Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Lidt færre på offentlig forsørgelse

Offentligt forsørgede under pensionsalderen (år) 2015

Hvis man ser bort fra antallet af SU-modtagere, var antallet af øvrige offentligt forsørgede i alderen 16-64 år faldet med 13.200 fra 2014 til 2015. Dermed var der i gennemsnit 763.700 øvrige offentligt forsørgede 16-64-årige i 2015. Medregner man SU-modtagerne, var der i stedet tale om et mere beskedent fald på 7.900 fra 2014 til 2015, hvilket betyder, at der i 2015 i alt var 1.088.300 offentligt forsørgede i alderen 16 til 64 år. Tallene i denne offentliggørelse er omregnet til fuldtidsmodtagere.

Offentligt forsørgede 16-64-årige

Fortsat flere modtager SU

I 2015 var der 324.600 personer i den erhvervsaktive alder, der modtog SU. Dette antal har været støt stigende siden 2008, hvor der var 2o3.400 SU-modtagere, hvilket betyder, at der har været en stigning på 121.200 eller 60 pct. fra 2008 til 2015.

Lidt færre arbejdsløse

Fra 2014 til 2015 er nettoledigheden faldet med 4.600 til 101.800, svarende til et fald på 4 pct. Set i et lidt længere perspektiv blev nettoledigheden fra 2008 til 2010 mere end fordoblet, hvorefter niveauet lå stort set uændret indtil 2013. Fra 2013 til 2015 er nettoledigheden faldet med 15.700, svarende til 13 pct. Bruttoledigheden for 2015 offentliggøres ligeledes i dag på www.statistikbanken.dk/10316. Bruttoledigheden defineres som summen af nettoledige og aktiverede personer, der vurderes at være jobparate.

Færre i løntilskud og jobrotation, men flere i fleksjob og virksomhedspraktik

Fra 2014 til 2015 var der 3.800 færre ansat med løntilskud og 2.200 færre i jobrotation. Omvendt var der i samme periode en stigning på 3.600 i fleksjob og en stigning på 1.600 i virksomhedspraktik. I alt faldt antallet af personer i støttet beskæftigelse med 1.600 fra 2014 til 2015.

Færre på tilbagetrækning, men flere i ressource- og jobafklaringsforløb

Fra 2014 til 2015 faldt antallet af personer på tilbagetrækning før de fyldte 65 år, i form af førtidspension, efterløn eller fleksydelse, med 17.100. Omvendt var der i samme periode en stigning i antallet af personer i de relativt nye ordninger ressourceforløb og jobafklaringsforløb på i alt 13.400 fra 2014 til 2015.

Offentligt forsørgede, 16-64-årige

 

2014

2015

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

337914

439015

776929

331660

432080

763740

Nettoledige i alt

53596

52731

106327

50243

51510

101753

Ledige dagpengemodtagere 

37707

40508

78215

35404

39570

74974

Ledige kontanthjælpsmodtagere

15889

12223

28112

14840

11939

26779

Feriedagpenge

1887

2998

4885

1744

2852

4595

Vejledning og opkvalificering i alt1

18817

19345

38163

19499

17956

37455

Vejledning og opkvalificering (d)

2273

2595

4868

1609

1820

3429

Vejledning og opkvalificering (k)

15730

15762

31492

17339

15682

33022

Jobrettet uddannelse2 (d)

814

988

1802

551

453

1005

Støttet beskæftigelse i alt

40339

52178

92518

39893

51049

90942

Virksomhedspraktik(d)

1261

1725

2985

1254

1912

3166

Virksomhedspraktik(k)

7702

7475

15178

8639

8006

16645

Nytteindsats (d)

2

0

2

2

1

4

Nytteindsats (k)

771

486

1257

1037

639

1676

Ansættelse med løntilskud (d)

2285

3656

5941

1542

2186

3727

Ansættelse med løntilskud (k)

3109

2365

5474

2381

1483

3864

Jobrotation (d)

1311

2721

4032

606

1416

2022

Jobrotation (k)

396

395

792

262

299

560

Fleksjob3

20511

31295

51806

21846

33527

55372

Skånejob3

2992

2059

5051

2326

1579

3905

Barselsdagpenge i alt

4360

40824

45184

4433

41507

45941

Tilbagetrækning i alt

141721

176765

318486

134074

167282

301357

Førtidspension4

101938

121188

223125

98930

116660

215590

Efterløn

37722

51580

89302

33311

46847

80158

Fleksydelse5

2061

3997

6058

1833

3776

5609

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

77193

94173

171366

81772

99925

181697

Kontanthjælpsmodtagere6

43848

47131

90979

43251

44954

88205

Kontanthjælp til udlændinge6

1694

1560

3253

3331

2580

5911

Revalideringsydelse

672

1106

1778

671

988

1658

Ledighedsydelse

4575

8556

13131

4444

8211

12655

Sygedagpenge mv.7

24394

32258

56652

23246

31071

54317

Ressourceforløb8

1654

2942

4596

3839

6700

10539

Jobafklaringsforløb9

357

619

976

2990

5421

8411

SU-modtagere

143307

175985

319293

144919

179689

324608

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker hhv. dagpenge- og kontanthjælps-berettigede. Statistikken indeholder fortsat ikke data for voksenlærlinge, da styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering fortsat skønner, at indberetningerne af disse data er stærkt undervurderet.
1 Fra og med 2014 vil personer på den nye mentorordning indgå under vejledning og opkvalificering i alt.
2 Fra og med 2015 har 6 ugers selvvalgt uddannelse skiftet navn til Jobrettet uddannelse. Samtidig har ordningens målgruppe ændret sig og er blevet mindre.
3 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem. Faldet i antallet af skånejobbere fra 2014 til 2015 skal ses i forhold til en større 'oprydning' af bestanden. Med andre ord er niveauet for skånejob formentlig overvurderet før 2015.

4 Modtagere af invaliditetsydelse er ikke medtaget i opgørelsen over personer på førtidspension.
5 Fleksydelse er at betragte som efterløn for personer i fleksjob.
6 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er i aktivering eller vurderes jobparate og dermed ledige.
7 Fra og med 2014 kan man fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af sit sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes under sygedagpenge mv.
8 Fra og med 2013 kan man få ressourceforløb som alternativ til førtidspension.
9 Fra og med andet halvår af 2014 kan man efter et længerevarende forløb på sygedagpenge modtage et jobafklaringsforløb.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. april 2016 - Nr. 192

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. april 2017

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over de 16-64-årige offentligt forsørgede fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for de 16-64-årige med undtagelse af SU. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen. Fx giver to personer, der begge har været offentligt forsørget i et halvt år, én fuldtidsledig. I denne offentliggørelse er personerne opdelt efter herkomst, hvor der for indvandrere også er set på oprindelsesland. Efterkommerne og personer med dansk oprindelse er opgjort for sig i ovenstående tabel. Bl.a. faktorer som indvandringsår, opholdsgrundlag, køn og alder har indflydelse på, hvor mange offentligt forsørgede der er inden for grupperne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation