Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Industriproduktionen startede året med mindre fald

Industriens produktion og omsætning januar 2019

Industriens produktion eksklusive medicinalindustri faldt med 0,6 pct. i januar 2019 efter en stigning i december 2018 på 1,7 pct. Produktionen varier typisk en del fra måned til måned og set over perioden november 2018 - januar 2019, er den steget med 1,5 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder. Trods faldet er trenden således stort set uændret. Industriens produktion og omsætning er den statistik, der tidligst offentliggør tal indberettet af industriens virksomheder. Den giver dermed det første 'hårde' pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri ekskl. medicinalindustri, sæsonkorrigeret

Medicinalindustrien er tilbage på normalt niveau

Den samlede industriproduktion faldt 9,5 pct. fra december 2018 til januar 2019. Faldet skyldes i høj grad, at omsætningen i medicinalindustrien var ekstraordinær høj i december (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:37). Produktionsindekset for medicinalindustrien faldt med 31,5 pct. i januar 2019 og er dermed tilbage på normalt niveau på 124,7, hvilket ikke adskiller sig væsentlig fra november 2018, hvor indekset var 122,0. Niveauet for branchen har dog generelt været stigende det seneste år. Således er det steget 12,0 pct. siden januar 2018, hvor det var 111,3.

Industriproduktionen steg i syv ud af 12 branchegrupper i januar

Udviklingen i medicinalindustrien som vægter 20,1 pct. i det samlede indeks bidrog mest til faldet i det samlede produktionsindeks. Derudover var det især fremstilling af elektrisk udstyr og møbler og anden industri mv., som bidrog til faldet med fald på hhv. 20,7 og 13,1 pct. For mere end halvdelen af brancherne i industrien var der dog stigninger i produktionsindeksene. Stigningerne var dog mindre og samtidigt var stigningerne inden for brancher med mindre vægt i det samlede produktionsindeks. Således kunne stigningerne ikke opveje faldene.

Faldende omsætning i januar

Industriens samlede omsætning faldt 1,9 pct. fra december 2018 til januar 2019 men lå i november-januar 1,2 pct. over de foregående tre måneder. Omsætningen faldt 3,1 pct. på eksportmarkedet og steg 0,4 pct. på hjemmemarkedet i januar. Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder havde et fald i omsætningen på 7,6 pct., hvilket bl.a. skyldes, at denne gruppe indeholder medicinalindustri. Fremstilling af varige forbrugsgoder oplevede en stigning i omsætningen på 8,5 pct., og især eksportomsætningen klarede sig godt med en stigning på 13,2 pct. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg med 0,6 pct. i november og med 11,9 pct. i december. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således uændret for november, mens udviklingen i december er blevet nedjusteret med 0,7 procentpoint. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Januar 2019

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

3,6

-2,7

1,9

-2,5

-2,4

8,7

10,1

-18,9

5,6

-9,5

Omsætning2

I alt

-0,2

-0,9

1,0

5,0

3,6

8,5

5,3

-7,6

1,2

-1,9

 

Eksport

-0,5

2,3

0,0

-1,4

1,0

13,2

7,2

-9,8

2,4

-3,1

 

Hjemme

0,3

-10,4

2,0

11,1

6,0

4,5

0,6

-1,6

-0,8

0,4

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.

3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Januar 2019

 

 

2018

2019

Aug.-okt./
nov.-jan.

Dec./
jan.

 

Vægte1

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

112,5

111,4

112,9

113,6

127,1

115,0

5,6

-9,5

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

109,8

107,5

110,8

109,6

108,7

112,5

0,8

3,5

Tekstil- og læderindustri

1,1

106,7

116,8

119,3

115,7

117,6

123,3

4,0

4,8

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

98,4

98,6

97,1

97,0

94,6

92,8

-3,3

-1,9

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

116,6

119,3

108,0

116,6

106,0

117,7

-1,0

11,0

Medicinalindustri

20,1

115,0

116,7

122,8

122,0

182,1

124,7

21,0

-31,5

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

107,7

107,5

112,4

111,8

115,0

115,2

4,4

0,2

Metalindustri

8,7

103,4

98,4

103,2

101,6

105,7

101,9

1,4

-3,6

Elektronikindustri

6,0

133,8

125,3

124,5

136,1

109,8

118,0

-5,1

7,5

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

106,7

105,8

110,0

108,2

133,0

105,5

7,5

-20,7

Maskinindustri

14,0

97,1

110,4

106,4

105,9

111,8

118,8

7,2

6,3

Transportmiddelindustri

1,5

127,8

106,7

106,1

122,6

116,7

121,3

5,9

3,9

Møbler og anden industri mv.

13,0

129,7

113,6

116,8

115,1

129,5

112,5

-0,8

-13,1

Investeringsgodeindustri

27,2

119,3

114,4

115,5

117,5

123,9

120,5

3,6

-2,7

Mellemproduktindustri

26,7

108,8

108,6

109,6

109,3

113,3

110,5

1,9

-2,5

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

105,5

110,2

104,1

105,0

99,2

107,8

-2,4

8,7

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

110,4

110,4

114,2

113,6

141,0

114,4

10,1

-18,9

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

111,9

110,0

110,4

111,4

113,3

112,6

1,5

-0,6

Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper

93,7

114,7

111,7

113,6

114,4

128,6

115,3

5,4

-10,3

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. marts 2019 - Nr. 85

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. april 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret 9 måneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information


Seneste nyt om Industri