Gå til sidens indhold

Handel med musikrettigheder- og værker

Formålet med statistikken Handel med musikrettigheder og –værker er at belyse salget af indspillet musik i form af fysisk salg, downloads og streaming. Herudover opgør statistikken omfanget af rettighedsbetalinger for brug af musik til offentlig afspilning og ved mangfoldiggørelse samt rettighedsindtægter til komponister og udøvende kunstnere. Danmarks Statistik offentliggjorde statistikken første gang i 2014. I 2023 blev statistikken udvidet med statistikker over antal registrerede musikværker og antallet autorer, der er rettighedshavere.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af salget af indspillet musik og rettigheder, samt antallet af registrerede musikværker og autorer med registrerede musikværker. Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i statistikbanken. Salget er opdelt på distributionsform, nationalitet (Danmark/Udland), type af rettighedsejere, geografi og personlige rettighedsejeres køn og alder. Rettighedsejere der repræsenteres ved fx et forlag indgår ikke i den køns- og aldersopdelte del af statistikken. Antallet af musikværker er opdelt på antallet musikværker i alt og nye registrerede musikværker årligt. Antallet af autorer med nye registrerede musikværker er opdelt efter køn og alder.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Musikstatistikken er baseret på data fra pladeselskabernes brancheorganisation (IFPI) og organisationerne Koda og Gramex, der forvalter rettighedsbetalingerne. Data leveres efter frivillig aftale. Danmarks Statistik validerer data ved at sammenligne med sidste års data. Der sker ikke yderligere bearbejdning end validering og aggregering i udarbejdelsen af statistikken.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af fagpersoner, forskere, myndigheder og andre brugere fx journalister, der interesserer sig for de økonomiske vilkår i musikbranchen.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er ikke afdækket forhold i kildedata, der indikerer, at statistikken ikke giver et præcist og pålideligt billede af det samlede omfang af salg af musik og musikrettigheder. Enkelte forhold kan betyde at omfanget undervurderes, men der er også forhold, der trækker mod en overvurdering.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 6 måneder efter referenceårets udløb. Statistikken offentliggøres uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udkommet siden 2014, og er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2008 og frem. Statistikken kan sammenlignes med organisationernes egne statistikker. Der kan dog forekomme mindre forskelle, hvis organisationerne foretager efterposteringer i ind- og udbetalinger efter data er leveret til Danmarks Statistik.

I forbindelse med udgivelsen af statistikkerne om registrerede musikværker i 2023 er data blevet korrigeret for år 2000-2015. Dermed afviger Danmarks Statistiks opgørelse af antallet musikværker sammenlignet med Koda's for den pågældende periode. Korrektionen skyldes, at Koda i 2015 ændrede sin definition af, hvad et Koda-værk er (se mere under Statistik behandling).

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. under emnet Musik.

I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Musik.

Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed