Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Dårligt aktieår reducerer det offentlige overskud

Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2018 (marts-version)

I 2018 var der et overskud på 11,3 mia. kr. på de offentlige finanser. Det er 20,3 mia. kr. mindre end overskuddet på 31,6 mia. kr. i 2017. Det faldende overskud skyldes især, at statens indtægter fra pensionsafkastskatten er faldet fra 32,3 mia. kr. i 2017 til 12,5 mia. kr. i 2018.

Den offentlige saldo

Pensioner udgør mere end 50 pct. af indkomstoverførslerne

I 2018 blev der brugt 362,3 mia. kr. på indkomstoverførsler. Det er en stigning på 2,7 mia. kr. i forhold til 2017. Udgifterne til pensioner er steget med 5,7 mia. kr., og de udgør en stadig større andel af de samlede indkomstoverførsler. Mens pensionerne udgjorde 46 pct. i 1998, var andelen steget til 57 pct. i 2018. Derimod er efterlønnens andel af de samlede indkomstoverførsler i samme periode faldet fra 9 pct. til 3 pct.

Indkomstoverførsler

Udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og service

 

 

2014

2015

2016*

2017*

2018*

 

 

mio. kr.

1.

Driftsudgifter

1007146

1023102

1023168

1037549

1055777

1.1

Indkomstoverførsler til husholdninger

347900

352337

354732

359629

362310

2.

Kapitaludgifter

86809

87275

82981

76701

84726

2.1

Kapitalakkumulation

74780

70198

76980

70952

73382

2.2

Kapitaloverførsler

12028

17077

6000

5749

11344

A.

Udgifter i alt

1093954

1110377

1106149

1114250

1140503

3.

Driftsindtægter

1128381

1093729

1106942

1144141

1152433

3.1

Salg af varer og tjenester

55112

55313

55720

56391

58011

3.2

Egenproduktion overført til investeringer

20115

19998

21219

20642

19511

3.3

Erhvervs- og formueindtægter

36099

24789

23747

26288

32988

3.4

Løbende skatter

980020

955262

966069

1001659

1003636

3.5

Bidrag til sociale sikringsordninger

18917

18788

18501

18398

18180

3.6

Andre løbende overførsler

18118

19578

21688

20763

20108

4.

Kapitalindtægter

-11754

-10427

-2813

1686

-593

B.

Indtægter i alt

1116627

1083302

1104129

1145826

1151840

C.

Driftsoverskud (3-1) (bruttoopsparing)

121235

70626

83774

106592

96656

D.

Drifts- og kapitaloverskud (B-A)

 

 

 

 

 

 

(fordringserhvervelse, netto)

22673

-27076

-2020

31577

11337

*Foreløbige tal.

Forbrugsudgift for offentlig forvaltning og service

 

 

2014

2015

2016*

2017*

2018*

 

 

mio. kr.

1.

Aflønning af ansatte

321626

325529

327282

332586

338958

2.

Forbrug af fast realkapital

56755

57241

58316

58918

59286

3.

Forbrug i produktionen

180943

182998

186294

191559

195191

4.

Andre produktionsskatter

2999

2883

2850

2713

2824

5.

Andre produktionssubsidier

-6096

-4975

-4261

-3916

-3601

6.

Produktion (1+2+3+4+5)

556227

563676

570481

581860

592658

7.

Sociale ydelser i naturalier

29856

30279

30638

30808

31348

8.

Salg af varer og tjenester

-55112

-55313

-55720

-56391

-58011

9.

Egenproduktion overført til investering

-20115

-19998

-21219

-20642

-19511

10.

Forbrugsudgift (6+7+8+9)

510856

518644

524180

535635

546484

10.1

Individuel andel af forbrugsudgifter

363228

369518

374873

381099

387241

10.2

Kollektiv andel af forbrugsudgifter

147629

149126

149307

154537

159244

*Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. marts 2019 - Nr. 111

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR). Det betyder, at de regnskabs- og budgetdokumenter, som ligger til grund, foreligger med nationalregnskabskoder på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse informationer mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentlige finanser