Gå til sidens indhold

Kommunale forskelle i lægebesøg

Lægebesøg mv. 2023

Ændret 04. juni 2024 kl. 15:35

Til udregning af andele var der anvendt befolkningstal for 4. kvt. 2022, hvor det skulle have været 1. kvt. 2023. Tallene er rettet og markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Andelen af borgere i Danmark, der besøgte egen læge i 2023 var 85,0 pct., hvilket dækker over mindre geografisk variation. Andelen var lavest i Københavns Kommune, hvor 81,2 pct. af borgerne besøgte deres læge mindst én gang i løbet af året. Den næstlaveste andel findes i Bornholms Regionskommune hvor 81,4 pct. af borgere besøgte deres praktiserende læge efterfulgt af Lyngby-Taarbæk Kommune hvor det var 82,3 pct. I det nordlige Jylland var der flere kommuner med en højere andel af borgere, der gik til deres praktiserende læge i forhold til landsgennemsnittet. I Skive Kommune besøgte 88,1 pct., af borgerne deres egen læge i 2023, hvilket var den højeste andel blandt alle landets kommuner. Morsø og Randers Kommuner havde de næsthøjeste andele, hhv. 87,7 pct. og 87,3 pct. Forskelle i køns- og alderssammensætning kan have betydning for antallet af borgere, der besøger deres praktiserende læge.

Andel af borgere, der besøgte praktiserende læge i 2023 fordelt på kommune.Kilde: www.statistikbanken.dk/sygps1 og folk1a (Kortet er ændret i forhold til oprindelig version)

Variation i antallet af kontakter til lægen pr. borger på tværs af kommunerne

I 2023 var der på tværs af landets kommuner også små forskelle i antallet af kontakter til den praktiserende læge pr. borgere. Egedal Kommune havde det laveste gennemsnit på 6,1 kontakter pr. borger, efterfulgt af Københavns Kommune med 6,3 kontakter pr. borger. Borgerne i Langeland kommune havde i gennemsnit flest kontakter til den praktiserende læge med 8,6 besøg pr. borger.

Yngre mænd går mindst til lægen

Når der sammenlignes på tværs af aldersgrupper og køn, var den laveste andel af borgere, der gik til lægen i 2023, blandt mænd i aldersgruppen 20-49-årige. 73,2 pct. af mændene i denne aldersgruppe besøgte deres praktiserende læge mindst én gang i 2023, mens andelen blandt kvinder i samme aldersgruppe var 90,5 pct. Det var i aldersgruppen 20-49-årige, at der var den største forskel mellem kønnene. I alle aldersgrupper var andelen dog lavere blandt mænd i forhold til kvinder. For både mænd og kvinder var andelen størst i den ældste aldersgruppe (borgere på 70 år og derover), hvor andelen blandt mænd var 93,8 pct. og 94,9 pct. blandt kvinder.

Andel af borgere, der besøgte praktiserende læge i 2023 fordelt på alder og kønKilde: www.statistikbanken.dk/sygps1 og folk1a (Figuren er ændret i forhold til oprindelig version)

Nyt fra Danmarks Statistik

30. maj 2024 - Nr. 150

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. maj 2025

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter alene praksissektoren, hvilket betyder, at hverken skolelæge, børne- og ungdomstandpleje, skadestuebesøg eller hospitalsindlæggelser indgår. Medicintilskud og rejsesygeforsikring indgår heller ikke. Kun ydelser, hvor det offentlige dækker udgiften helt eller delvis, indgår. En eventuel egenbetaling indgår ikke. En kontakt er et besøg hos lægen eller en telefonkonsultation, en e-mailkonsultation eller et hjemmebesøg mv. Andre ydelser, fx laboratorieundersøgelser samt tillægsydelser givet i forbindelse med en konsultation, regnes derimod ikke som en kontakt. Det skal bemærkes for tandlægebesøg, at det er det første besøg (med undersøgelse), der er registreret som en kontakt, mens øvrige besøg i samme behandlingsforløb ikke registreres som kontakter. I 2013 reduceredes tilskuddet til tandrensning og kontrol af diagnostisk fund hos tandlæger. Kilder er Sygesikringsdata fra Danske Regioner og andre registre fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation