Gå til sidens indhold

IKT-branchen er mest innovativ

Innovation i erhvervslivet 2013

60 pct. af virksomhederne inden for branchegruppen information og kommunikation (IKT) har haft innovation i perioden 2011-2013, og de ligger dermed pænt over gennemsnittet på 46 pct. for private danske virksomheder generelt. At man har innovation vil sige, at man har indført nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser, organisatoriske tiltag eller markedsføringstiltag.

Andel af innovative virksomheder. 2013

15 pct. af virksomhederne har igangværende innovationsaktiviteter

Ud over de faktisk gennemførte innovationer havde 15 pct. af virksomhederne innovationsaktiviteter, der fortsat var i gang ved udgangen af 2013. Blandt de største virksomheder med 250 eller flere fuldtidsbeskæftigede (omregnet) var andelen endnu højere, nemlig 38 pct. 4 pct. af virksomhederne havde i 2011-2013 haft innovationsaktiviteter, der blev opgivet - også her var andelen højest blandt de største virksomheder, med 15 pct.

Stigning i markedsførings- og organisatorisk innovation

Andelen af virksomheder med markedsføringsinnovation er steget med 4 procentpoint, fra 25 pct. i 2009-2011 til 29 pct. i 2011-13. I samme periode er andelen af virksomheder med organisatorisk innovation steget fra 27 pct. til 30 pct. I alt har 46 pct. af virksomhederne været innovative i perioden 2011-2013, hvilket er en stigning på 2 procentpoint i forhold til perioden 2009-2011, hvor andelen var 44 pct. Det er navnlig udviklingen i andelen af virksomheder med markedsførings- og organisatorisk innovation der påvirker den samlede udvikling, idet andelen af virksomheder med produkt- og procesinnovation er næsten uændret.

Andel af innovative virksomheder

Lidt færre udgifter til innovation

Virksomhedernes samlede udgifter til innovation i 2013 var 45,6 mia. kr. og er dermed faldet med 1 pct. i forhold til 2012. Udgifter til egen forskning og udvikling (FoU) udgør med 37,3 mia. kr. langt den største del af innovationsudgifterne, fulgt af driftsudgifter til innovation, eksklusive FoU på 4,3 mia. kr.

Udgifter til innovation. 2013

Nyt fra Danmarks Statistik

17. december 2014 - Nr. 647

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. november 2015

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er gennemført efter EU's og OECD's retningslinjer for innovationsstatistik som beskrevet i Oslo-manualen. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige EU- og OECD-landes. Alle data er opgjort efter Dansk Branchekode 2007.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Forskning, udvikling og innovation