Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Store virksomheder står for halvdelen af eksporten

Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika 2017

Virksomheder med mere end 250 ansatte stod i 2017 for omkring halvdelen af eksporten af både varer og tjenester. De store virksomheder stod for 46 pct. af den samlede eksport af varer og 56 pct. af den samlede eksport af tjenester. Virksomheder med mere end 250 ansatte udgør 1,5 pct. af virksomheder med vareeksport. Det viser statistikken om udenrigshandel opgjort efter virksomhedskarakteristika.

Vare- og tjenesteeksporten fordelt efter antal ansatte. 2017

Fremstillingsbranchens vareeksport domineres af de største virksomheder

Virksomheder med mere end 250 ansatte udgør især en stor andel af vareeksporten inden for fremstillingsbrancherne, hvor fremstilling af farmaceutiske råvarer mv. udgjorde 19 pct. af den samlede eksport foretaget af store virksomheder i 2017, mens fremstilling af maskiner udgjorde 18 pct. I branchen fremstilling af farmaceutiske råvarer mv. udgør eksporten fra store virksomheder 97 pct., mens den udgør 63 pct. i fremstilling af maskiner. Små virksomheder med 0-49 ansatte har stor eksport i engroshandelsbranchen, hvor de i 2017 udgjorde 44 pct.

Vareeksporten for udvalgte brancher fordelt efter antal ansatte. 2017

Store virksomheder eksporterer især transporttjenester

Eksporten af transporttjenester er især domineret af virksomheder med mere end 250 ansatte. 76 pct. af den samlede eksport af transporttjenester i 2017 blev foretaget af disse virksomheder. For eksport af transporttjenester er søstransport den største bidragsyder. Efter transport er det andre forretningstjenester, som har mest eksport foretaget af store virksomheder. De store virksomheder udgør 44 pct. af den samlede eksport af andre forretningstjenester, mens virksomheder med 0-49 ansatte udgør 9 pct.

Eksport for udvalgte tjenestegrupper fordelt på antal ansatte. 2017

Udenlandsk ejede virksomheder bag næsten en tredjedel af vareeksporten

Udenlandsk ejede virksomheder havde i 2017 en større andel af vareeksporten end af tjenesteeksporten. For vareeksporten udgjorde udenlandsk ejede virksomheders andel 30 pct., mens den for tjenesteeksporten udgjorde 17 pct. For vareeksporten er bl.a. brancherne råstofindvindings samt fremstilling af gummi og plastprodukter domineret af udenlandske virksomheder. Danskejede virksomheder dominerer de fleste andre brancher. For tjenesteeksporten er det bl.a. telekommunikationstjenester mv. som er domineret af udenlandsk ejede virksomheder.

Eksport af varer og tjenester fordelt på virksomhedens ejerskab. 2017

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Der er 9. oktober 2018 gennemført en ordinær revision af udenrigshandel med varer og tjenester for året 2016 (se Nyt fra Danmarks Statistik 2018:381 og Nyt fra Danmarks Statistik 2018:384), som er indarbejdet i statistikken fordelt på virksomhedskarakteristika.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. november 2018 - Nr. 405

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. november 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Kilder og metode

Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika er baseret på samkørsel af oplysninger om udenrigshandel med varer, udenrigshandel med tjenester og oplysninger om de enkelte virksomheder i erhvervsregister samt statistikerne over udenlandske firmer i Danmark og danske datterselskaber i udlandet.
Statistikken over udenrigshandel med tjenester er baseret på en stikprøve, hvor udvalgte virksomheder indberetter tjenestehandel med udlandet, og de resterende virksomheders handel opregnes på baggrund af statistisk metode. Derfor er det kun de virksomheder, som indberetter direkte til statistikken, der kan tilknyttes virksomhedskarakteristika, mens den opregnede andel ender i gruppen ukendt. Endvidere indgår der i ukendt en række øvrige kilder, som ikke er baseret på direkte indberetning fra virksomhederne, herunder rejseposten, offentlige tjenester, fragt inkluderet i varehandel, privates køb fra udlandet. Se mere om udenrigshandel med tjenester i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information