Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Skatteindtægterne runder 1 billion kr.

Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2015-2017 (november-version)

2017 blev året, hvor skatteindtægterne nåede et niveau på 1.000.052.270.000 kr. Det er derved første gang, Danmarks skatte- og afgiftsindtægter overstiger 1 billion kr. I forhold til 2010 har stigningen været næsten 23 pct. Skatteindtægterne stammer fra forskellige kilder, men den største er indkomstskatter, som indbragte 442 mia. kr. i 2017. Momsen er med 208 mia. kr. den næststørste post. Fordelingen af indtægterne mellem de forskellige skatter har været relativt stabil i den viste periode. Pensionsafkastskatten skiller sig dog ud, da den er afhængig af bl.a. udviklingen på aktiemarkedet og derfor varierer meget fra år til år.

Skatteindtægter

Ikke alle skatter bliver indbetalt

Skatter regnes som en indtægt for det offentlige, men ikke alle skatterne ender med at blive indbetalt. De skatter, som aldrig bliver indbetalt, kaldes afskrevne skatter, og de indgår som en udgift i statistikken for de offentlige finanser. De afskrevne skatter udgjorde 3,6 mia. kr. i 2010 og steg helt op til 19,4 mia. kr. i 2015 - bl.a. som følge af problemer med indkrævningen. Niveauet er faldet til 8,9 mia. kr. i 2017.

Offentligt overskud på 25,6 mia. kr. i 2017

I 2017 var der et overskud på 25,6 mia. kr., mens der i 2016 var et underskud på 1,5 mia. kr. Forbedringen af den offentlige saldo fra 2016 til 2017 skyldes hovedsageligt, at indtægterne fra det samlede skatteprovenu steg med 29 mia. kr., hvorimod de samlede udgifter kun steg moderat.

Revisioner

Denne opgørelse af de offentlige finanser bygger på endelige og detaljerede regnskabstal for stat, kommuner og regioner. Revisionerne siden juni-versionen af tallene, som udkom 1. juni 2018 i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:211, skyldes især nye oplysninger om moms samt indkomst- og selskabsskatter fra SKAT. Det samlede skatteprovenu er således opjusteret med hhv. 2,8 mia. kr. i 2015, 6,8 mia. kr. i 2016 og 3,3 mia. kr. i 2017.

Udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og service

 

 

2013

2014

2015

2016*

2017*

 

 

mio. kr.

1.

Driftsudgifter

1002808

1007146

1023102

1023131

1037549

1.1

Indkomstoverførsler til husholdninger

342952

347900

352337

354732

359629

2.

Kapitaludgifter

74346

86809

87275

82939

76701

2.1

Kapitalakkumulation

68503

74780

70198

76939

70952

2.1

Kapitaloverførsler

5843

12028

17077

6000

5749

A.

Udgifter i alt

1077153

1093954

1110377

1106069

1114250

3.

Driftsindtægter

1062682

1128381

1093729

1107348

1138167

3.1

Salg af varer og tjenester

56170

55112

55313

55720

56391

3.2

Egenproduktion overført til investeringer

18924

20115

19998

21177

20642

3.3

Erhvervs- og formueindtægter

44620

36099

24789

23756

26288

3.4

Løbende skatter

901475

980020

955262

966557

995685

3.5

Bidrag til sociale sikringsordninger

19175

18917

18788

18501

18398

3.6

Andre løbende overførsler

22317

18118

19578

21638

20763

4.

Kapitalindtægter

-9373

-11754

-10427

-2813

1686

 

heraf kapitalskatter

3940

3882

5177

4240

4368

B.

Indtægter i alt

1053309

1116627

1083302

1104535

1139852

C.

Driftsoverskud (3-1) (bruttoopsparing)

59874

121235

70626

84217

100618

D.

Drifts- og kapitaloverskud (B-A)

 

 

 

 

 

 

(fordringserhvervelse, netto)

-23844

22673

-27076

-1534

25602

*Foreløbige tal.

Forbrugsudgift for offentlig forvaltning og service

 

 

2013

2014

2015

2016*

2017*

 

 

mio. kr.

1.

Aflønning af ansatte

316818

321626

325529

327282

332586

2.

Forbrug af fast realkapital

56270

56755

57241

58283

58918

3.

Forbrug i produktionen

178247

180943

182998

186295

191559

4.

Andre produktionsskatter

2992

2999

2883

2850

2713

5.

Andre produktionssubsidier

-6628

-6096

-4975

-4261

-3916

6.

Produktion (1+2+3+4+5)

547699

556227

563676

570449

581860

7.

Sociale ydelser i naturalier

29255

29856

30279

30638

30808

8.

Salg af varer og tjenester

-56170

-55112

-55313

-55720

-56391

9.

Egenproduktion overført til investering

-18924

-20115

-19998

-21177

-20642

10.

Forbrugsudgift (6+7+8+9)

501861

510856

518644

524190

535635

10.1

Individuel andel af forbrugsudgifter

353291

363228

369518

374877

381099

10.2

Kollektiv andel af forbrugsudgifter

148569

147629

149126

149313

154537

*Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. november 2018 - Nr. 407

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR). Det betyder, at de regnskabs- og budgetdokumenter, som ligger til grund, foreligger med nationalregnskabskoder på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse informationer mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentlige finanser