Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Prisen på huse stiger mere end på lejligheder

Ejendomssalg (md.) juli 2019

I juli var det ottende måned i træk, at priserne på enfamiliehuse steg mere end på ejerlejligheder, når man måler i forhold til samme måned året før. På landsplan var den årlige stigning på enfamiliehuse i juli på 3,3 pct., mens ejerlejligheder faldt med 2,1 pct. i forhold til juli året før. I 2019 er det kun i månederne januar og juni, at priserne på ejerlejligheder er steget i forhold til samme måned sidste år. Siden priserne på ejerboliger begyndte at stige i slutningen af 2012, er ejerlejligheder steget mærkbart mere i pris end enfamiliehuse. Men fra slutningen af 2018 er enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder. I ti ud af de seneste tolv måneder er prisen på enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder målt i forhold til samme måned sidste år.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse og ejerlejligheder på landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Priserne på ejerlejligheder faldt i fem af årets første syv måneder

På landsplan er priserne på ejerlejligheder faldet i fem ud af årets første syv måneder, når man sammenligner med samme måned året før. I Region Hovestaden begyndte året (januar-marts) med højere prisændringer på end på landsplan, men i de seneste fire måneder (april-juli) er billedet vendt, og prisændringerne er lavere i Hovedstaden end i resten af landet. Siden 2006 er priserne på ejerlejligheder imidlertid steget ca. 22 pct. både på landsplan og i Region Hovedstaden.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for ejerlejligheder, fordelt på landsplan og Hovedstaden

 

Landsplan

 

Region Hovedstaden

 

Prisindeks
 

Prisændring
over 12 måneder

 

Prisindeks
 

Prisændring
over 12 måneder

 

indeks 2006 = 100

pct.

 

indeks 2006 = 100

pct.

Januar*

123,4

0,6

 

124,9

1,1

Februar*

123,1

-0,6

 

125,4

0,4

Marts*

123,6

-1,7

 

125,3

-1,3

April*

124,5

-0,8

 

124,8

-1,8

Maj*

125,8

-0,2

 

126,3

-1,8

Juni*

127,0

0,7

 

127,4

0,4

Juli*

122,5

-2,1

 

120,9

-4,7

*De seneste 11 måneder er foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Priserne på enfamiliehuse er steget i næsten hele 2019

Generelt er priserne på enfamiliehuse i hele landet steget i de første syv måneder af 2019 i forhold til de samme måneder året før. Dog har februar budt på faldende priser i Region Nordjylland, ligesom der også var fald i Region Sjælland i marts og i Region Midtjylland i juli måned.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse, fordelt på regioner. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Handlen er flyttet fra de store byer til de mindre byer

I 2019 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 12.789, mens det tilsvarende tal er 4.609 for ejerlejligheder. Set i forhold til 2018 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler 2,5 pct. højere for enfamiliehuse og 1,2 pct. lavere for ejerlejligheder. Det tyder på, at ejendomshandlerne i 2019 foreløbigt er rykket væk fra de store byer og ud til de mindre, idet de fleste ejerlejligheder findes i de store byer. Det laveste antal handler siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992 var i 2011, hvor der i gennemsnit blev solgt 8.050 enfamiliehuse og 2.966 ejerlejligheder i kvartalet. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det kvartalvise gennemsnit var 14.972 enfamiliehuse og 6.327 ejerlejligheder.

Handler i almindelig fri handel

Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen77.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. september 2019 - Nr. 362

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. oktober 2019

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem SKAT's ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel. Beregningsprincipperne er identiske i den månedlige, kvartalsvise og årlige ejendomssalgsstatistik. Almindelig fri handel er salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave.

Der udføres ikke sæsonkorrektion af priserne, da det ikke har været muligt at påvise et stabilt sæsonmønster i prisudviklingen på enfamiliehuse og ejerlejligheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation