Gå til sidens indhold

Færre konkurser i marts, men flere i første kvartal

Konkurser marts 2019

Der var 219 konkurser i marts blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det var 12 pct. lavere end i februar. Konkurserne medførte 1.060 tabte fuldtidsjob i faktiske tal, eller 5 pct. færre end i februar. I første kvartal er antallet af konkurser dog 18 pct. højere end i fjerde kvartal 2018, og det medførte 56 pct. flere tabte job. I denne måned er der fokus på konkurser i vejgodsbranchen.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjob

Anpartsselskaberne i vejgodsbranchen klarer sig dårligst

Det samlede transportarbejde i samt til og fra Danmark har siden 2009 ligget omkring 25 mia. tonkm om året. I årene 2009-2012 efter finanskrisen opretholdt danske lastbiler en andel på ca. 49 pct. heraf, og antallet af konkurser faldt til under 100 om året. Konkursandelene faldt især for anparts- og aktieselskaberne i branchen. Fra 2013 er der stadig færre end 100 konkurser om året på trods af en faldende markedsandel og et transportarbejde, der er op mod 15 pct. lavere end i 2009. Andelen af anpartsselskaber, der er gået konkurs, har i hele perioden ligget en del højere end aktieselskaberne og enkeltmandsvirksomhederne i branchen.

Konkurser i vejgodsbranchen og konkursandele blandt branchens virksomheder efter virksomhedsform

Ekstraordinært stort antal konkurser i marts

I faktiske tal var der i alt 1.192 konkurser i marts. Heraf ramte 240 eller 20 pct. aktive virksomheder (virksomheder med ansatte eller en omsætning over 1 mio. kr.). De stod for 98 pct. af den konkursramte omsætning og for alle 1.060 tabte job. Jobtabet er uændret i forhold til gennemsnittet i september-februar.

Manglende registrering af reelle ejere har givet mange konkurser

Det ekstraordinært store antal konkurser i marts kan for en stor del henføres til, at Erhvervsstyrelsen ultimo november 2018 oversendte ca. 7.500 kapitalselskaber - bl.a. aktie-, anparts- og iværksætterselskaber, men ikke enkeltmandsvirksomheder - til skifteretterne mhp. tvangsopløsning, idet selskaberne ikke havde fået registreret deres reelle ejere. Efter at genoptagelsesfristen er overskredet, har skifteretterne nu udråbt konkursdekret for mange af disse virksomheder. Over halvdelen af konkurserne vedrører iværksætterselskaber. Lovgivningen vedr. registrering af reelle ejere og beskrivelsen heraf kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Konkurser og tabte job i brancher og regioner

 

2018

2019

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

569

520

465

830

594

704

565

531

586

664

682

703

644

1090

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

226

181

218

200

202

230

216

231

194

182

180

188

249

219

Faktiske i alt

452

600

441

856

624

564

380

414

601

1081

793

686

508

1192

Landbrug, skovbrug og fiskeri

20

19

9

13

20

8

9

16

12

22

19

24

34

16

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

25

31

20

30

38

32

13

17

25

37

25

25

33

49

Bygge og anlæg

66

81

80

105

85

71

70

61

88

123

101

74

57

106

Handel og transport mv.

147

183

144

235

176

176

125

154

190

302

229

215

148

337

Ejendomshandel og udlejning

10

15

12

18

17

16

7

12

17

25

13

16

18

25

Erhvervsservice

68

91

68

152

104

97

49

71

98

185

131

120

79

224

Øvrige brancher, ex. uoplyste

89

135

88

218

149

131

87

65

143

324

219

185

117

380

Uoplyst aktivitet

27

45

20

85

35

33

20

18

28

63

56

27

22

55

Hovedstaden

183

300

188

562

354

337

178

155

364

717

486

433

169

805

Sjælland

73

63

53

77

59

51

44

51

63

88

86

61

60

78

Syddanmark

62

71

65

72

73

72

52

67

54

86

51

79

113

114

Midtjylland

95

121

102

104

107

74

79

92

88

152

124

75

115

144

Nordjylland

39

45

33

41

31

30

27

49

32

38

46

38

51

51

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1819

845

886

1059

967

1205

978

772

900

1027

672

1886

1118

1060

Hovedstaden

362

199

267

181

308

565

365

194

367

413

161

438

194

287

Sjælland

232

142

98

130

77

130

76

96

82

149

153

875

81

150

Syddanmark

315

116

253

252

188

187

211

202

196

200

93

224

419

228

Midtjylland

779

318

175

346

316

236

279

179

188

171

169

251

315

293

Nordjylland

131

70

93

150

78

87

47

101

67

94

96

98

109

102

Anm.: I www.statistikbanken.dk/konk4 findes der brancheopdelinger.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. april 2019 - Nr. 130

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur