Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stigning i vold mod personer i offentlig tjeneste

Ofre for kriminalitet 2015

I 2015 registrerede politiet i alt 18.200 ofre for vold eller trusler. Det er en stigning på 5 pct. i forhold til 2014, hvor der blev registreret 17.400 ofre. Antallet af ofre for vold mod privatperson steg med 3 pct. og ofre for trusler med 4 pct. Ofre for vold mod polititjenestemænd faldt med 7 pct., mens ofre for vold mod nogen i offentlig tjeneste steg med 21 pct. fra 2.300 i 2014 til 2.800 i 2015.

Ofre for vold

Størst stigning inden for social- og sundhedsarbejde

Blandt vold mod nogen i offentlig tjeneste var personer beskæftiget med social- og sundhedsarbejde den gruppe, der oplevede den største antalsmæssige stigning. Også fængselsbetjente og personer, der udfører specialpædagogisk arbejde, er grupper, der har oplevet en stor stigning. For personer beskæftiget med undervisning på grundskoleniveau skete der mere end en fordobling fra 2014 til 2015, mens antallet var uændret for personer beskæftiget med socialrådgiverarbejde.

Ofre for vold mod nogen i offentlig tjeneste. Udvalgte stillingsgrupper

Fald i det samlede antal ofre

I 2015 var der i alt 65.632 ofre for personfarlige forbrydelser, som omfatter seksual- og voldsforbrydelser, enkelte typer af ejendoms- og berigelsesforbrydelser samt overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Det er 3.248 færre ofre end i 2014 og skyldes især fald i ofre for tasketyverier og tyverier fra lommer og tasker.

Kvinder mest ramt af personfarlig kriminalitet

57 pct. af ofrene for personfarlige forbrydelser var kvinder. Størst er kvindernes andel blandt ofrene for seksualforbrydelser, hvor de udgør 89 pct. Også blandt ofrene for tricktyverier og tasketyverier er kvindernes andel meget høj. 76 pct. af ofrene for tricktyverier i beboelse og 65 pct. af ofrene for tricktyverier på gadeplan er kvinder, og kvinder udgør 67 pct. af ofrene for tasketyverier. Mænd udgør derimod 75 pct. af ofrene for røveri.

Hvert fjerde offer for personfarlige forbrydelser var 20-29 år

Fire ud af ti af ofrene for de personfarlige forbrydelser var under 30 år. Unge mellem 20 og 29 år var talmæssigt den største gruppe og udgjorde 26 pct. af ofrene. De 10-19-årige udgjorde 13 pct. Kun en lille del af ofrene var mindre børn og ældre. Således var 1.215 eller 2 pct. af ofrene under ti år, og 2.946 eller 4 pct. var 80 år eller derover.

Seksualforbrydelser rammer unge

Af de 2.407 ofre for seksualforbrydelser var 63 pct. under 20 år, og 13 pct. (303) var under ti år, fordelt på 247 piger og 56 drenge. Ældre er næsten udelukkende ofre for ejendomsforbrydelser. Af de 7.024 ofre på 70 år eller derover var 96 pct. udsat for en ejendomsforbrydelse, mens kun 3 pct. var ofre for voldsforbrydelser.

Ofre for personfarlig kriminalitet, efter køn

 

I alt

Mænd

Kvinder

Uoplyst køn

 

antal

Ofre i alt 2014

68880

27048

39697

2135

Ofre i alt 2015

65632

25912

37672

2048

Seksualforbrydelser

2407

257

2143

7

Blodskam mv.

57

9

48

-

Voldtægt mv.

453

12

441

-

Hetero- eller homoseksuel seksualforbrydelse

474

83

391

-

Blufærdighedskrænkelse

1423

153

1263

7

Voldsforbrydelser

18239

10062

6838

1339

Vold e.l. mod offentlig myndighed

3842

1283

1354

1205

Drab

57

33

23

1

Drabsforsøg

183

138

31

14

Vold mod privat person

10219

6517

3674

28

Ejendomsforbrydelser

43839

15258

27925

656

Tasketyverier

7542

2320

5043

179

Tyveri fra lommer og tasker

32163

10841

20914

408

Tricktyveri i beboelse

893

204

683

6

Tricktyveri på gadeplan

1280

429

829

22

Røveri

1586

1196

361

29

Andre forbrydelser

1147

335

766

46

Overtrædelse af tilhold, opholdsforbud og bortvisning

1129

322

763

44

Anm.: Ikke alle specificerede underkategorier er medtaget.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. marts 2016 - Nr. 105

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. marts 2017

Kontakt

Statistik­dokumentation