Gå til sidens indhold

Ukrainere udgør fortsat høj andel af indvandringen

Befolkningens udvikling (år) 2023

I løbet af 2023 var der 98.344 indvandringer, hvilket er et fald på 19 pct. i forhold til 2022. Blandt udenlandske statsborgere stod de ukrainske statsborgere for flest indvandringer i 2023, nemlig 8.229 indvandringer eller 8 pct. af alle indvandringer, men i langt mindre omfang end i 2022, hvor der indvandrede 31.381 ukrainske statsborgere. I 2023 steg antallet af udvandringer til 68.172, en stigning på 8 pct. i forhold til 2022. Ukrainske statsborgere stod også for flest udvandringer blandt personer med udenlandsk statsborgerskab, nemlig 6.168 udvandringer eller 9 pct. af alle udvandringer.

Indvandringer og udvandringerKilde: www.statistikbanken.dk/van1aar og van2aar

Færre fødte og færre døde i 2023

I løbet af 2023 blev der født 57.469 børn, hvilket var 961 færre nyfødte end i 2022, svarende til 1,6 pct. færre end i 2022 og 5,9 pct. færre end gennemsnittet over de seneste fem år (2018-2022). I 2023 døde 58.384 personer. Det var 1.051 færre end i 2022, svarende til et fald på 1,8 pct. Dermed var den naturlige befolkningstilvækst (fødte minus døde) negativ i 2023, nemlig minus 915 personer. Den naturlige befolkningstilvækst var også negativ i 2022, men ellers var der senest en negativ naturlig befolkningstilvækst tilbage i 1988.

Fødte og dødeKilde: www.statistikbanken.dk/hisb3

Fortsat fald i den samlede fertilitet

Den samlede fertilitet faldt i 2023 til 1.496 pr. 1.000 kvinder, hvilket er et lille fald i forhold til 2022, hvor den samlede fertilitet var 1.553. Den samlede fertilitet var senest under 1.500 i 1987, hvor den var 1.498 pr. 1.000 kvinder. Fra 2022 til 2023 faldt den samlede fertilitet for samtlige herkomstgrupper (dansk, indvandrer og efterkommer), med undtagelse af kvindelige efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Den samlede fertilitet<span data-footnoteref='NoteId1'><span class='oppetekst'>1</span></span> pr. 1.000 kvinder (15-49 år) fordelt efter herkomstKilde: www.statistikbanken.dk/fod407

Stagnerende middellevetid for både mænd og kvinder

Efter et lille fald i middellevetiden i 2021/2022 er middellevetiden i 2022/2023 igen på samme niveau som i 2020/2021. Efter flere år med stigninger ser middellevetiden de seneste år ud til at være stagneret. I 2022/2023 var middellevetiden 79,6 år for mænd og 83,4 år for kvinder. I forhold til opgørelsen i 2021/2022 svarer det til en stigning på 0,2 år for mænd og 0,3 år for kvinder. Sammenlignes derimod med opgørelsen i 2020/2021, er middelevetiden den samme for både mænd og kvinder.

Middellevetid for 0-årigeKilde: www.statistikbanken.dk/hisb7

Befolkningen pr. 1. januar 2024

I løbet af 2023 voksede den danske befolkning med 28.595 personer, så befolkningen pr. 1. januar 2024 bestod af 5.961.249 personer. Det var en befolkningstilvækst på 0,5 pct., hvilket er lavere end i 2022, hvor befolkningstilvæksten var på 1,0 pct. Da den naturlige befolkningstilvækst (fødte minus døde) var negativ, var det nettoindvandringen (indvandring minus udvandring) på 30.172, der i 2023 gav befolkningstilvækst.

Befolkningens udviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bev107

Nyt fra Danmarks Statistik

12. februar 2024 - Nr. 37

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. februar 2025

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation