Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Prisstigning på boliger i februar

Ejendomssalg (md.) februar 2016

Fra januar 2016 til februar 2016 steg priserne på både ejerlejligheder og enfamiliehuse. Ejerlejligheder steg 1,1 pct., og enfamiliehuse steg 0,8 pct. Sammenholdes gennemsnittet for perioden december 2015 - februar 2016 med de foregående tre måneder september-november 2015, steg ejerlejligheder med 2,4 pct. og enfamiliehuse med 0,3 pct. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, som var tinglyst på beregningstidspunktet, hvilket erfaringsmæssigt udgør ca. 75 pct. af samtlige handler for den seneste måned. Derfor er tallene for de seneste måneder behæftet med usikkerhed.

Månedlig prisudvikling for salg i almindelig fri handel på landsplan

På årsbasis steg ejerlejligheder 11,6 pct. og enfamiliehuse 5,3 pct.

Prisen på ejerlejligheder lå i perioden december-februar 11,6 pct. højere end samme periode året før. Prisen på enfamiliehuse steg i samme periode med 5,3 pct.

Prisen var 2,0 mio. kr. i gennemsnit på både enfamiliehuse og ejerlejligheder

I februar var den gennemsnitlige salgspris 1.997.000 kr. for enfamiliehuse og 2.064.000 kr. for ejerlejligheder. For ejendomshandler indgået i februar er der på nuværende tidspunkt blevet tinglyst 2.418 enfamiliehuse og 1.352 ejerlejligheder.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, tre-måneders gennemsnit

 

Dec. 2014
- feb. 2015

Sept. 2015
- nov. 2015

Dec. 2015
- feb. 2016

 

Ændring

 

 

 

 

 

Seneste
3 måneder

Seneste
år

 

indeks 2006 = 100

 

pct.

Enfamiliehuse

92,6

97,2

97,5

 

0,3

5,3

Ejerlejligheder

96,4

105,1

107,6

 

2,4

11,6

Anm.: Beregnet som et simpelt uvægtet gennemsnit af prisindeks for tre måneder.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, månedlig

 

Enfamiliehuse

 

Ejerlejligheder

 

Prisindeks
 

Månedlig
prisændring

 

Prisindeks

Månedlig
prisændring

 

indeks 2006 = 100

pct.

 

indeks 2006 = 100

pct.

2015

 

 

 

 

 

Juni

97,1

-0,7

 

103,3

0,5

Juli

96,8

-0,3

 

104,8

1,5

August

97,5

0,7

 

105,3

0,5

September

96,6

-0,9

 

105,1

-0,2

Oktober

97,5

0,9

 

106,1

1,0

November

97,4

-0,1

 

104,1

-1,9

December

96,8

-0,6

 

105,8

1,6

2016

 

 

 

 

 

Januar

97,5

0,7

 

107,9

2,0

Februar

98,3

0,8

 

109,1

1,1

Forhold mellem foreløbigt og endeligt beregnede månedlige prisændringer

Opgørelsen af ejendomssalg er foretaget på baggrund af de handler, som er tinglyst på beregningstidspunktet. De foreløbige tal beregnes dermed på baggrund af et ufuldstændigt datamateriale, idet ikke alle handler er blevet tinglyst på beregningstidspunktet. Tallene betragtes som endelige otte måneder efter første offentliggørelse.

I tabellen nedenfor vises bias og afvigelse for de månedlige procentvise prisændringer, som der er mellem første offentliggørelse og de endelige tal. Tallene er beregnet for de seneste 12 måneder med endelige tal.

Bias og afvigelse. Juni 2014 - maj 2015

 

Bias

Afvigelse

 

procentpoint

Enfamiliehuse

-0,1

0,7

Ejerlejligheder

0,0

0,5

Bias fortæller, om revisionerne i gennemsnit går i en bestemt retning. En positiv bias betyder, at prisændringerne er blevet revideret op ved den endelige opgørelse. Bias opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser i procentpoint.

Afvigelse fortæller noget om, hvor tæt den første offentliggørelse ligger på den endelige version. Desto større afvigelse, desto større er afvigelsen på første offentliggørelse. Afvigelsen opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser (absolutte værdier) i procentpoint.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. maj 2016 - Nr. 204

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. juni 2016

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem SKAT's ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel. Beregningsprincipperne er identiske i den månedlige, kvartalsvise og årlige ejendomssalgsstatistik. Almindelig fri handel er salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave.

Der udføres ikke sæsonkorrektion af priserne, da det ikke har været muligt at påvise et stabilt sæsonmønster i prisudviklingen på enfamiliehuse og ejerlejligheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation