Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Faldende passagertal på jernbanerne

Jernbanetransport (år) 2017

I 2017 var der 270 mio. passagerer på det danske skinnenet. I forhold til året før var det en tilbagegang på 1 pct. Faldet skyldtes hovedsagligt et fald i s-togspassagerer på 3 pct. til 112 mio. passagerer, men også passagertallet på det landsdækkende skinnenet faldt med 1 pct. Metroens passagertal steg i samme periode med 4 pct. til 63 mio. passagerer. Lokalbanerne fik også fremgang på 2 pct. - læs mere om lokalbanerne under figuren.

Udvikling i passagerantal

Lokalbaner (andre baner) i vækst

Der er 12 lokale jernbaner i Danmark, som forlænger det landsdækkende netværk ud i hjørnerne af Danmark. De har over de sidste 10 år samlet set haft en jævn vækst i passagertallet på 2,5 pct. om året i gennemsnit. Der var et fald fra 2015 til 2016, som skyldtes, at Odderbanen blev lukket for at blive lagt ind under Aarhus Letbane. Stigningen i passagertallet fortsatte fra 2016 til 2017. I 2017 blev 4 pct. af alle togpassagerer svarende til 12 mio. transporteret på lokalbanerne.

Pr. 1. januar 2018 rådede lokalbanerne over 494 km skinner, hvilket var næsten 20 pct. af de samlede banekilometer i Danmark. Lokalbanerne har samlet 173 standsningssteder.

Persontransportarbejdet

Det samlede persontransportarbejde (passagerer gange kilometer) blev i 2017 på 6,6 mia. personkm. Det var uændret i forhold til året før. Stigningen på 7 pct. for både Metro og lokalbanerne udlignede faldet på s-togsnettet på 3 pct., men var ikke nok til at trække persontransportarbejdet op.

Mere gods i transit gennem Danmark

I 2017 steg godstransportarbejdet med tog i Danmark med 1 pct. til 2,7 mia. tonkm. Langt hovedparten af godstransport med tog i Danmark er transit gennem Danmark, som i 2017 udgjorde 83 pct. af alt godstransport med tog i Danmark. Transittransporten steg 5 pct. i 2017 i forhold til året før og trak det samlede transportarbejde op, idet både den nationale og internationale godstransport faldt.

Persontransport med tog

 

2013

2014

2015

2016

2017

 

Ændring seneste år

 

mio. personkm

pct.

I alt

6835

6809

6809

6646

6623

 

- 23

- 0

Banedanmarks net

6332

6291

6282

6119

6061

 

- 58

- 1

S-tog

1285

1319

1344

1362

1320

 

- 42

- 3

Landsdækkende trafik

4667

4597

4530

4401

4399

 

- 2

- 0

Øst for Storebælt

1450

1462

1526

1491

1480

 

-11

-1

Vest for Storebælt

1252

1207

1184

1165

1132

 

-33

-3

Mellem Øst- og Vestdanmark

1965

1928

1821

1745

1787

 

42

2

Internationale tog

138

136

157

118

104

 

- 14

- 12

Øresundstrafik

242

239

250

238

238

 

0

0

Metro

284

295

302

321

342

 

21

7

Andre baner

219

223

225

206

220

 

14

7

Letbane

-

-

-

-

-

 

-

-

Banenettet pr. 1. januar

 

Netlængde

 

 

 

I alt

Med flere spor

Med el

Med hastigheds- og togstop-kontrol

Med stræknings-sikrings-anlæg

Over-skæringer

Stands-nings-steder

 

km

Antal

1990

2858

927

230

-

-

-

282

2017

2560

976

642

1030

2318

1013

508

2018

2508

985

653

1034

2265

939

506

Banedanmark

1987

958

626

989

1788

577

297

Hovedbaner

665

650

367

616

616

13

67

Regionalbaner

594

136

87

165

594

177

65

S-baner

172

172

172

172

172

-

85

Lokalbaner

526

-

-

36

401

365

80

Godsbaner

30

-

-

-

5

22

-

Metro

21

21

21

21

21

-

22

Andre baner

494

-

-

24

456

362

173

Letbane

6

6

6

-

-

-

14

Godstransport med tog

 

2013

2014

2015

2016

2017

 

Ændring seneste år

 

mio. tonkm

pct.

Godstransportarbejde i alt

2448

2453

2603

2616

2653

 

37

1

Banedanmarks net

2447

2452

2602

2616

2653

 

37

1

Nationalt

140

167

201

185

163

 

-22

-12

Internationalt til Danmark

143

173

172

231

208

 

-23

-10

Internationalt fra Danmark

48

54

70

94

82

 

-12

-13

Transit

2117

2058

2158

2106

2201

 

95

5

Andre baner

1

1

1

-

-

 

0

0

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2018 - Nr. 320

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. august 2019

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejde opgøres i tonkm eller personkm. En tonkm/personkm er det arbejde, der foregår, når et ton eller en person flyttes en km. Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation