Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Vallensbæk har de yngste biler, Ærø de ældste

Motorparken 1. januar 2019

Den laveste gennemsnitsalder for husholdningsejede biler findes i Vallensbæk Kommune med 7,7 år, mens Ærø har den højeste med 13,6 år. De yngste biler i øvrigt findes i dele af Københavns omegn, Østsjælland, Nordsjælland og i Århus. Den gennemsnitlige personbil er 8,8 år gammel ved årsskiftet, hvilket er uændret ift. sidste år og 0,4 år yngre end for fem år siden. Husholdningernes biler er i gennemsnit 9,3 år, mens erhvervenes biler, herunder biler til leasing, er 3,7 år.

Gennemsnitsalder for personbiler ejet af private husholdninger. 1. januar 2018

Fem gange så mange personbiler som i 1962

Flere end fem gange så mange personbiler kører rundt på de danske veje ved årsskiftet 2018-2019 som i 1961-1962. Bestanden af personbiler er vokset fra 470.000 i 1962 til 2.594.000 i dag. Nettotilvæksten på 64.400 biler i 2018 betyder, at bestanden af personbiler er steget med 2,5 pct. i løbet af året.

Selv om de private husholdninger de seneste år kun har stået for halvdelen af nyregistreringerne - faldende fra to tredjedel i 1990'erne med fremkomsten af leasing - ejer de 90 pct. af personbilerne, mens erhvervene har de resterende 10 pct. Det er et lille fald for husholdningerne og en tilsvarende lille stigning for erhvervene siden 2014-2015. Trods en stor procentvis stigning i salget af især el- og hybridbiler, udgør de kun 0,6 pct. af alle personbiler.

Færre erhvervskøretøjer, flere personbiler

Den samlede bestand af motorkøretøjer er på 3.240.000 stk. ved årsskiftet. Siden 2014-2015 er bestanden vokset med 259.000 køretøjer eller 8,6 pct. Der er kommet flere personbiler, busser, sættevognstrækkere og motorcykler og færre af alle andre køretøjer. I absolutte tal er der 5.800 færre erhvervskøretøjer og 265.000 flere personbiler.

Udviklingen i bestanden af køretøjer pr. 1. januar. 2015 til 2019

Personbilerne udgør mere end tre fjerdedel af motorkøretøjerne

Personbilerne dominerer med 80 pct. af motorkøretøjerne, mens varebilerne udgør 12 pct. Motorcykler og knallert-45 udgør 6 pct., og busser og lastbiler mv. resten.

Bestanden af øvrige køretøjer er på 1.323.000 stk., og den består primært af 994.000 små påhængsvogne (trailere < 2 ton), heraf 739.200 husholdningsejede trailere < 1 ton, samt 128.000 campingvogne.

Campisterne på hjul er jyder, men der er færre af dem

Campingvogne og autocampere er et udpræget jysk fænomen med Billund Kommune som topscorer med 102 køretøjer pr. 1.000 familier. Helt modsat ser det ud i kommunerne Gentofte, Frederiksberg og København med færre end otte af disse køretøjer pr. 1.000 familier. Det skal i øvrigt bemærkes, at bestanden af campingvogne er for nedadgående med en reduktion på 8,6 pct. siden 2015, mens der er 24 pct. færre autocampere. Se mere om overnatninger på campingpladser i 2018 på www.statistikbanken.dk/camp1.

Campingvogne og autocampere pr. 1.000 familier

Lavere gennemsnitsalder, men uændret middellevetid

Den store tilgang af nye biler de seneste fire år kombineret med en øget afgang af især ældre biler betyder, at bestandens gennemsnitsalder på 8,8 år ved årsskiftet er den laveste siden 2003.

Med ret små udsving i de aldersbetingede afgange i forhold til de foregående år er middellevetiden - den forventede levetid - for en 0-årig bil 15,1 år, hvilket er en anelse højere end sidste år, men det samme som i 2017.

Personbilers gennemsnitsalder og middellevetid. 1. januar

 

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

 

antal år

Gnsn. alder

8,3

8,8

9,2

9,1

9,1

9,4

9,3

9,1

8,9

8,8

Middellevetid1

16,1

16,4

16,6

17,1

15,9

16,9

16,1

16,0

15,1

15,1

1 For 0-årige personbiler.

Køretøjsbestanden i Danmark. 1. januar

 

2015
 

2016
 

2017
 

2018
 

2019
 

2015
- 2019

 

antal

pct.

Alle køretøjer i alt

4203019

4287269

4391971

4482305

4563042

8,6

Motorkøretøjer i alt

2981111

3040585

3118571

3183024

3240176

8,7

Personbiler

2329578

2390823

2465538

2530047

2594469

11,4

Benzin

1639695

1666621

1701550

1736427

1766543

7,7

Diesel

686869

715628

754054

782859

812502

18,3

El, gas, hybrid (plug-in) mv.

3014

8574

9934

10761

15424

411,7

Busser

13408

13383

13417

13482

13158

-1,9

Varebiler

397825

395649

397001

395548

389461

-2,1

Heraf privat godstransport1

89887

88388

85967

80906

73595

-18,1

Lastbiler

28628

28309

28326

28261

28124

-1,8

Sættevognstrækkere

12867

13127

13640

14130

14539

13,0

Motorcykler

151542

153411

156311

158377

160823

6,1

Knallert-45

45970

44624

43111

41983

38404

-16,5

Brand- og redningskøretøjer2

1293

1259

1227

1196

1198

-7,3

Øvrige køretøjer i alt

1221908

1246684

1273400

1299281

1322866

8,3

Påhængsvogne indtil 2 ton

899081

922554

948078

972120

994154

10,6

Påhængsvogne over 2 ton

51908

55230

59107

63184

67696

30,4

Sættevogne

37880

39149

40263

42164

44191

16,7

Campingvogne

139654

137404

134768

131257

127705

-8,6

Traktorer

93385

92347

91184

90556

89120

-4,6

1 Må anvendes til privatkørsel.
2 Kun vare- og lastbiler.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. marts 2019 - Nr. 110

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. marts 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Transport