Gå til sidens indhold

Flere anmeldte indbrud i beboelser

Kriminalitet (kvt.) 4. kvt. 2017

Efter en faldende tendens i anmeldte indbrud i beboelser ses der nu i årets fjerde kvartal en lille stigning. Der blev anmeldt 7.364 indbrud, når der er korrigeret for sæsonudsving, og det er 5 pct. flere end i tredje kvartal. Indbrud er udpræget sæsonbetonet, og der er typisk flest indbrud i fjerde kvartal. I de faktiske tal ligger niveauet helt på linje med fjerde kvartal 2016, men sammenligner man med samme kvartal 2015, er der tale om et fald på 14 pct. Indbrud i beboelser omfatter indbrud i villa, lejlighed, landejendom og værelse. Omkring 80 pct. af de anmeldte indbrud i beboelser omhandler indbrud i villa.

Anmeldte indbrud i beboelser, faktiske tal og sæsonkorrigerede tal

Færre lommetyverier særligt i Region Hovedstaden

Anmeldte lomme- og tasketyverier falder for fjerde kvartal i træk, når der er korrigeret for sæsonudsving. En stor del af faldet koncentrerer sig om Region Hovedstaden og herunder især København, men kan også ses i andre større byer i Danmark.

Anmeldte lomme- og tasketyverier og butikstyverier, sæsonkorrigeret

Flere butikstyverier i de større byer

Udviklingen i antallet af anmeldte butikstyverier er også koncentreret omkring de større byer, men modsat lommetyverier er der her tale om en stigning - især i København. Antallet af lomme- og tasketyverier svinger typisk meget, mens butikstyverierne er mere stabile og har siden 2005 bevæget sig i området 4.000 til 5.000 anmeldelser pr. kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving.

Lille fald i voldsforbrydelser

Efter et par store spring opad skifter kurven for første gang siden 2015 retning for anmeldte voldsforbrydelser. I fjerde kvartal blev der anmeldt 6.696 voldsforbrydelser, når der er taget højde for sæsonudsving. Det svarer til et fald på 1 pct. i forhold til tredje kvartal. Den kraftige stigning i anmeldelser af vold de seneste to år vedrører først og fremmest en stigning i anmeldelser af vold mod offentlig myndighed, der nok skal ses i forbindelse med ændringer i Erstatningsnævnets procedurer, se Nyt fra Danmarks Statistik 2016:350, samt en stigning i anmeldelser af forbrydelser mod liv og legeme, som vedrører de mange tilfælde af løsnede hjulbolte på personbiler i årets andet og tredje kvartal. Begge disse to typer voldsforbrydelser falder i fjerde kvartal.

Anmeldte voldsforbrydelser, faktiske tal og sæsonkorrigerede tal

Fald i seksualforbrydelser

Der er heller ikke så mange anmeldelser af seksualforbrydelser i fjerde kvartal, som i tredje, når der er korrigeret for sæsonudsving. Der blev anmeldt 1.049 tilfælde, svarende til et fald på 3 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. januar 2018 - Nr. 20

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. april 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation