Gå til sidens indhold

Anmeldelser om tyveri falder fortsat

Kriminalitet (kvt.) 1. kvt. 2019

Det samlede antal anmeldelser om tyveri fortsætter med at falde. Der blev i årets første kvartal anmeldt 24.875 tyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Antallet er faldet med 6,5 pct. i forhold til forrige kvartal. Faldet de seneste år skyldes særligt færre anmeldelser af tyveri af nummerplader, tyveri fra lomme/taske/bagage samt tyveri af taske/bagage, hvilke indgår i kategorien andre tyverier. Derudover kan faldet formentlig forklares med indbruds-paragraffen § 276a, som trådte i kraft 1. januar 2018. Med denne paragraf registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri.

Anmeldte tyverier, sæsonkorrigeret

Mindre fald af anmeldelser om indbrud

Efter en lille stigning i anmeldelser af indbrud fra første til andet kvartal i 2018 er antallet igen faldende - dette på trods af indførelsen af den nye indbrudsparagraf. I første kvartal af 2019 blev der i alt anmeldt 12.774 indbrud, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette er det laveste antal siden Danmarks Statistik i 1995 begyndte at udgive sæsonkorrigerede anmeldelsestal.

Anmeldte indbrud, faktiske tal og sæsonkorrigerede tal

Flere indbrud i ubeboede bebyggelser

Ud af det samlede antal anmeldte indbrud omhandlede 51 pct. indbrud i beboelser, 23 pct. indbrud i ubeboede bebyggelser og 26 pct. indbrud i forretning, virksomhed mv. For både indbrud i beboelser samt indbrud i forretning, virksomhed mv. er antallet af anmeldelser faldet med hhv. 4,8 pct. og 4,4 pct. i forhold til forrige kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving. For indbrud i ubeboede bebyggelser er antallet tværtimod steget med 6,3 pct. Indbrud i ubeboede bebyggelser omfatter bl.a. indbrud i fritids- og kolonihavehuse, garager, udhuse samt kælder-, lofts- og pulterrum.

Bedrageri på sit højeste niveau

Antallet af anmeldelser vedrørende bedrageri viser en hastigt stigende udvikling de seneste fem år, og antallet var på sit højeste i årets første kvartal. Her blev der anmeldt 11.701 bedrageriforbrydelser. Til sammenligning var der 3.029 anmeldelser i første kvartal 2014. Omkring halvdelen af anmeldelserne vedrører databedrageri, og det er også denne type forbrydelse, der særligt bidrager til stigningen i anmeldte bedrageriforbrydelser.

Anmeldelser om bedrageri, faktiske tal

Nyt fra Danmarks Statistik

6. maj 2019 - Nr. 169

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. juli 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation