Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Vareeksporten trækker overskuddet op

Betalingsbalancen over for udlandet august 2017

I august var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 12,7 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, hvilket er en stigning på 0,5 mia. kr. i forhold til juli. Det er især en stigning i eksporten af varer, som trækker overskuddet en smule op.

Betalingsbalancens løbende poster i alt (månedstal), nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Betalingsbalanceoverskuddet trækker udlandsformuen op

I torsdags offentliggjorde Nationalbanken nye tal for Danmarks aktiver og passiver, som viste, at udlandsformuen udgjorde 1.111 mia. kr. ved udgangen af andet kvartal 2017. Den store formue skal ses i sammenhæng med overskuddet på betalingsbalancens løbende poster, som i de senere år har medvirket til at øge den danske udlandsformue. Før 2009 havde Danmark - med en enkelt undtagelse i 2005 - haft gæld over for udlandet siden 1960'erne. Udviklingen i udlandsformuen påvirkes dels af værdireguleringer af formue og gæld, dels af overskuddet på betalingsbalancens løbende poster. På langt sigt er niveauet for formuen bestemt af de akkumulerede overskud på de løbende poster.

Betalingsbalance (akkumuleret) og udlandsformue i forhold til BNP

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Se afsnittet 'Særlige forhold vedrørende denne offentliggørelse'.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigerede tal

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2017

Januar-august

 

August

Juli

August

2016

2017

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

14,7

12,2

12,7

94,8

117,3

Indtægter

116,6

112,8

115,2

858,2

918,8

Udgifter

102,0

100,7

102,5

763,4

801,5

Varer

9,2

7,5

8,8

78,3

77,4

Eksport

61,4

59,6

61,6

457,2

493,3

Import

52,2

52,1

52,8

379,0

415,8

Tjenester

5,1

2,8

2,0

1,9

23,0

Eksport

37,6

35,6

35,4

265,5

286,7

Import

32,6

32,8

33,3

263,6

263,6

Indkomst

2,5

4,8

4,1

35,3

36,1

Indtægter

15,4

15,6

16,0

119,1

122,2

Udgifter

12,9

10,8

11,8

83,9

86,2

Løbende overførsler

-2,1

-2,9

-2,3

-20,6

-19,2

Indtægter

2,2

2,1

2,3

16,3

16,6

Udgifter

4,3

5,0

4,6

36,9

35,9

Kapitaloverførsler mv

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

I forbindelse med denne offentliggørelse er der foretaget en ordinær revision af årene 2014-2016. Nedenstående tabel viser ændringerne for årene 2014-2016 samt de første syv måneder af 2017. Herefter revideres 2015-2016 først i oktober 2018.

Ændringer siden sidste offentliggørelse

 

2014

2015

2016

2017

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

0,8

-6,9

-11,3

0,5

Indtægter

4,8

5,9

4,2

10,5

Udgifter

4,0

12,8

15,5

10,0

Varer

4,1

4,9

0,4

3,4

Eksport

4,1

5,0

4,5

9,6

Import

0,0

0,1

4,1

6,2

Tjenester

-3,8

-7,1

-9,8

-2,4

Eksport

0,0

4,1

-0,1

0,0

Import

3,8

11,2

9,7

2,4

Indkomst

0,4

-4,6

-2,1

-0,7

Indtægter

0,5

-3,3

-0,6

0,7

Udgifter

0,1

1,3

1,5

1,4

Løbende overførsler

0,1

0,0

0,3

0,2

Indtægter

0,1

0,2

0,5

0,2

Udgifter

0,0

0,2

0,2

0,0

Betalingsbalancens løbende poster i alt

Betalingsbalancens løbende poster er i forbindelse med årsrevisionerne af 2014 og 2015 opjusteret med 0,8 mia. kr. for 2014 og nedjusteret med 6,9 mia. kr. for 2015.

I forbindelse med de løbende revisioner er 2016 nedjusteret med 11,3 mia. kr. og de første syv måneder af 2015 er opjusteret med 0,5 mia. kr.

Varer

Varer er bl.a. revideret som følge af ny viden vedrørende en række olie-transaktioner. Derudover er varerne revideret som følge af løbende kvalitetssikring og påvirker bl.a. handlen med skibe og fly samt vindmøller. Endvidere er der revisioner som følge af varer, der ikke krydser grænsen.

Tjenester

For tjenester er der indarbejdet en ny metode for privates køb af elektroniske tjenester fra udenlandske udbydere, såsom streaming-tjenester, der opjusterer importen med 3,1 mia. kr. i 2014, 2,7 mia. kr. i 2015, 2,9 mia. kr. i 2016 og 2,0 mia. kr. for de første 8 måneder af 2017. Øvrige revisioner for tjenester sker som følge af ny information fra virksomheder og nye tal for rejseposten. Især skyldes revisioner for 2015 en opjustering af udgifterne for royalty betalinger, forarbejdningsydelser og ingeniørtjenester, mens revisionerne for 2016 især skyldes køb af patenter fra udlandet.

Formueindkomst

Ændringerne i formueindkomsten kan primært henføres til Danmarks Nationalbanks indarbejdelse af årsregnskabsoplysninger. Indtil årsregnskabsoplysningerne kan indarbejdes, bygger opgørelsen af formueindkomsten delvist på et skøn.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. oktober 2017 - Nr. 394

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation