Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Brændstof trækker forbrugerpriserne ned

Forbruger- og nettoprisindeks maj 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,7 pct. i maj i forhold til samme måned sidste år. Det er et fald i forhold til april, hvor den årlige stigning var 1,0 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for transport og boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, der trækker den årlige stigning i maj ned i forhold til april. Inden for de to grupper er det prisændringer på brændstof og flyrejser samt elektricitet, der trækker mest ned i årsstigningen i forhold til måneden før. Omvendt trækker fødevarer op i årsstigningen i forhold til april. Det skyldes bl.a. prisstigninger på chokolade efter prisfald i påsken måneden før.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Charterrejser, elektricitet og flyrejser trak indekset ned

Den månedlige ændring i forbrugerprisindekset fra april til maj var et fald på 0,1 pct. Isoleret set trak prisfald på charterrejser, elektricitet og flyrejser indekset ned med 0,34 procentpoint. Omvendt trak hotelovernatninger, brændstofindekset og radio/tv-udstyr op med 0,17 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

April-maj 2019

 

 

Maj 2018 - maj 2019

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

-0,1

 

forbrugerprisindekset

 

0,7

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Hotelovernatninger mv.

0,60

0,09

 

Husleje

21,03

0,18

Brændstof

2,45

0,05

 

Restaurant- og cafebesøg

5,00

0,10

Radio/tv-udstyr

0,72

0,03

 

Legetøj

0,46

0,08

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Charterrejser

1,57

-0,19

 

Tøj

3,52

-0,13

Elektricitet

2,51

-0,10

 

Computere

0,96

-0,09

Flyrejser

0,58

-0,05

 

Elektricitet

2,51

-0,08

Kilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Lavere priser på tjenester og uændrede priser på varer

I maj var årsstigningen på varer 0,1 pct., hvilket er det samme som måneden før. Maj måneds årsstigning på tjenester var 1,3 pct. mod 1,6 pct. måneden før. Faldet kan tilskrives prisændringer på bl.a. leje af sommerhuse. Den årlige forbrugerprisstigning på 0,7 pct. i maj ligger på det laveste niveau siden september 2018, hvor årsstigningen var 0,6 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde:www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største årlige prisstigning i maj. Stigningen på 2,9 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 4,3 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på tøj til kvinder.

Lavere priser på charterrejser den seneste måned

Den seneste måned har fritid og kultur haft det største prisfald. Prisfaldet på 1,3 pct. skyldes i høj grad prisfald på charterrejser. Restauranter og hoteller steg 2,0 pct., hvilket bl.a. skyldes højere priser på hotelovernatninger.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2018

2019

Ændring

 

Vægte pr.
januar
2019

Maj

 

April

Maj

Apr. 2019
- maj 2019

Apr. 2018
- apr. 2019

Maj 2018
- maj 2019

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

102,4

103,2

103,1

-0,1

1,0

0,7

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,84

102,9

103,5

104,2

0,7

0,6

1,3

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,28

101,7

102,8

103,1

0,3

0,6

1,4

Beklædning og fodtøj

4,37

100,3

96,5

96,0

-0,5

-4,8

-4,3

Bolig

29,72

103,3

104,5

104,1

-0,4

1,2

0,8

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,34

97,8

98,1

98,0

-0,1

0,5

0,2

Sundhed

2,98

101,1

102,5

102,3

-0,2

1,2

1,2

Transport

12,41

102,6

104,1

104,2

0,1

2,9

1,6

Kommunikation

2,12

85,9

85,7

85,7

0,0

-0,2

-0,2

Fritid og kultur

11,31

100,7

104,0

102,7

-1,3

2,1

2,0

Uddannelse

0,85

108,0

111,1

111,1

0,0

2,9

2,9

Restauranter og hoteller

6,28

107,3

106,1

108,2

2,0

1,5

0,8

Andre varer og tjenester

9,51

104,5

104,3

104,4

0,1

-0,4

-0,1

Varer

47,59

99,8

99,7

99,9

0,2

0,1

0,1

Tjenester

52,41

104,8

106,4

106,2

-0,2

1,6

1,3

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,17

102,4

103,3

103,2

-0,1

0,9

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

102,7

103,7

103,6

-0,1

1,1

0,9

HICP i alt

102,0

102,7

102,7

0,0

0,9

0,7

HICP-CT i alt

102,3

103,1

103,1

0,0

0,9

0,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. juni 2019 - Nr. 221

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juli 2019

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation