Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

82.000 flere af ikke-vestlig herkomst i Danmark

Befolkningsfremskrivninger 2016-2060

Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning opjusterer antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere med knap 82.000 personer i 2060 i forhold til fremskrivningen fra sidste år. Det skyldes primært den store indvandring af flygtninge og familiesammenførte sidste år, og at det forventes, at flere vil få asyl og familiesammenføres i de kommende år. Forskellen mellem denne og sidste års fremskrivning er størst for 2023, hvor der er 83.000 flere af ikke-vestlig herkomst ifølge den nye fremskrivning.

Befolkningsfremskrivning 2015 og 2016 efter herkomst

Større andel af indvandrere og efterkommere

I 2060 forventes der at være 507.000 ikke-vestlige indvandrere og 342.000 ikke-vestlige efterkommere i befolkningen, og til sammen forventes de at udgøre 13 pct. af den samlede befolkning på 6.483.000 personer. I dag udgør personer af ikke-vestlig herkomst 8 pct. af befolkningen. Vestlige indvandrere og efterkommere forventes at udgøre 465.000 personer eller 7 pct. af befolkningen i 2060 mod 4 pct. i dag. Samlet er det en stigning i antallet af personer af ikke-vestlig herkomst på 88 pct. frem mod 2060, mens personer af vestlig herkomst stiger med 85 pct.

Fire gange så mange over 90 år i 2060

I 2060 forventes der at være 178.000 personer over 90 år og heraf 7.200 over 100 år. Det er hhv. fire gange og syv gange så mange, som der er i dag. Aldersgruppen af de 65-89-årige forventes også at vokse og være 39 pct. større end i dag, mens antallet af de 40-64-årige forventes at være 3 pct. mindre end i dag. Befolkningen som helhed forventes at være 14 pct. større, end den er i dag.

Befolkningen efter alder

Bedre fordeling af befolkningstilvækst

Den forventede store indvandring af flygtninge i 2016 og 2017 er i fremskrivningen fordelt på landsdele og kommuner efter de kvoter, der er udmeldt af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for 2016. Det betyder, at langt flere kommuner i denne fremskrivning forventes at vokse i indbyggertal i de kommende år end tidligere. Kun ti kommuner fremskrives med et faldende folketal i løbet af 2016 og 2017. Lolland, Bornholm og Lemvig forventes at tabe omkring hhv. 300, 150 og 100 indbyggere i løbet af i år, mens de øvrige syv kommuner forventes at tabe færre end 100 indbyggere.

Befolkningstilvækst 2016-2026 for landsdele

Fremskrivningen kan ændre sig

Befolkningsfremskrivningen bygger på forudsætninger om dødsfald, fødsler, indvandringer til Danmark og udvandringer fra Danmark samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner. Fremskrivningen er ikke en forudsigelse af, hvordan Danmarks befolkning faktisk vil se ud i fremtiden. Forudsætningerne for fremskrivningen kan ændre sig, og dette vil ændre resultatet. Særligt den regionale fremskrivning kan påvirkes af lokalpolitiske tiltag.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2016 - Nr. 215

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2017

Kontakt

Kilder og metode

Fremskrivningens resultater skal tages med forbehold, da størrelsen på de faktorer, der indgår i beregningerne ændres over tid. Fx kan politiske beslutninger omkring indvandring ændre fremskrivningen væsentligt på nationalt niveau ligesom større nybyggerier kan påvirke fremskrivningen på kommunalt niveau. Se mere i www.dreammodel.dk samt på emnesiden www.dst.dk/emner/befolkningsfremskrivning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation