Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Fortsat stigning i antal lønmodtagere i det private

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) april 2019

I april var der 1.950.100 personer med lønmodtagerjob i sektorgruppen virksomheder og organisationer, som omfatter den private sektor og offentlige virksomheder. Det er 3.600 flere lønmodtagere siden marts, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. De seneste fem år er antallet af lønmodtagere i virksomheder og organisationer steget med 208.900 personer, hvilket svarer til en stigning på 12,0 pct. fra april 2014 til april 2019. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

1.100 flere lønmodtagere i offentlig forvaltning og service

Antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service steg med 1.100 personer fra marts til april, hvor 833.700 lønmodtagere var beskæftiget i sektorgruppen. Antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service har i modsætning til lønmodtagere i virksomheder og organisationer ligget nogenlunde stabilt de seneste fem år. Fra april 2014 til april 2019 er der kommet 5.700 flere lønmodtagere i offentlig forvaltning og service. Stigningen i begge sektorer betød en samlet stigning i antallet af lønmodtagere på 4.700 personer fra marts til april. Det er en stigning på 0,2 pct. og i alt havde 2.784.100 personer et lønmodtagerjob i april.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de reviderede tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i første kvartal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1872 med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal lønmodtagerjob omregnet til fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Februar

Marts

April

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2776263

2779476

2784138

0,2

Offentlig forvaltning og service

832227

832607

833674

0,1

Virksomheder og organisationer1

1943695

1946517

1950138

0,2

Uoplyst sektor

341

352

326

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Februar

Marts

April

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2776263

2779476

2784138

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42303

42093

41905

-0,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

338765

339131

339129

0,0

Bygge og anlæg

166136

166840

167120

0,2

Handel og transport mv.

692641

693373

695631

0,3

Information og kommunikation mv.

108371

108824

109077

0,2

Finansiering og forsikring

82143

82335

82411

0,1

Ejendomshandel og udlejning

40310

40364

40477

0,3

Erhvervsservice

308625

308882

309239

0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

877931

878774

880013

0,1

Kultur, fritid og anden service

118698

118507

118822

0,3

Uoplyst aktivitet

341

352

315

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juni 2019 - Nr. 239

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juli 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Beskæftigede