Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere børn og unge er ofre for vold

Ofre for kriminalitet 2017

I 2017 blev 1.418 unge mænd i alderen 15-19 år udsat for vold, ifølge politiets registreringer. Det er 8 pct. flere end i 2016 og andet år i træk, at antallet stiger. Målt i forhold til befolkningens størrelse svarer det til 8,0 ofre pr. 1.000 indbyggere. I 2016 var det tilsvarende tal på 7,3. Det er dog stadig væsentligt færre end i 2007, hvor antallet toppede med 13,7 ofre pr. 1.000 indbyggere. Kvinder udsættes i mindre grad end mænd for vold, men også blandt de unge kvinder på 15-19 år var der en større andel i 2017 end i 2016, der blev registreret som ofre for vold. Der er også sket en stigning i andelen blandt kvinder på 20-24 år og stigningen i de ældre aldersgrupper er større hos kvinderne end hos mændene.

Ofre for vold mod privatperson

Fortsat stigning i vold mod personer i offentlig tjeneste

Der blev i 2017 registreret 5.835 ofre for vold og trusler mod nogen i offentlig tje-neste. Det er 1.000 eller 21 pct. flere end i 2016. Hermed fortsætter den stigning, der har været gældende de sidste par år og som nok skal ses i sammenhæng med en ændring i Erstatningsnævnets praksis i 2014, se Nyt fra Danmarks Statistik 2016:350, Kriminalitet 2. kvt. 2016. Den nævnte stigning fra 2016 til 2017 på 21 pct. er noget mindre end stigningen fra 2015 til 2016, der var på 72 pct.

Også stigning i vold mod polititjenestemænd

Antallet af registrerede ofre for vold og trusler mod polititjenestemænd steg også fra 2016 til 2017. Antallet var i 2017 på 1.415 ofre, hvilket er 28 pct. flere end i 2016. Stigningen kommer efter en årrække, hvor antallet har ligget nogenlunde stabilt omkring 1.000-1.100 årligt registrerede ofre.

Størst stigning inden for specialpædagogisk arbejde

Blandt ofrene for vold mod nogen i offentlig tjeneste var personer beskæftiget med specialpædagogisk arbejde den gruppe, der oplevede den største stigning. I 2017 blev der registreret 1.102 ofre i denne faggruppe. Det er 304 flere ofre end i 2016 og svarer til en stigning på 38 pct. Faggruppen oplevede også en meget stor stigning fra 2015 til 2016. Det samme gør sig gældende for personer, der udfører omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet.

Ofre for vold mod offentlig myndighed

Færre fængselsbetjente registreret som ofre

Blandt fængselsbetjentene var der derimod et fald på 12 pct. fra 2016 til 2017 i antallet, der blev registreret som ofre for vold. Også blandt undervisere i 1.-10. klasse var der færre ofre i 2017 end i 2016.

Ofre for vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste. Udvalgte stillingsgrupper

Stigning i det samlede antal ofre

I 2017 blev der i alt registreret 84.473 ofre for personfarlige forbrydelser. Det er 2.961 flere ofre end i 2016 og skyldes bl.a. stigninger i de typer voldsforbrydelser, der er nævnt ovenfor. Men også ofre for voldsforbrydelser som trussel på livet og forvolde fare for liv eller førlighed steg fra 2016 til 2017. Sidstnævnte omfatter for en stor del de mange tilfælde af løsnede hjulbolte, der fandt sted i foråret og som-meren 2017. Også antallet af ofre for overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning steg - fra 1.125 til 3.239, svarende til 167 pct., mens antallet af registrerede ofre for taske- og lommetyverier og tricktyverier på gadeplan faldt med 9 pct. fra 50.501 i 2016 til 45.721 i 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. marts 2018 - Nr. 79

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. marts 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation