Gå til sidens indhold

Vallensbæk har de yngste biler, Samsø de ældste

Motorparken 1. januar 2018

Den laveste gennemsnitsalder for husholdningsejede biler findes i Vallensbæk Kommune med 7,7 år, mens Samsø har den højeste med 13,6 år. Den gennemsnitlige personbil er 8,8 år gammel ved årsskiftet, hvilket er 0,1 år mindre end for et år siden og et halvt år mindre end for fem år siden. Husholdningernes biler er i gennemsnit 9,4 år, mens erhvervenes biler, herunder biler til leasing, er 3,6 år.

Gennemsnitsalder for personbiler ejet af private husholdninger pr. 1. januar 2018

Fem gange så mange personbiler som i 1962

Flere end fem gange så mange personbiler kører rundt på de danske veje ved årsskiftet 2017-2018 som i 1961-1962. Bestanden af personbiler er vokset fra 470.000 i 1962 til 2.530.000 i dag. Nettotilvæksten på 64.500 biler i 2017 betyder, at bestanden af personbiler er steget med 2,6 pct. i løbet af året.

Selv om de private husholdninger de seneste år kun har stået for halvdelen af nyregistreringerne - faldende fra to tredjedel i 1990'erne med fremkomsten af leasing - ejer de 90 pct. af personbilerne, mens erhvervene har de resterende 10 pct. Det er et lille fald for husholdningerne og en tilsvarende lille stigning for erhvervene siden 2013-2014. Trods en stor procentvis stigning i salget af især el- og hybridbiler, udgør de kun 0,4 pct. af alle personbiler.

Færre erhvervskøretøjer, flere personbiler

Den samlede bestand af motorkøretøjer er på 3.183.000 stk. ved årsskiftet. Siden 2013-2014 er bestanden vokset med 248.000 køretøjer eller 8 pct. Der er kommet flere personbiler, busser, sættevognstrækkere og motorcykler og færre af alle andre køretøjer. I absolutte tal er der 4.100 færre erhvervskøretøjer og 252.000 flere personbiler.

Udviklingen i bestanden af køretøjer. 1. januar. 2014 til 2018

Personbilerne udgør mere end tre fjerdedel af motorkøretøjerne

Personbilerne dominerer med 79 pct. af motorkøretøjerne, mens varebilerne udgør 12 pct. Motorcykler og knallert-45 udgør 6 pct., og busser og lastbiler mv. resten.

Bestanden af øvrige køretøjer er på 1.299.000 stk., og den består primært af 972.000 små påhængsvogne (trailere < 2 ton), heraf 693.300 husholdningsejede trailere < 1 ton, samt 131.000 campingvogne.

Husholdningsejede trailere < 1 ton totalvægt pr. 1.000 biler i husholdningerne

Personbilers gennemsnitsalder og middellevetid. 1. januar

 

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

 

antal år

Gnsn. alder

8,2

8,6

9,1

9,1

9,1

9,3

9,3

9,2

9,0

8,8

Middellevetid1

15,9

17,3

16,8

17,0

16,4

17,8

15,4

16,1

15,4

14,8

1 For 0-årige personbiler.

Køretøjsbestanden i Danmark. 1. januar

 

2014
 

2015
 

2016
 

2017
 

2018
 

2014
- 2018

 

antal

pct.

Alle køretøjer i alt

4133714

4203019

4287269

4391971

4482305

8,4

Motorkøretøjer i alt

2935195

2981111

3040585

3118571

3183024

8,4

Personbiler

2278121

2329578

2390823

2465538

2530047

11,1

Benzin

1623238

1639695

1666621

1701550

1736427

7,0

Diesel

653290

686869

715628

754054

782859

19,8

El, gas, hybrid (plug-in) mv.

1593

3014

8018

8833

8984

464,0

Busser

13270

13408

13383

13417

13482

1,6

Varebiler

402352

397825

395649

397001

395548

-1,7

Heraf privat godstransport1

90946

89887

88388

85967

80906

-11,0

Lastbiler

29215

28628

28309

28326

28261

-3,3

Sættevognstrækkere

12858

12867

13127

13640

14130

9,9

Motorcykler

150360

151542

153411

156311

158377

5,3

Knallert-45

47716

45970

44624

43111

41983

-12,0

Brand- og redningskøretøjer2

1303

1293

1259

1227

1196

-8,2

Øvrige køretøjer i alt

1198519

1221908

1246684

1273400

1299281

8,4

Påhængsvogne indtil 2 ton

876548

899081

922554

948078

972120

10,9

Påhængsvogne over 2 ton

49002

51908

55230

59107

63184

28,9

Sættevogne

36903

37880

39149

40263

42164

14,3

Campingvogne

141418

139654

137404

134768

131257

-7,2

Traktorer

94648

93385

92347

91184

90556

-4,3

1 Må anvendes til privatkørsel.
2 Kun vare- og lastbiler.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. marts 2018 - Nr. 112

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Transport