Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Dansk industri vækster både ude og hjemme

Danske datterselskaber i udlandet 2017

Antallet af ansatte i danskejet industri i udlandet steg med 5.200 til i alt 389.700 fra 2016 til 2017, mens industribeskæftigelsen herhjemme steg med 5.000 til i alt 314.500. Dermed var væksten i dansk industri den samme ude og hjemme i 2017 målt på ansatte. Med en stigning på 73.000 voksede dansk industri fra 2010 til 2017 dog primært i udlandet, mens industribeskæftigelsen i Danmark først i 2017 nåede 2010-niveauet. Det var især produktion af smykker, vindmølledele og containere samt slagterier, der drev fremgangen for dansk industri i udlandet 2010 til 2017.

Ansatte i datterselskaber i udlandet og lønmodtagere i Danmark. Industri mv.Tal for lønmodtagere i Danmark er baseret på www.dst.dk/stattabel/1487.

Flest ansatte i Storbritannien, men størst vækst i Indien

Det samlede antal ansatte i danske selskaber i udlandet steg med 15.000 til 1.397.000 i 2017. Det kan sammenholdes med, at der samme år var 1.773.000 ansatte i de private byerhverv i Danmark. Storbritannien var det land, som samlet set havde flest ansatte i danskejede datterselskaber - i alt 91.700 - stort set samme antal som i 2016. Med en stigning på 7.300 rykkede Indien i 2017 forbi både Kina og Tyskland og indtog andenpladsen med 85.400 ansatte. De største lande inden for industri var dog stadig Kina og Polen.

De fem største lande målt på ansatte i udenlandske datterselskaber. I alt og Industri mv.

 

I alt

 

 

Industri

 

2016

2017

 

 

2016

2017

 

personer

 

 

personer

I alt

1382068

1396846

 

I alt

384508

389718

De fem største lande

412758

417944

 

De fem største lande

156712

157284

Storbritannien

91458

91719

 

Kina

48410

46496

Indien

78040

85351

 

Polen

37552

39804

Kina

88403

83122

 

Tyskland

25825

25121

Tyskland

81755

83061

 

Storbritannien

23084

23792

Thailand

73102

74691

 

USA

21841

22071

Flest ansatte i servicesektoren i Storbritannien

I Storbritannien var de fleste ansatte i danske datterselskaber beskæftiget i servicesektoren, især med erhvervsservice (bl.a. rengøring, vagt- og sikkerhedstjenester og rådgivende ingeniører). Inden for handel solgte de ansatte især medicinalvarer, smykker, termostater og pumper. De industriansatte var især beskæftiget i fødevareindustrien, men også med fremstilling af emballage, døre og vinduer samt vindmølledele.

Ansatte i datterselskaber i Storbritannien

Danske selskaber i udlandet beskæftiger flest inden for erhvervsservice

Trods fremgangen i industrien beskæftigede de danske datterselskaber i udlandet stadig flest inden for erhvervsservice efterfulgt af handel og transport. Der var flest ansatte i EU (596.000) efterfulgt af Asien (430.000). I Amerika var der 185.000 ansatte (heraf 102.000 i Syd- og Mellemamerika), mens der i de øvrige lande var 186.000, bl.a. fordelt på 139.000 i Europa uden for EU (heraf 43.000 i Norge) og 28.000 i Afrika.

Ansatte i udenlandske datterselskaber fordelt på lande- og branchegrupper

 

I alt

EU

Amerika

Asien

Øvrige lande

 

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

 

1.000 personer

I alt

1382

1397

591

596

189

185

423

430

179

186

Industri, råstofindvinding mv.

385

390

180

183

52

50

114

116

39

40

Handel og transport mv.

398

409

191

194

63

67

77

77

68

69

Heraf: Transport

123

120

44

42

28

27

28

28

23

22

Erhvervsservice

452

454

147

143

55

51

200

208

49

52

Øvrige brancher

148

145

74

76

19

16

32

28

23

25

Anm.: Amerika: Nordamerika, Syd- og Mellemamerika. Øvrige lande: Europa uden for EU, Afrika, Oceanien.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. marts 2019 - Nr. 120

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er spørgeskemabaseret, og populationen dannes ud fra en række kilder, herunder Nationalbanken, virksomhedernes årsregnskaber og kommercielle registre. Statistikken omfatter udenlandske kontrol, hvis den direkte/indirekte ejer mere end 50 pct. eller har kontrollerende indflydelse.Statistikken over danske virksomheders udenlandske datterselskaber er årlig og er af relativ bevægelig karakter. Der kan forekomme store ændringer i omfanget af datterselskaber og ansatte. De årlige udsving skal derfor fortolkes varsomt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation