Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere anmeldte indbrud i beboelser

Kriminalitet (kvt.) 4. kvt. 2017

Efter en faldende tendens i anmeldte indbrud i beboelser ses der nu i årets fjerde kvartal en lille stigning. Der blev anmeldt 7.364 indbrud, når der er korrigeret for sæsonudsving, og det er 5 pct. flere end i tredje kvartal. Indbrud er udpræget sæsonbetonet, og der er typisk flest indbrud i fjerde kvartal. I de faktiske tal ligger niveauet helt på linje med fjerde kvartal 2016, men sammenligner man med samme kvartal 2015, er der tale om et fald på 14 pct. Indbrud i beboelser omfatter indbrud i villa, lejlighed, landejendom og værelse. Omkring 80 pct. af de anmeldte indbrud i beboelser omhandler indbrud i villa.

Anmeldte indbrud i beboelser, faktiske tal og sæsonkorrigerede tal

Færre lommetyverier særligt i Region Hovedstaden

Anmeldte lomme- og tasketyverier falder for fjerde kvartal i træk, når der er korrigeret for sæsonudsving. En stor del af faldet koncentrerer sig om Region Hovedstaden og herunder især København, men kan også ses i andre større byer i Danmark.

Anmeldte lomme- og tasketyverier og butikstyverier, sæsonkorrigeret

Flere butikstyverier i de større byer

Udviklingen i antallet af anmeldte butikstyverier er også koncentreret omkring de større byer, men modsat lommetyverier er der her tale om en stigning - især i København. Antallet af lomme- og tasketyverier svinger typisk meget, mens butikstyverierne er mere stabile og har siden 2005 bevæget sig i området 4.000 til 5.000 anmeldelser pr. kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving.

Lille fald i voldsforbrydelser

Efter et par store spring opad skifter kurven for første gang siden 2015 retning for anmeldte voldsforbrydelser. I fjerde kvartal blev der anmeldt 6.696 voldsforbrydelser, når der er taget højde for sæsonudsving. Det svarer til et fald på 1 pct. i forhold til tredje kvartal. Den kraftige stigning i anmeldelser af vold de seneste to år vedrører først og fremmest en stigning i anmeldelser af vold mod offentlig myndighed, der nok skal ses i forbindelse med ændringer i Erstatningsnævnets procedurer, se Nyt fra Danmarks Statistik 2016:350, samt en stigning i anmeldelser af forbrydelser mod liv og legeme, som vedrører de mange tilfælde af løsnede hjulbolte på personbiler i årets andet og tredje kvartal. Begge disse to typer voldsforbrydelser falder i fjerde kvartal.

Anmeldte voldsforbrydelser, faktiske tal og sæsonkorrigerede tal

Fald i seksualforbrydelser

Der er heller ikke så mange anmeldelser af seksualforbrydelser i fjerde kvartal, som i tredje, når der er korrigeret for sæsonudsving. Der blev anmeldt 1.049 tilfælde, svarende til et fald på 3 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. januar 2018 - Nr. 20

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. april 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation