Gå til sidens indhold

Overskuddet steg i december

Betalingsbalancen over for udlandet december 2018

I december var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 17,4 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det er en stigning på 4,1 mia. kr. i forhold til november og skyldes især, at overskuddet på varer og tjenester steg.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Overskuddet lavere i 2018 end i 2017

I 2018 var overskuddet på betalingsbalancen 39,6 mia. kr. lavere end i 2017. Denne udvikling skyldes primært fald i overskuddet på tjenester og varer. Overskuddet på indkomst steg med 4,3 mia. kr., mens underskuddet på overførsler blev øget med 5,8 mia. kr. Knækket i overskuddet i marts og april 2018 er forårsaget af udbyttebetalinger og en høj import af skibe og fly.

Nettooverskuddet på betalingsbalancen, akkumuleret og fordelt på poster, faktiske tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster for januar-november 2018 nedjusteret 1,5 mia. kr. (i faktiske tal). . Bemærk, at Danmarks Statistik i dag offentliggør Danmarks udenrigsøkonomi 2018

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeret

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2018

Januar-december

2018

 

December

2017

2018

November

December

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

15,9

173,3

133,7

13,3

17,4

Indtægter

119,7

1397,3

1422,4

120,7

122,1

Udgifter

103,8

1224,0

1288,7

107,5

104,8

Varer

9,3

123,0

107,6

11,5

13,5

Eksport

59,1

746,8

768,9

66,4

65,0

Import

49,9

623,8

661,3

54,9

51,5

Tjenester

3,8

31,5

8,9

1,2

2,6

Eksport

42,7

441,2

441,9

37,1

39,4

Import

38,9

409,7

433,0

36,0

36,8

Indkomst

5,5

48,3

52,6

4,0

4,3

Indtægter

15,7

183,3

186,8

15,2

15,7

Udgifter

10,2

135,0

134,2

11,2

11,5

Løbende overførsler

-2,7

-29,6

-35,4

-3,4

-3,0

Indtægter

2,2

26,0

24,8

2,1

2,0

Udgifter

4,8

55,6

60,2

5,5

5,1

Kapitaloverførsler mv.

0,1

1,0

0,6

0,1

0,1

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2019 - Nr. 42

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Betalings- og kapitalbalance