Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Over 2.700.000 lønmodtagere i august

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) august 2017

For første gang siden 2008 er der flere end 2.700.000 lønmodtagere. Udviklingen siden 2008 afspejler bl.a. en markant stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i de ældre alderskategorier kombineret med et fald for de unge til midaldrende (se. næste afsnit). Aktuelt er lønmodtagerbeskæftigelsen efter et lille fald i juli steget med 4.300 fra juli til august. Trods denne stigning var den gennemsnitlige månedlige stigning i årets første otte måneder lavere end i de første otte måneder af 2016. Antallet af lønmodtagere steg med 3.200 i gennemsnit i årets første otte måneder mod 3.900 lønmodtagere i de første otte måneder af 2016. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving, bortset fra tallene for lønmodtagerandelen fordelt efter alder, som ikke er sæsonkorrigeret.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Lønmodtagergruppen er ældre i 2017 end i 2008

Lønmodtagerandelen var i august 2017 på et lavere niveau for samtlige et-års aldersgrupper mellem 15 og 57 end i august 2008, men højere for samtlige et-års aldersgrupper mellem 58 og 74 år. Særligt for aldersgrupperne mellem 15 og 24 år var lønmodtagerandelen markant lavere - 9,3 procentpoint - i august 2017 end i august 2008. Dette skal ses i sammenhæng med at flere i de første år efter krisen i højere grad blev ledig eller påbegyndte en uddannelse. Fra 2011 og frem har lønmodtagerandelen for de unge ligget forholdsvist stabilt, men på et lavere niveau end før krisen. Modsat var lønmodtagerandelen markant højere - 15,0 procentpoint - for de 60-64-årige i august 2017 end i august 2008. Den markante stigning i lønmodtagerandelen for de 60-64-årige skal ses i sammenhæng med efterlønsreformen, hvor efterlønsalderen gradvist er blevet forhøjet siden 2014. Efterlønsreformens påvirkning af beskæftigelsen beskrives nærmere i analysen: Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Lønmodtagerandel fordelt efter alder (15-74 år)

3.600 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 3.600 personer fra juli til august, hvilket svarer til 0,2 pct. I offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere steget med 700, svarende til 0,1 pct.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2017

 

Juni

Juli

August

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2696859

2696373

2700685

0,2

Virksomheder og organisationer1

1873945

1874058

1877696

0,2

Offentlig forvaltning og service

822609

822045

822724

0,1

Uoplyst sektor

305

270

265

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2017

 

Juni

Juli

August

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2696859

2696373

2700685

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42227

42248

42221

-0,1

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

326335

326497

326885

0,1

Bygge og anlæg

155285

155936

156343

0,3

Handel og transport mv.

676737

676863

677784

0,1

Information og kommunikation mv.

103761

103928

103972

0,0

Finansiering og forsikring

79082

78707

78890

0,2

Ejendomshandel og udlejning

38845

38890

38951

0,2

Erhvervsservice

296411

295878

296130

0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

863212

862478

863719

0,1

Kultur, fritid og anden service

114656

114678

115523

0,7

Uoplyst aktivitet

307

270

266

..

Nyt fra Danmarks Statistik

20. oktober 2017 - Nr. 407

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. november 2017

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned og bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst. Opgørelsen over lønmodtagerandelen i alderen 16 - 64 er her afgrænset til personer der har bopæl i Danmark.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation