Gå til sidens indhold

Aftagende stigning i forbrugerprisindekset

Forbruger- og nettoprisindeks februar 2019

Ændret 12. marts 2019 kl. 15:30

Der har desværre været fejl i opgørelsen af huslejeudviklingen i februar 2019 under forbruger- og nettoprisindekset. Fejlen har betydning for udviklingen i det samlede forbrugerprisindeks, der er blevet ændret fra en årsstigning på 1,0 pct. i februar 2019 til 1,1 pct. Alle berørte ændringer er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Det samlede forbrugerprisindeks steg 1,1 pct. i februar i forhold til samme måned sidste år. Det er et fald i forhold til januar, hvor den årlige stigning var 1,3 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for beklædning og fodtøj samt fritid og kultur, der trækker den årlige stigning i februar ned i forhold til januar. Det er bl.a. prisændringer på tøj til kvinder, elektronik og charterrejser, der trækker årsstigningen ned. Transport trækker mere op i årsstigningen i forhold til januar. Her er det særligt prisstigninger på brændstof, der trækker op.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupper

Figuren er revideret.

Laveste huslejestigning nogensinde

I februar indregnes den årlige stigning i huslejerne i forbrugerprisindekset. Den årlige stigning på 0,9 pct. i februar 2019 i forhold til februar sidste år er den lavest registrerede huslejestigning i forbrugerprisindekset siden 1978, hvor der findes offentliggjorte indeks for huslejeudviklingen. Den lave stigning i huslejerne medfører, at husleje isoleret set trækker 0,06 procentpoint ned i den årlige stigning i det samlede forbrugerprisindeks i forhold til måneden før. Den lave huslejestigning skyldes blandt andet, at en række andelsboligforeninger har omlagt deres lån og derigennem opnået en lavere boligafgift.

Charterrejser, husleje og flyrejser trak indekset op

Fra januar til februar steg forbrugerprisindekset 0,5 pct. Isoleret set trak prisstigninger på charterrejser, husleje og flyrejser indekset op med 0,37 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Jan. - feb. 2019

 

 

Feb. 2018 - feb. 2019

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,5

 

Forbrugerprisindekset

 

1,1

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Husleje

21,03

0,18

 

Husleje

21,03

0,18

Charterrejser

1,57

0,12

 

Restaurant- og cafebesøg

5,00

0,10

Flyrejser

0,58

0,07

 

Legetøj

0,46

0,09

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Radio/tv-udstyr

0,72

-0,03

 

Tøj

3,52

-0,08

Hotelovernatninger mv.

0,60

-0,03

 

Computere

0,96

-0,06

Briller og kontaktlinser

0,45

-0,02

 

Hotelovernatninger mv.

0,60

-0,06

Prisfald på både tjenester og varer

Februars årsstigning på tjenester var 1,3 pct. mod 1,6 pct. måneden før, hvilket især kan tilskrives lavere huslejestigninger. Huslejestigningerne har været faldende siden 2015. Årsstigningen på varer var ligeledes lavere. I februar steg priserne med 0,7 pct. i forhold til samme måned sidste år. Dette hænger bl.a. sammen med prisændringer på tøj.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer, tjenester og husleje

Figuren er revideret.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største prisstigning i februar i forhold til samme måned sidste år. Stigningen på 2,9 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 1,5 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på tøj til kvinder.

Højere priser på tøj den seneste måned

Den seneste måned har beklædning og fodtøj haft den største prisstigning. Prisstigningen på 1,2 pct. skyldes hovedsageligt afslutningen af vinterudsalget på tøj. Boligudstyr, husholdningstjenester faldt 0,4 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på hvidevarer.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2018

2019

Ændring

 

Vægte pr.
januar 2019

Februar
 

Januar

Februar

Jan. 2019
- feb. 2019

Jan. 2018
- jan. 2019

Feb. 2018
- feb. 2019

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

101,7

102,3

102,8

0,5

1,3

1,1

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer

11,84

103,4

104,1

104,5

0,4

1,1

1,1

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,28

102,3

103,9

103,9

0,0

2,2

1,6

Beklædning og fodtøj

4,37

93,5

91,0

92,1

1,2

1,8

-1,5

Bolig

29,72

103,1

103,8

104,6

0,8

1,5

1,5

Boligudstyr, husholdningstjenester

5,34

97,5

97,4

97,0

-0,4

0,7

-0,5

Sundhed

2,98

100,5

101,7

101,6

-0,1

1,6

1,1

Transport

12,41

100,6

101,2

102,3

1,1

1,0

1,7

Kommunikation

2,12

87,0

86,1

86,0

-0,1

-0,7

-1,1

Fritid og kultur

11,31

102,8

103,8

104,5

0,7

2,7

1,7

Uddannelse

0,85

108,0

111,1

111,1

0,0

2,9

2,9

Restauranter og hoteller

6,28

103,5

104,4

104,4

0,0

0,9

0,9

Andre varer og tjenester

9,51

104,0

104,1

104,2

0,1

0,4

0,2

Varer

47,59

98,5

99,0

99,2

0,2

1,0

0,7

Tjenester

52,41

104,8

105,4

106,2

0,8

1,6

1,3

Forbrugerprisindeks ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,17

102,0

102,5

102,9

0,4

1,4

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

102,1

102,6

103,3

0,7

1,3

1,2

HICP i alt

101,2

101,8

102,3

0,5

1,2

1,1

HICP-CT i alt

101,6

102,2

102,7

0,5

1,3

1,1

Nyt fra Danmarks Statistik

11. marts 2019 - Nr. 89

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. april 2019

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation