Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Lille fald i bruttoledigheden

Arbejdsløsheden (md.) oktober 2015

Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.100 fuldtidspersoner, eller 0,1 procentpoint. Dermed var der 120.400 bruttoledige i oktober, svarende til en ledighedsprocent på 4,5 pct. Opgørelsen for oktober vurderes dog at være undervurderet med knap 200 bruttoledige, jf. afsnittet Særlige forhold ved denne udgivelse. I juli, august og september lå ledighedsprocenten på 4,6 pct. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledighed og AKU-ledighed, sæsonkorrigeret

Lille fald i nettoledigheden

Fra september til oktober lå nettoledighedsprocenten uændret på 3,8 pct. Antallet af nettoledige faldt med 1.100 til 100.500, mens antallet af aktiverede ledige var næsten uændret med en lille stigning på 100 til 19.900.

Ensartet udvikling i bruttoledigheden og AKU-ledigheden

Korrigeret for sæsonudsving var der 176.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år i oktober, hvilket svarer til 6,0 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU står for arbejdskraftundersøgelsen. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

AKU-ledigheden har større udsving end bruttoledigheden, men overordnet set har de to ledighedsopgørelser haft en nogenlunde ensartet udvikling i løbet af det seneste år. I de seneste tre måneder er den sæsonkorrigerede AKU-ledighed faldet med 6.000, mens den sæsonkorrigerede bruttoledighed er faldet med 3.200. I faktiske tal er AKU-ledigheden i løbet af det seneste år faldet med 14.000, mens bruttoledigheden er faldet med 10.100 i samme periode.

15-74-årige i AKU-arbejdsstyrken

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal

 

Okt.
2015

Juli 2015
- okt. 2015

Okt.
2015

Usikkerhed
sept. 2015

Okt. 2014
- okt. 2015

 

1.000 personer

Arbejdsstyrken

2933

4

2931

±24

-1

Beskæftigede

2758

11

2764

±22

14

AKU-ledige 15-74 år

176

-6

167

±12

-14

Mænd

87

-5

83

±9

-12

Kvinder

89

0

85

±9

-1

 

pct.

AKU-ledighedsprocent

6,0

-0,21

5,7

-0,51

Mænd

5,6

-0,31

5,3

-0,81

Kvinder

6,5

0,01

6,2

0,01

Anm.: Alle månedstal er afrundede, hvilket kan føre til små forskelle, når de lægges sammen.
Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.
1 Ved ændring i AKU-ledighedsprocenten er der tale om procentpoint.

Faldende bruttoledighed for både mænd og kvinder

Fra september til oktober faldt bruttoledigheden med 0,1 procentpoint for både mænd og kvinder. Bruttoledigheden var i oktober 4,3 pct. for mænd og 4,7 pct. for kvinder. Målt i ikke-sæsonkorrigerede tal er bruttoledigheden siden oktober 2014 faldet med 0,4 procentpoint for både mænd og kvinder.

Stigning i bruttoledigheden for de ældste

Fra september til oktober var ledighedsprocenten uændret blandt de 25-29-årige og de 60-64-årige. For de øvrige aldersgrupper faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint. Ledighedsprocenten er fortsat lavest for de 16-24-årige, hvor den er 2,9 pct. og højest for de 25-29-årige, hvor den er 7,7 pct. Det er udelukkende de 60-64-årige, der har oplevet en stigning i bruttoledigheden i forhold til oktober sidste år, nemlig på 0,2 procentpoint målt i ikke-sæsonkorrigerede tal. Modsat er bruttoledigheden over det seneste år faldet med 0,6 procentpoint for de 30-39-årige.

Faldende bruttoledighed i Byen København

Fra september til oktober faldt ledighedsprocenten i Byen København med 0,1 procentpoint til 5,3 pct. Modsat steg ledighedsprocenten på Bornholm med 0,1 procentpoint til 5,5 pct. I Vestjylland var der et fald på 0,1 procentpoint, som skyldes de manglende kontanthjælpsdata fra Herning, der er beskrevet under afsnittet Særlige forhold ved denne udgivelse. Bruttoledigheden er uændret i de øvrige landsdele.

Ledighedsbegreberne

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder, bl.a. at AKU inkluderer studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og en række andre lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Manglende data for Herning

Af tekniske årsager har Herning Kommune ikke kunnet oplyse data, der vedrører modtagere af kontanthjælpsydelser for to uger i oktober 2015, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Derfor vurderes det, at der mangler knap 200 bruttoledige i Herning i opgørelsen for oktober.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2015

2015

2014

2015

2014

2015

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.3

Juli

Aug.

Sept.

Okt.3

Okt.

Okt.3

Okt.

Okt.3

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

123,6

121,4

121,5

120,4

4,6

4,6

4,6

4,5

125,5

115,4

4,7

4,3

Nettoledige 

102,8

101,2

101,6

100,5

3,9

3,8

3,8

3,8

98,5

94,3

3,7

3,5

Dagpengemodtagere

76,5

75,0

74,9

73,8

72,8

69,2

Kontanthjælpsmodtagere

26,3

26,2

26,7

26,7

25,7

25,1

Aktiverede 

20,7

20,2

19,8

19,9

27,1

21,1

Dagpengemodtagere

11,1

10,7

10,6

10,8

15,6

11,7

Kontanthjælpsmodtagere

9,7

9,5

9,2

9,1

11,5

9,4

Mænd

61,6

60,7

60,3

59,4

4,5

4,4

4,4

4,3

60,5

54,9

4,4

4,0

Kvinder

61,9

60,7

61,2

61,0

4,8

4,7

4,8

4,7

65,1

60,5

5,1

4,7

16-24 år

11,6

11,3

11,0

10,9

3,1

3,0

3,0

2,9

11,0

10,2

3,0

2,7

25-29 år

18,8

18,6

18,8

18,8

7,7

7,6

7,7

7,7

17,8

17,8

7,2

7,2

30-39 år

32,2

31,5

31,5

31,3

5,6

5,5

5,5

5,4

33,6

30,1

5,8

5,2

40-49 år

28,1

27,6

27,5

27,1

4,1

4,0

4,0

3,9

29,9

26,1

4,3

3,8

50-59 år

25,9

25,6

25,7

25,5

4,3

4,2

4,3

4,2

27,0

24,7

4,5

4,1

60-64 år

6,9

6,8

6,9

6,9

4,0

4,0

4,0

4,0

6,3

6,6

3,7

3,9

Byen København

21,7

21,1

21,1

20,8

5,6

5,4

5,4

5,3

23,4

20,4

6,0

5,2

Københavns omegn

12,1

11,9

12,1

12,0

4,8

4,7

4,8

4,8

13,0

11,8

5,2

4,7

Nordsjælland

7,4

7,3

7,3

7,2

3,6

3,5

3,5

3,5

7,7

7,0

3,7

3,4

Bornholm

0,9

0,9

0,9

0,9

5,4

5,3

5,4

5,5

0,9

0,8

5,5

5,0

Østsjælland

4,4

4,4

4,4

4,3

3,9

3,8

3,8

3,8

4,6

4,2

4,0

3,7

Vest- og Sydsjælland

12,7

12,5

12,6

12,6

5,0

4,9

4,9

4,9

12,9

11,9

5,0

4,6

Fyn

11,8

11,6

11,6

11,6

5,4

5,3

5,3

5,3

11,4

11,1

5,3

5,1

Sydjylland

13,9

13,7

13,6

13,5

4,2

4,1

4,1

4,1

13,8

12,8

4,2

3,9

Østjylland

17,5

17,1

17,0

16,9

4,3

4,2

4,2

4,2

17,2

16,1

4,3

4,0

Vestjylland

7,3

7,2

7,1

6,9

3,7

3,6

3,6

3,5

7,1

6,4

3,6

3,2

Nordjylland

13,8

13,7

13,7

13,5

5,2

5,1

5,1

5,1

13,4

12,7

5,0

4,7

Anm.: Fra januar 2013 er personer på særlig uddannelsesydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse ligeledes inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere.
1 Disse ikke-sæsonkorrigerede tal opgøres for oktober 2014 som de endelige faktiske tal og for oktober 2015 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.

2 Ledighedsprocenterne i tabellen udregnes alle i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige med reference til den sidste uge i november 2013.
3 Opgørelsen kan være undervurderet med knap 200 bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i Herning for oktober jf. afsnittet Særlige forhold ved denne udgivelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. november 2015 - Nr. 570

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. januar 2016

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information