Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Forpagtning i landbruget runder 1 mio. ha

Landbrugs- og gartneritællingen 18. maj 2018

Forpagtning bliver stadig mere udbredt i landbruget. Langt de fleste landmænd ejer det meste af den jord, de dyrker, og selveje har været en væsentlig del af landbrugernes identitet siden de store landboreformer i slutningen af det 18. århundrede. Men i de seneste årtier har forpagtning været i fremgang og rundede i 2018 1 mio. ha svarende til næsten 40 pct. af landbrugsarealet. I 1982 var blot 17 pct. af jorden forpagtet.

Forpagtet areal i pct. af landbrugsarealet

Bedrifter efter forpagtningsgrad. 2018

 

Forpagtet areal i pct. af hele bedriftens areal

 

Uden
forpagtning

0,1-49,9 pct.

50-99,9 pct.

100 pct.

I alt

 

antal bedrifter

Bedrifter

17370

10692

4536

1515

34114

Landmænd under 40 år

902

700

463

256

2321

Bedrifter med husdyr

8539

7057

2975

657

19228

Store kvægbrug (mindst 200 dyr)

232

1618

532

75

2457

Store svinebrug (mindst 5.000 dyr)

295

461

141

43

940

Bedrifter drevet som selskab

1071

288

185

348

1893

 

ha

Areal i alt

427519

1306044

672636

226254

2632453

Gennemsnitligt areal

25

122

148

149

77

Forpagtet areal

.

317942

459875

226254

1004072

Gennemsnitligt forpagtet areal

.

30

101

149

29

4 pct. af bedrifterne forpagter al deres jord

Det er ikke mange bedrifter, som forpagter al deres jord. Langt det almindeligste er, at en landmænd forpagter jord i tilgift til den jord, han ejer. Der er imidlertid 1.500 landmænd, som forpagter al den jord, de dyrker, og i alt 6.000 landmænd forpagter mindst 50 pct. af bedriftens areal.. Disse bedrifter er gennemgående ret store med omkring 150 ha i gennemsnit mod knap 80 ha for alle bedrifter. Der er også relativt mange bedrifter med en ung landmand (under 40 år) ved roret, og ligeledes indeholder gruppen forholdsvis mange store kvægbrug og bedrifter drevet i selskabsform.

Forpagtning eller selveje?

De forholdsvis mange unge landmænd med forpagtet jord skal givetvis ses i sammenhæng med de store kapitalkrav, som knytter sig til etablering af egen bedrift. Forpagtning ses dermed som et godt alternativ til selveje. Læs nærmere om fordele og ulemper ved forpagtning ifølge SEGES, som er et fagligt videnscenter under Landbrug og Fødevarer.

Bedrifter med høj forpagtning er i vækst

Bedrifter, som forpagter mindst 50 pct. af den jord, de dyrker har været støt stigende gennem årene fra 8 pct. af alle bedrifter i 1982 til 18 pct. i 2018. Ser man alene de bedrifter, som forpagter al deres jord, så er denne gruppe i samme periode steget fra 2 til godt 4 pct. De besidder tilsammen knap 9 pct. af landbrugsarealet.

Bedrifter med mindst 50 pct. i forpagtning i pct. af alle bedrifter

Nyt fra Danmarks Statistik

7. maj 2019 - Nr. 174

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. maj 2020

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Jordbrugets økonomi

Kilder og metode

Landbrugs- og gartneritællingen er en stikprøvetælling med deltagelse af landbrug i Danmark. Siden 1995 er oplysninger om afgrøder og forpagtning hentet fra landmændenes ansøgning om arealstøtte. Før den tid blev disse oplysninger indhentet ved spørgsmål på spørgeskemaet. Tællingerne i 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1999 og 2010 var totaltællingerne med deltagelse af alle landbrugs- og gartneribedrifter i Danmark, og de øvrige tællinger stikprøver med en varierende udvalgsandel, typisk omkring 25-30 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Anden information