Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Chokoladepriser trækker forbrugerpriserne ned

Forbruger- og nettoprisindeks april 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 1,0 pct. i april i forhold til samme måned sidste år. Det er et lille fald i forhold til marts, hvor den årlige stigning var 1,2 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer samt andre varer og tjenester, der trækker den årlige stigning i april ned i forhold til marts. Det er hhv. prisændringer på chokolade, ost og is samt et markant prisfald på bl.a. toiletpapir og sæbe, der inden for de to grupper trækker mest ned i årsstigningen i forhold til måneden før. Omvendt trækker transport op i årsstigningen i forhold til marts, hvilket bl.a. skyldes prisstigninger på flyrejser i påskeugen, der lå i april måned.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Brændstof, flyrejser og elektricitet trak indekset op

Fra marts til april steg forbrugerprisindekset 0,3 pct. Isoleret set trak prisstigninger på brændstof, flyrejser og elektricitet indekset op med 0,25 procentpoint. Omvendt trak chokolade og slik mv, artikler til personlig pleje og vin indekset ned med minus 0,11 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Marts-april 2019

 

 

April 2018 - april 2019

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,3

 

forbrugerprisindekset

 

1,0

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Brændstof

2,45

0,11

 

Husleje

21,03

0,18

Flyrejser

0,58

0,09

 

Brændstof

2,45

0,15

Elektricitet

2,51

0,05

 

Flyrejser

0,58

0,10

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Chokolade og slik mv.

1,63

-0,05

 

Tøj

3,52

-0,16

Artikler til personlig pleje

1,00

-0,03

 

Computere

0,96

-0,08

Vin

1,01

-0,03

 

Artikler til personlig pleje

1,00

-0,07

Kilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Lavere prisstigninger på varer og højere på tjenester

I april var årsstigningen på varer 0,1 pct., hvor årsstigningen lå på 0,7 pct. måneden før. Faldet i årsstigningen skyldes hovedsageligt lavere årsstigning på fødevarer. Aprils årsstigning på tjenester var 1,6 pct. mod 1,5 pct. måneden før. Stigningen kan især tilskrives højere priser på flyrejser.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde:www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på uddannelse og transport det seneste år

Uddannelse og transport havde den største prisstigning i april i forhold til samme måned sidste år. Begge havde en stigning på 2,9 pct. Dette skyldes primært højere priser for at gå på privatskole samt højere priser på brændstof. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 4,8 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på tøj til kvinder.

Højere priser på benzin og flyrejser den seneste måned

Den seneste måned har transport haft den største prisstigning. Prisstigningen på 1,7 pct. skyldes i høj grad prisstigninger på benzin og flyrejser. Alkoholiske drikkevarer og tobak faldt 0,9 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på vin.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2018

2019

Ændring

 

Vægte pr.
januar
2019

April

 

Marts

 

April

 

Mar. 2019
- apr. 2019

Mar. 2018
- mar. 2019

Apr. 2018
- apr. 2019

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

102,2

102,9

103,2

0,3

1,2

1,0

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,84

102,9

104,1

103,5

-0,6

1,7

0,6

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,28

102,2

103,7

102,8

-0,9

2,6

0,6

Beklædning og fodtøj

4,37

101,4

95,7

96,5

0,8

-3,7

-4,8

Bolig

29,72

103,3

104,3

104,5

0,2

1,1

1,2

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,34

97,6

97,5

98,1

0,6

0,1

0,5

Sundhed

2,98

101,3

102,6

102,5

-0,1

1,7

1,2

Transport

12,41

101,2

102,4

104,1

1,7

2,0

2,9

Kommunikation

2,12

85,9

85,6

85,7

0,1

0,4

-0,2

Fritid og kultur

11,31

101,9

103,9

104,0

0,1

2,2

2,1

Uddannelse

0,85

108,0

111,1

111,1

0,0

2,9

2,9

Restauranter og hoteller

6,28

104,5

105,0

106,1

1,0

1,2

1,5

Andre varer og tjenester

9,51

104,7

104,5

104,3

-0,2

0,6

-0,4

Varer

47,59

99,6

99,5

99,7

0,2

0,7

0,1

Tjenester

52,41

104,7

106,1

106,4

0,3

1,5

1,6

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,17

102,4

103,1

103,3

0,2

1,1

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

102,6

103,4

103,7

0,3

1,3

1,1

HICP i alt

101,8

102,4

102,7

0,3

1,2

0,9

HICP-CT i alt

102,2

102,8

103,1

0,3

1,2

0,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2019 - Nr. 183

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation