Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stort set uændret bruttoledighed

Arbejdsløsheden (md.) april 2015

Bruttoledigheden faldt med 500 fra marts til april. Dermed lå bruttoledigheden på 126.600 fuldtidsledige i april, svarende til en uændret ledighedsprocent på 4,8 pct. Ledighedsprocenten er beregnet som andel af den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledighed og AKU-ledighed, sæsonkorrigeret

Fortsat ingen tal for nettoledige og øvrige aktiverede bruttoledige personer

Det er ved denne udgivelse stadig ikke muligt at opdele de bruttoledige efter, om de har været nettoledige eller aktiverede. Det skyldes særlige forhold, som er beskrevet i afsnittet særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Udsving i AKU-ledigheden og faldende bruttoledighed det seneste år

Korrigeret for sæsonudsving var der 186.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år i april, hvilket svarer til 6,3 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU står for arbejdskraftundersøgelsen. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, hvorfor AKU ikke kan belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage. AKU-ledigheden er siden januar steget med 7.000 personer, mens den registerbaserede bruttoledighed i samme periode er faldet med 2.300 fuldtidspersoner.

I løbet af det seneste år har den sæsonkorrigerede AKU-ledighed svinget omkring samme niveau, mens der har været en svagt faldende tendens i den sæsonkorrigerede bruttoledighed. Fra april 2014 til april 2015 er AKU-ledigheden i ikke-sæsonkorrigerede tal uændret, mens bruttoledigheden, ligeledes målt i ikke-sæsonkorrigerede tal, er faldet med 7.700.

15-74-årige i AKU-arbejdsstyrken

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal

 

Apr.
2015

Jan. 2015
- apr. 2015

Apr.
2015

Usikkerhed
apr. 2015

Apr. 2014
- apr. 2015

 

1.000 personer

Arbejdsstyrken

2935

5

2930

±23

53

Beskæftigede

2749

-2

2744

±22

53

AKU-ledige 15-74 år

186

7

186

±13

0

Mænd

102

10

103

±10

7

Kvinder

84

-4

84

±9

-6

 

pct.

AKU-ledighedsprocent

6,3

0,21

6,4

-0,11

Mænd

6,6

0,71

6,7

0,41

Kvinder

6,1

-0,21

6,0

-0,61

Anm.: Alle månedstal er afrundede, hvilket kan føre til små forskelle, når de lægges sammen.
Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.
1 Ved ændring i AKU-ledighedsprocenten er der tale om procentpoint.

Fald i mændenes bruttoledighed

Den seneste måned er bruttoledigheden faldet lidt for såvel mænd som kvinder. Ledighedsprocenten ligger uændret på 5,0 pct. for kvinderne, men er faldet fra 4,6 til 4,5 pct. for mændene.

Stigende bruttoledighed for de ældste

Fra marts til april er ledighedsprocenten steget med 0,1 procentpoint for de 60-64-årige. Omvendt er den faldet med 0,1 procentpoint for de 30-39-årige og for de 50-59-årige. For de øvrige aldersgrupper har ledighedsprocenten været uændret over den seneste måned. Ledighedsprocenten er fortsat lavest for de 16-24-årige med 3,1 pct. og højest for de 25-29-årige med 7,7 pct.

Faldende bruttoledighed på Bornholm

Den seneste måned er ledighedsprocenten faldet med 0,2 procentpoint på Bornholm. I Byen København og Nordsjælland er den faldet med 0,1 procentpoint, mens den modsat er steget med 0,1 procentpoint i Vest- og Sydsjælland samt i Sydjylland. I de øvrige landsdele har ledighedsprocenten været uændret fra marts til april. I april var ledighedsprocenten lavest i Nordsjælland med 3,6 pct. og højest i Byen København med 5,8 pct.

Ledighedsbegreberne

Bruttoledigheden er omregnet til fuld tid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder, bl.a. ved at AKU inkluderer studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og en række andre lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Bruttoledigheden opdeles ikke i nettoledighed og aktivering

For en række af jobcentrene har de kommunale it-leverandører som følge af overgang til nye it-systemer ikke kunne indberette retvisende aktiveringsoplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for januar til april i år. Derfor kan bruttoledigheden ved denne offentliggørelse ikke opdeles i nettoledighed og aktivering. Ydermere vurderes usikkerheden omkring det samlede bruttoledighedsniveau større end vanligt. Nettoledigheden benyttes som en del af hjælpeinformationen ved beregning af AKU-ledigheden, så problemerne påvirker også til en vis grad opgørelsen af AKU-ledigheden for januar til april 2015.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2015

2015

2014

2015

2014

2015

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Apr.

Apr.

Apr.

Apr.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

128,9

128,6

127,1

126,6

4,8

4,8

4,8

4,8

136,0

128,3

5,1

4,8

Nettoledige3

Dagpengemodtagere

Kontanthjælpsmodtagere

Aktiverede3

Dagpengemodtagere

Kontanthjælpsmodtagere

Mænd

64,2

63,5

62,7

62,4

4,7

4,6

4,6

4,5

70,1

65,8

5,1

4,8

Kvinder

64,7

65,1

64,3

64,1

5,0

5,1

5,0

5,0

65,9

62,5

5,1

4,9

16-24 år

11,5

11,5

11,5

11,5

3,1

3,1

3,1

3,1

13,1

12,0

3,5

3,2

25-29 år

18,6

18,7

18,8

19,0

7,6

7,6

7,7

7,7

19,1

19,0

7,8

7,7

30-39 år

34,1

34,0

33,4

33,1

5,9

5,9

5,8

5,7

36,1

33,5

6,2

5,8

40-49 år

30,1

29,8

29,2

29,0

4,4

4,3

4,2

4,2

32,9

29,5

4,7

4,3

50-59 år

27,9

27,9

27,4

27,2

4,6

4,6

4,6

4,5

28,7

27,5

4,8

4,6

60-64 år

6,6

6,7

6,7

6,8

3,9

3,9

3,9

4,0

6,2

6,9

3,7

4,1

Byen København

23,3

23,4

23,1

22,6

6,0

6,0

5,9

5,8

24,0

22,2

6,1

5,7

Københavns omegn

13,0

13,0

12,8

12,7

5,2

5,2

5,1

5,1

13,5

12,8

5,4

5,1

Nordsjælland

7,8

7,7

7,6

7,5

3,7

3,7

3,7

3,6

8,3

7,6

4,0

3,6

Bornholm

1,0

1,0

1,0

1,0

6,0

6,0

5,9

5,7

1,1

1,0

6,4

5,9

Østsjælland

4,7

4,7

4,6

4,6

4,1

4,1

4,0

4,0

4,9

4,6

4,3

4,0

Vest- og Sydsjælland

13,4

13,4

13,2

13,3

5,2

5,2

5,1

5,2

14,4

13,9

5,6

5,4

Fyn

12,0

11,8

11,7

11,8

5,5

5,4

5,4

5,4

12,6

12,1

5,8

5,6

Sydjylland

14,2

14,3

14,0

14,1

4,3

4,3

4,2

4,3

15,3

14,3

4,6

4,3

Østjylland

17,6

17,6

17,4

17,4

4,3

4,4

4,3

4,3

19,2

17,7

4,7

4,4

Vestjylland

7,5

7,4

7,3

7,4

3,8

3,7

3,7

3,7

8,3

7,6

4,2

3,8

Nordjylland

14,2

14,2

14,2

14,2

5,3

5,3

5,3

5,3

14,5

14,6

5,4

5,4

Anm.: Fra januar 2013 er personer på særlig uddannelsesydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse ligeledes inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere.

1 Disse ikke-sæsonkorrigerede tal opgøres for april 2014 som de endelige faktiske tal og for april 2015 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 Ledighedsprocenterne i tabellen udregnes alle i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige med reference til den sidste uge i november 2013.
3 Opdelingen i nettoledige og aktiverede kan ikke offentliggøres i denne udgivelse, se afsnittet om særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. maj 2015 - Nr. 263

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juni 2015

Kontakt

Kilder og metode

Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Arbejdsløshed