Gå til sidens indhold

Vi streamer som aldrig før

Musik 2017

Ændret 12. juni 2019 kl. 15:10

Mændenes samlede indtægter steg med 24 pct. og ikke 25 pct. i 2012-20107 som angivet ved offentliggørelsen. Tilsvarende steg kvindernes med 6 pct.og ikke 7 pct. som angivet i andet afsnit.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Danskerne bruger flere og flere penge på at streame musik. I 2012 streamede vi musik for 105 mio. kr. I 2017 var dette beløb steget til 466 mio. - en stigning på 345 pct. Omvendt er digital download af musik næsten forsvundet med et fald på 80 pct. i samme periode. Med et salg på 23 mio. kr. var digitale downloads det mindst udbredte format i 2017. Vi bruger også langt færre penge på fysiske medier såsom cd'er og lp'er end i 2012. Samlet er salget af musik steget fra 408 mio. kr. i 2012 til 548 mio. kr. i 2017.

Salg af indspillet musik efter distributionsform og tid

Mandlige komponister fik 87 pct. af indtægterne i 2017

De mandlige komponister og sangskrivere tjener i gennemsnit væsentligt flere penge på deres værker end deres kvindelige kolleger. 87 pct. af indtægterne i 2017 tilfaldt mandlige kunstnere. Tallene viser, at hovedparten af rettighedshaverne er mænd, og at mændenes værker spilles hyppigere end kvindernes. I gennemsnit lød en mandlig rettighedshavers indtægter fra musikrettigheder på 11.000 kr. i 2017, mens en kvindelig rettighedshaver havde indtægter for 6.800 kr. Det er desuden blandt mændene, man finder den største stigning i indtægter fra musikrettigheder over tid. I perioden 2012-2017 steg mændenes samlede indtægter med 24 pct. I samme periode steg kvindernes med 6 pct.

Mandlige og kvindelige komponister og sangskriveres fordeling af indtægterne. 2017

Tallet for mænd er ændret fra 189 mio. kr. til 187 mio. kr. i forhold til oprindelig version.

Musikrettigheder er en milliardforretning

Når radio- og tv-kanaler, koncertarrangører og butikker afspiller musik, får de, der ejer rettighederne til værket, betaling for afspilningen. Betaling for rettigheder til at afspille musik er steget markant de seneste ti år. I 2017 beløb det sig til 1,3 mia. kr. Det er en stigning på 50 pct. i forhold til 2012.

Stigning i udlandets betalinger for dansk musik

Fra 2012 til 2017 er eksporten af indspillet dansk musik steget markant opgjort som betalinger fra udlandet til danske rettighedshavere. I 2017 betalte udenlandske virksomheder og forbrugere 84 mio. kr. til de danske rettighedsejere for at streame eller på anden måde afspille dansk musik. Det er en stigning på 75 pct. siden 2012. Betalinger fra udlandet udgør dog kun 6 pct. af det samlede køb af musikrettigheder for 2017. Alligevel er det en forholdsmæssigt stor stigning i lyset af, at danskernes køb af musikrettigheder i samme periode steg med 49 pct.

Danske og udenlandske køb af rettigheder til at afspille musik

Nyt fra Danmarks Statistik

1. juni 2018 - Nr. 210

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juli 2019

Kontakt

Kilder og metode

Musikstatistikken er baseret på data fra pladeselskabernes brancheorganisation (IFPI) og organisationerne KODA og Gramex, der forvalter rettighedsbetalingerne.Der er suppleret med oplysninger fra NCB¿s officielle regnskaber. Kulturvaneundersøgelsen er en kvartalsvis statistik som baserer sig på ca. 3.000 gennemførte interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over. Læs mere om kulturvaneundersøgelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation