Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat høj landingsværdi for fiskeriet i 2018

Fiskeriets struktur og landinger 2018

Den samlede landingsværdi for dansk fiskeri blev på 3,5 mia. kr. i 2018, en stigning på 3 pct. i forhold til 2017. Bedre priser for næsten alle fiskearter gav et samlet forøget bruttoudbytte trods et 16 pct. fald i de landede mængder. De seneste fire år har fiskeriet indbragt ca. 3,5 mia. kr., hvilket er 500 mio. kr. mere end niveauet for den foregående fire års periode.

Værdi af danske fiskeres samlede landinger fordelt på artsgrupper

Prisstigning afbød fald i landingerne

Landingerne af industrifisk faldt 19 pct., men bruttoudbyttet heraf steg 17 pct. som følge af en 44 pct. prisstigning på industrifisk. For torsk og fladfisk kunne prisstigningen delvis afbøde et 17 pct. fald i landingerne, mens udbyttet af sild steg 6 pct. trods prisfald, som følge af 13 pct. stigning i landingerne af sild.

Værdi af danske fiskeres landinger i udlandet fordelt på artsgrupper

Hårdt Brexit kan påvirke dansk fiskeri

Hvis Brexit ender uden aftale, risikerer erhvervet at miste adgang til at fiske i britiske farvande. Ifølge en rapport fra Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet udgør fangsten i britisk farvand ca. 30 pct. af den samlede danske landingsværdi, hvilket svarer til ca. 1 mia. kr. (se pressemeddelelse).

Danske fiskerfartøjers landinger

 

2015

2016

2017

2018

 

2015

2016

2017

2018

 

landet vægt, mio. kg

 

værdi, mio. kr.

Landinger i alt

876

672

910

787

 

3392

3665

3413

3524

Torskefisk

33

31

28

26

 

526

533

525

485

Fladfisk

30

32

27

23

 

430

527

522

532

Sild

121

146

141

159

 

484

736

505

534

Makrel

46

41

38

30

 

290

302

283

280

Industrifisk

552

335

585

475

 

953

681

699

816

Krebs- og bløddyr

79

72

77

59

 

566

712

697

696

Fisk i øvrigt

14

17

13

16

 

144

174

182

180

Landingssted:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landet i Danmark

757

562

793

689

 

2667

2867

2720

2902

EU uden Danmark

67

68

64

62

 

364

426

289

285

Lande uden for EU

52

42

53

36

 

361

371

404

338

Mere end halvdelen af tonnagen er registreret i Nordjylland

Danske fiskerfartøjer i Region Nordjylland havde i 2018 en bruttotonnage (BT) på 37.327, svarende til 52 pct. af den samlede danske BT. Ti år tidligere var andelen 41 pct. svarende til 29.841 BT. For de største fartøjer (over 40 meter) er den samlede kapacitet øget og udgør i 2018 40.459 BT mod 28.793 BT i 2008. De største fartøjers andel af den samlede danske BT på ti år øget fra 39 pct. til 56 pct.

Registrerede fiskerfartøjer

 

Nordjylland
 

Midtjylland
 

Øvrige
regioner

 

Nordjylland
 

Midtjylland
 

Øvrige
regioner

 

2008

 

2018

Antal fartøjer

753

700

1435

 

585

580

970

Under 10 meter

481

482

1199

 

413

447

824

10,0-11,9 meter

40

36

70

 

32

11

59

12,0-17,9 meter

138

100

120

 

88

63

66

18,0-23,9 meter

43

50

23

 

26

24

11

24,0-39,9 meter

39

20

13

 

16

17

6

Over 40 meter

12

12

10

 

10

18

4

Tonnage, BT

29841

23064

20120

 

37327

22520

12195

Under 10 meter

1271

902

2812

 

1194

894

1874

10,0-11,9 meter

492

426

776

 

404

144

702

12,0-17,9 meter

4025

3291

3515

 

3437

2383

2465

18,0-23,9 meter

3519

4559

1549

 

3243

2607

674

24,0-39,9 meter

8750

5450

2893

 

4594

5635

1334

Over 40 meter

11784

8435

8574

 

24455

10858

5146

Der var 2.135 fiskerfartøjer registreret i Danmark ved udgangen af 2018, heraf 1.684 under ti meter. Mere end halvdelen af fartøjerne under 10 meter er imidlertid hjælpefartøjer eller inaktive fartøjer, som ikke anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri. Se fartøjstabel i Statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. april 2019 - Nr. 127

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Grundlaget for fartøjsstatistikken er Fiskeristyrelsens (FST) register over fiskerfartøjer pr. 31. december. Landingsstatistikken udarbejdes på basis af FST's register for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled, suppleret med data fra fartøjernes logbøger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation