Gå til sidens indhold

Færre timer med uddannede lærere i folkeskolen

Elever i grundskolen 2021

I alle år fra 2013 til 2019 skete en stigning i andelen af timer i folkeskolen afholdt af lærere med det underviste fag som linjefag (formel kompetence) eller af lærere med kompetence vurderet tilsvarende af skolelederen (vurderet kompetence). I 2021 var der dog et fald sammenlignet med de senest tilgængelige tal fra 2019. (2020 er ikke medtaget i opgørelsen, da der ikke er blevet indsamlet data.) Det er første gang et fald er observeret i alle de år, hvor tallene har været tilgængelige. Faldet var størst for natur/teknologi samt håndværk og design, hvor andelen faldt med hhv. 5,3 og 4,6 procentpoint fra 2019 til 2021. Det er dog ikke i alle fag, at andelen faldt, idet andelen af idrætstimer med lærere med formel eller vurderet kompetence steg med 1,4 pct. point i 2021 sammenlignet med 2019.

Andel planlagte timer med formel eller vurderet kompetence pr. skoleår (folkeskolens 0.-10. klasse)Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks lærer-elev-register

Kommunale forskelle i fransk og natur/teknologi

Der findes kun mindre geografiske forskelle, når den samlede andel af timer med formel eller vurderet kompetence sammenlignes på tværs af kommunegrupper i 2021. For alle fag var andelen af timer i de fem kommunegrupper mellem 82,8 pct. (landkommuner) og 84,6 pct. (provinsbykommuner).

Der kan dog observeres forskelle blandt de enkelte fag i 2021. Den største forskel fremgår blandt fransktimerne, hvor 97,4 pct. af timerne i landkommuner foregik med lærere med formel eller vurderet kompetence, mens andelen var 83,3 pct. blandt provinskommuner. Også i natur/teknologi fremgår en nævneværdig forskel, idet andelen var 69,5 pct. i landkommuner og 59,2 pct. i hovedstadskommuner.

Andelen af timer med formel eller vurderet kompetencer fordelt på kommunegrupper. 2021

 

Hovedstaden

Storby

Provins

Opland

Land

 

pct.

Alle fag

84,2

83,8

84,6

83,5

82,8

Dansk

95,4

96,8

95,6

96,1

95,6

Fransk

95,4

92,5

83,3

92,7

97,4

Fysik/kemi

94,6

96,6

93,8

96,0

95,1

Matematik

92,2

94,5

92,5

93,0

92,8

Tysk

92,1

89,3

88,2

90,1

89,4

Engelsk

85,6

87,9

85,5

85,0

87,4

Biologi

82,3

85,5

86,6

84,2

85,3

Samfundsfag

81,8

77,6

81,4

79,9

80,8

Musik

79,3

87,7

83,9

82,2

88,3

Håndværk og design

79,0

78,1

77,9

78,3

77,3

Idræt

77,6

82,3

81,2

78,9

79,9

Geografi

76,4

76,7

76,0

73,1

73,2

Historie

72,3

74,8

72,6

72,6

74,1

Madkundskab

71,2

74,6

73,3

71,3

72,0

Billedkunst

61,3

68,2

65,2

65,8

69,4

Natur/teknologi

59,2

67,2

67,0

63,2

69,5

Kristendomskundskab

53,7

56,0

59,1

52,4

55,2

Anm.: Læs mere om kommunegrupper på www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/kommunegrupper.
Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks lærer-elev-register

Uddannelsesstatus efter 9. klasse

Blandt elever, der afsluttede 9. klasse i juni 2020, var der forskelle iht. uddannelsesstatus pr. 1. oktober efter andelen af formel eller vurderet kompetence, som eleverne modtog i udskolingen. Blandt elever, som blev undervist af en lærer med formel/vurderet kompetence i mindre end 75 pct. af timerne i udskolingen, var 6,3 pct. ikke i gang med en uddannelse tre måneder efter afslutningen af 9. klasse, hvilket er en betydeligt større andel end de øvrige elever. Derudover var disse elever også mere tilbøjelige til at påbegynde en forberedende uddannelse og mindre tilbøjelige til at påbegynde en gymnasial uddannelse direkte efter 9. klasse.

Uddannelsesstatus efter 9. klasse opgjort efter andel undervisning med formel/vurderet kompetenceKilde: Baseret på Danmarks Statistiks lærer-elev-register.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. oktober 2022 - Nr. 342

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på Danmarks Statistiks lærer-elev-register og inkluderer folkeskoleelever, som i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2019 er registreret med undervisning med en eller flere lærere i et eller flere fag.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation