænger af arbejdets art (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:285).

Firmaernes salg udvikling måned til måned, sæsonkorrigeretKilde: Egne beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/fiks11.

Salget stiger i forhold til året før

Hvis salget ikke korrigeres for sæsonudsving og effekten af handelsdage, var salget i august 0,6 pct. lavere end i august 2018. Salget i industrien var 1,8 pct. højere, når august 2019 sammenlignes med august 2018, og omtrent det samme gjaldt salget i bygge og anlæg, der var 2,0 pct. højere.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for juli 2019 er revideret fra 336,3 mia. kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:339) til 336,9 mia. kr. Det er en opjustering på 0,6 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2017

2018

2019

 

2017

2018

2019

 

mia. kr.

Januar

301,3

318,2

332,5

 

287,9

303,6

318,5

Februar

313,7

312,2

333,1

 

277,7

277,1

296,4

Marts

312,1

310,6

325,7

 

326,1

309,0

327,7

April

301,8

319,6

335,3

 

287,9

313,3

330,5

Maj

309,5

322,0

331,0

 

310,2

324,5

333,5

Juni

311,3

320,9

331,1

 

330,2

334,6

331,9

Juli

310,8

321,1

336,9

 

285,3

299,7

321,1

August

311,4

328,7

330,8

 

306,9

324,1

322,2

September

313,5

323,5

.

 

319,1

321,6

.

Oktober

315,1

327,7

.

 

325,8

343,9

.

November

315,3

327,1

.

 

327,9

342,0

.

December

320,1

325,9

.

 

350,0

356,4

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Juli
2019

 

Aug.
2019

 

Æn-
dring

 

Mar.
2019
- Maj.
2019

Juni
2019
- aug.
2019

Æn-
dring

 

Aug.
2018

 

Aug.
2019

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

336,9

330,8

-1,8

991,9

998,8

0,7

324,1

322,2

-0,6

I alt inkl. energi mv.

382,3

376,8

-1,4

1134,0

1137,0

0,3

365,1

362,7

-0,6

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,1

8,5

-6,2

26,9

26,9

-0,1

9,6

8,6

-10,3

Industri

70,2

67,3

-4,1

200,3

203,2

1,5

67,4

68,7

1,8

Bygge og anlæg

23,7

24,8

4,6

75,9

73,5

-3,1

24,6

25,1

2,0

Handel

122,7

122,3

-0,3

362,8

367,3

1,3

120,6

120,6

0,0

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

14,0

13,9

-0,1

40,1

41,6

3,6

12,7

12,9

1,4

Engroshandel

78,9

78,9

-0,1

233,7

236,9

1,3

77,6

77,4

-0,3

Detailhandel

29,8

29,5

-1,1

88,9

88,9

-0,1

30,2

30,3

0,3

Transport

36,5

36,6

0,4

108,9

111,4

2,3

36,6

36,3

-0,7

Hoteller og restauranter

5,3

5,3

0,3

16,0

16,1

0,2

5,9

5,9

0,2

Information og kommunikation

16,4

16,2

-1,2

47,8

48,6

1,8

13,7

14,2

3,7

Finansiering og forsikring

7,2

7,1

-1,8

20,9

20,7

-0,5

5,4

5,7

5,4

Ejendomshandel og udlejning

6,5

6,0

-7,7

18,8

18,9

0,8

4,0

3,7

-8,8

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. oktober 2019 - Nr. 377

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. november 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information