Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere unge tager en ungdomsuddannelse

Fuldførte ungdomsuddannelser 2013/2014

I 2014 havde 69 pct. af de 25-årige fuldført en ungdomsuddannelse. Det er en stigning fra 67 pct. i 2013 men et fald sammenlignet med ti år før, hvor 71 pct. af de 25-årige havde taget en ungdomsuddannelse. Med stigningen i 2014 er andelen næsten tilbage på niveauet fra 2006.

Andel 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse

STX har overhalet erhvervsuddannelserne

I 2014 havde 34 pct. af de unge med en fuldført ungdomsuddannelse gennemført en erhvervsuddannelse, hvilket er et fald på 9 procentpoint i løbet af ti år. I modsætning hertil havde 38 pct. gennemført en STX (almen gymnasium) i 2014, og dette er en stigning på 5 procentpoint i samme tidsrum. STX er derfor den ungdomsuddannelse, der gennemføres af flest. En del unge vælger at gennemføre flere ungdomsuddannelser fx ved at tage en erhvervsuddannelse efter at have gennemført gymnasiet. Kun den senest gennemførte ungdomsuddannelse tælles med i den endelige opgørelse.

25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse fordelt på uddannelsestyper

Forældrebaggrund er vigtig for gennemførsel af ungdomsuddannelse

Jo højere forældrenes uddannelsesniveau er, jo højere er andelen med en ungdomsuddannelse. I 2014 havde 91 pct. af de 25-årige, hvor forældrene har en lang videregående uddannelse, gennemført en ungdomsuddannelse. Blandt de 25-årige, hvor forældrene har grundskolen som højeste uddannelse, gjaldt det for 54 pct. I de sidste ti år ser dette forhold ud til at være blevet forstærket, idet andelene i 2005 var 88 pct. og 59 pct.

25-årige med fuldført ungdomsuddannelse fordelt på forældres uddannelsesbaggrund

Efterkommere gennemfører i stigende grad en ungdomsuddannelse

Børn af indvandrere gennemfører ikke i lige så stor stil en ungdomsuddannelse som personer med dansk baggrund, men forskellen er formindsket de sidste ti år. Både i 2005 og 2014 gennemførte 78 pct. af de 25-årige med dansk baggrund en ungdomsuddannelse. Til sammenligning gennemførte 66 pct. af de 25-årige efterkommere i 2014 mod 59 pct. i 2005. Mandlige efterkommere har lavere gennemførselsandel end kvindelige. Hvor forskellen i 2014 på gennemførte ungdomsuddannelser blandt de 25-årige kvindelige efterkommere og kvinder med dansk baggrund var 6 procentpoint, var forskellen 17 procentpoint for de 25-årige mænd.

Andel af 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse fordelt på køn og oprindelse. 2014

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2015 - Nr. 203

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. april 2016

Kontakt

Kilder og metode

Elevregistret er et forløbsregister, hvor den enkelte studerende kan følges gennem uddannelseskarrieren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation