Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Andelen af ældre i pleje- og ældreboliger falder

Pleje- og ældreboliger 2018

52.747 personer på 75 år og derover boede i pleje- og ældreboliger i 2018, hvilket svarer til 11 pct. af befolkningen i denne aldersgruppe. Andelen af ældre i pleje- og ældreboliger er faldet siden 2010, hvor 15 pct. af de 75-årige og derover boede i pleje- eller ældrebolig. Faldet gælder alle aldersgrupper over 74 år. I aldersgruppen på 90 år og derover er andelen, der bor i en pleje- eller ældrebolig, faldet fra 42 pct. i 2010 til 35 pct. i 2018. Antallet af ældre på 75 år og derover er steget 22 pct. fra 387.852 i andet kvartal 2010 til 471.362 i 2018.

Andel af befolkningen, der bor i pleje- og ældreboliger (75 år og derover)

Flest ældre bor i pleje- og ældreboliger i Hovedstadsregionen

I Region Hovedstaden bor 12 pct. af befolkningen på 75 år og derover i pleje- og ældreboliger og er dermed den region, hvor den største andel af den ældre befolkning bor i denne type bolig. Med 10 pct. har Region Sjælland den mindste andel ældre, som bor i pleje- og ældreboliger, tæt fulgt af Region Syddanmark.

Andel af befolkningen, der bor i pleje- og ældreboliger (75 år og derover), fordelt på regioner. 2018

I Region Midtjylland bor flest på 90 år og derover i pleje- og ældreboliger

I de fleste aldersgrupper er det også Region Hovedstaden, der har den største andel af ældre, som bor i pleje- og ældreboliger. Eneste undtagelse er aldersgruppen 90 år og derover, hvor Region Midtjylland har den højeste andel på 38 pct. Også i denne aldersgruppe har Region Sjælland den laveste andel på 33 pct.

Færre modtager hjemmehjælp

Samtidig med at andelen af ældre i ældre- og plejeboliger er faldet, har antallet af ældre, der er er visiteret til at modtage hjemmehjælp også været faldende. I 2010 modtog 120.268 personer på 75 år og derover hjemmehjælp mod kun 96.653 i 2017. Se www.statistikbanken.dk/AED06. Udviklingen kan hænge sammen med, at mange kommuner bestræber sig på at gøre ældre mere selvhjulpne og arbejder mod at holde ældre længere tid i eget hjem.

Antallet af pleje- og ældreboliger falder

Siden 2010 er antallet af pleje- og ældreboliger faldet fra 82.059 til 78.829 i 2018, hvilket er et fald på 3,9 pct. Plejehjemsboliger og beskyttede boliger er under udfasning og erstattes med tiden af de mere tidssvarende plejeboliger. Antallet af de to boligtyper har derfor været faldende i perioden og udgør nu kun knap 6 pct. af det samlede antal pleje- og ældreboliger. I samme periode er antallet af plejeboliger steget med 14 pct. og udgør nu 54 pct. af pleje- og ældreboligerne.

Antal pleje- og ældreboliger over tid, fordelt på boligtyper

Typer af pleje- og ældreboliger

Der findes fem forskellige typer af boliger for ældre:

Plejehjemsboliger findes på ældreinstitutioner, hvor der er fast tilknyttet personale og serviceareal.
Beskyttede boliger findes ligeledes på ældreinstitutioner. Der er fast tilknyttet personale og serviceareal til nogle beskyttede boliger, mens der i andre er etableret nødkald mv.
Plejeboliger og almene ældreboliger er oprettet efter loven om almene boliger:

Plejeboliger er ældreboliger, hvor der er fast tilknyttet personale og serviceareal. Plejeboliger er på sigt afløseren for plejehjem.
Almene ældreboliger er indrettet, så de er egnede som bolig for ældre og handicappede, men der er ikke fast tilknyttet personale og serviceareal.
Friplejeboliger er oprettet efter lov om friplejeboliger, og om dem gælder det:

Friplejeboliger er udlejningsboliger for personer med omfattende behov for service og pleje. Friplejeboliger har tilknyttet personale og serviceareal og er uden for den kommunale boligforsyning.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. januar 2019 - Nr. 29

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. november 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Oplysningerne er indsamlet på elektroniske blanketter fra kommunerne og indgår i Danmarks Statistiks sociale ressourceopgørelse - uge 17. Antal beboere i visiterede boliger opgøres af den kommune, der betaler/visiterer uanset om boligen drives af egen kommune eller fremmed kommune. Der er - ligesom tidligere år - rettet henvendelse til enkelte kommuner, hvor tallene ikke forekommer Danmarks Statistik sandsynlige, bl.a. på grund af store forskelle til tallene fra forrige år.
Opgørelsen er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation