Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Priserne på ejerlejligheder stiger stadig mest

Ejendomssalg (md.) oktober 2018

På landsplan steg priserne på ejerlejligheder med 4,5 pct. i oktober 2018 i forhold til samme måned året før. Stigningen svarer til september måneds årsstigning. Anderledes forholdt det sig med priserne på enfamiliehuse. Her steg priserne 3,7 pct. fra oktober 2017 til 2018. Det er noget højere end september måneds årsstigning på 2,3 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder. Hele landet

Lejlighedspriserne er steget tre gange så meget som huspriserne

På landsplan steg priserne på enfamiliehuse med 0,6 pct. fra september til oktober 2018, mens priserne på ejerlejligheder steg med 0,7 pct. Set over en længere årrække er ejerlejlighederne steget mere i pris end enfamiliehusene. Siden 2006 er priserne på enfamiliehuse steget med 9,2 pct. og ejerlejligheder med 27,8 pct. Dermed er priserne på ejerlejligheder steget tre gange så meget som på enfamiliehuse.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, månedlig. Hele landet

 

Enfamiliehuse

 

Ejerlejligheder

 

Prisindeks
 

Månedlig
prisændring

 

Prisindeks
 

Månedlig
prisændring

 

indeks 2006 = 100

pct.

 

indeks 2006 = 100

pct.

 

 

 

 

 

 

2018*

 

 

 

 

 

Februar

107,3

1,1

 

125,7

1,5

Marts

107,5

0,2

 

127,7

1,6

April

109,0

1,4

 

127,4

-0,2

Maj

109,0

0,0

 

128,1

0,5

Juni

108,8

-0,2

 

128,1

0,0

Juli

108,5

-0,3

 

127,4

-0,5

August

109,3

0,7

 

127,3

-0,1

September

108,6

-0,6

 

126,9

-0,3

Oktober

109,2

0,6

 

127,8

0,7

*Foreløbige tal.

Færre handlede ejerlejligheder

På landsplan blev der i oktober 2018 handlet 4.508 enfamiliehuse mod 4.402 i samme måned året før, hvilket er en stigning på 2,4 pct. I den samme periode faldt antallet af handler med ejerlejligheder på landsplan med 12,4 pct., fra 1.814 til 1.589. Antallet af handler med enfamiliehuse har de seneste seks måneder samlet set været lidt højere end de tilsvarende måneder året før, mens antallet af handler med ejerlejligheder har været lavere i alle seks måneder i forhold til 2017. Tallene for de seneste måneders antal handler er estimeret på baggrund af forrige års forsinkelsesmønster. Det skyldes, at ikke alle handler for disse perioder er blevet tinglyst endnu.

Antal handler i almindelig fri handel. Hele landet

Lidt færre handler med ejerlejligheder i forhold til 2017

For 2018 er det gennemsnitlige månedlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 4.237, mens det tilsvarende tal for ejerlejligheder er 1.584. Det gennemsnitlige antal handler med boliger (ejerlejligheder og enfamiliehuse) i 2018 er på niveau med 2017.

Det laveste antal handler siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992 var i 2011, hvor der blev handlet 2.683 enfamiliehuse og 989 ejerlejligheder. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det månedlige gennemsnit var 4.991 for enfamiliehuse og 2.109 for ejerlejligheder.

Antal handler i almindelig fri handel. Hele landet

Forhold mellem foreløbigt og endeligt beregnede månedlige prisændringer

Opgørelsen af ejendomssalg er foretaget på baggrund af de handler, der er tinglyst. De foreløbige tal beregnes dermed på baggrund af et ufuldstændigt datamateriale, idet ikke alle handler er blevet tinglyst på beregningstidspunktet. Erfaringsmæssigt medtages ca. 75 pct. af alle månedens handler ved første offentliggørelse. Tallene betragtes som endelige otte måneder efter første offentliggørelse.

I tabellen nedenfor vises bias og afvigelse for de månedlige procentvise prisændringer, der er mellem første offentliggørelse og de endelige tal. Tallene er beregnet for de seneste 12 måneder med endelige tal.

Bias og afvigelse. Marts 2017 - februar 2018

 

Bias

Afvigelse

 

procentpoint

Enfamiliehuse

0,1

0,4

Ejerlejligheder

0,0

0,7

Bias fortæller, om revisionerne i gennemsnit går i en bestemt retning. En positiv bias betyder, at prisændringerne er blevet revideret op ved den endelige opgørelse. Bias opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser i procentpoint.

Afvigelse fortæller noget om, hvor tæt den første offentliggørelse ligger på den endelige version. Desto større afvigelse, desto større er afvigelsen på første offentliggørelse. Afvigelsen opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser (absolutte værdier) i procentpoint.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. januar 2019 - Nr. 6

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. februar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem SKAT's ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel, som er handel mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation