Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Efter tre års fald steg investeringerne i landbruget

Jordbrugets investeringer 2017

Efter tre års fald steg investeringerne i landbruget i 2017 med 4 pct. målt i faste priser, dvs. korrigeret for prisudviklingen. Investeringsniveauet er dog fortsat under niveauet i 2010. Siden 2010 er landbrugets investeringer faldet med 9 pct. og sammenlignet med toppunktet i 2013 er investeringerne faldet med godt 20 pct. Investeringerne i 2013 skal ses i sammenhæng med ændrede regler til løsgående søer og dermed stigende investeringer i svinestalde og inventar.

Landbrugets investeringer i faste priser

Langt over halvdelen af investeringerne går til maskiner og inventar

Maskiner og inventar er den største investeringspost og har ret konstant i de seneste år holdt sig på en andel på 55-65 pct. af landbrugets samlede investeringer. I 2017 var andelen med 66 pct. den højeste siden 2010. 32 pct. af investeringerne gik i 2017 til driftsbygninger, mens godt 2 pct. af investeringerne blev brugt til plantager og grundforbedring.

Sammensætningen af landbrugets investeringer. 2017

Typer af investeringer i landbruget

Investeringer er udtryk for, at et erhverv udvider og forbedrer sit produktionsapparat med den hensigt at opnå et højere produktionsresultat og indtjening eller for at imødekomme lovkrav om fx miljø og dyrevelfærd. Landbrugets investeringer består af tre forskellige hovedtyper:

Driftsbygninger, som fx kan være stalde til kvæg og svin, kornsiloer, lader og væksthuse.
Maskiner og inventar, som fx omfatter traktorer, malkemaskiner og gyllebeholdere.
Plantager og grundforbedringer, som er den noget mindre betydende type, kan fx være tilplantning med nye frugttræer og dræning af jorden.

Landbrugets investeringer

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

mio. kr., løbende priser

Bruttoinvesteringer i alt

7395

7282

7832

9084

8159

7737

7217

7477

Driftsbygninger i alt

3199

2813

2907

3140

3437

2920

2726

2358

Kvægstalde

798

638

555

568

742

807

490

389

Svinestalde

670

458

835

712

479

473

611

640

Andre driftsbygninger

1730

1717

1517

1861

2216

1639

1626

1328

Maskiner og inventar

4055

4329

4731

5761

4517

4612

4261

4940

Plantager og grundforbedring

142

139

194

182

205

205

230

180

 

mio. kr., 2015-priser

Bruttoinvesteringer i alt

8102

7717

8158

9326

8293

7737

7118

7358

Driftsbygninger i alt

3398

2906

2969

3182

3472

2920

2707

2353

Kvægstalde

848

659

567

575

750

807

486

388

Svinestalde

712

473

853

721

484

473

607

639

Andre driftsbygninger

1838

1773

1549

1885

2239

1639

1614

1326

Maskiner og inventar

4531

4655

4980

5955

4609

4612

4188

4831

Plantager og grundforbedring

174

157

209

190

211

205

223

174

Afskrivninger højere end investeringer

Samtidig med at et erhverv investerer, finder der også en nedslidning af kapitalapparatet sted. Værdien af denne nedslidning kalder man afskrivninger, og forskellen mellem afskrivninger og investeringer kalder man nettoinvesteringer. I hele perioden 2010-2017 har afskrivningerne været højere end investeringerne, og landbruget har dermed haft negative nettoinvesteringer.

Afskrivninger og nettoinvesteringer i landbruget

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

mio. kr., løbende priser

Bruttoinvesteringer

7395

7282

7832

9084

8159

7737

7217

7477

Afskrivninger

9976

10098

10189

10161

10106

10381

9908

10078

Nettoinvesteringer

-2581

-2816

-2357

-1077

-1947

-2644

-2691

-2601

Nyt fra Danmarks Statistik

17. oktober 2018 - Nr. 393

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. oktober 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Priser og prisindeks for jordbrug

Kilder og metode

Opgørelsen af investeringer omfatter hele jordbrugssektoren og er baseret på data fra regnskabsstatistik for jordbrug. Afskrivningsberegningerne følger nationalregnskabsprincippet om fuld afskrivning, hvilket er anderledes end regnskabsstatistikkens afskrivningsprincip. Regnskabsstatistikken omfatter kun bedrifter på mindst 10,0 ha eller med mindst 15.000 euro i standardoutput. For at tage højde for små bedrifter under denne bundgrænse er tallene forhøjet med 3,0 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information