Gå til sidens indhold

Andelen af børn, der får sociale indsatser, stiger

Støtte til udsatte børn og unge 2023

3,5 pct. af alle 0-22-årige børn og unge modtog en social støtteforanstaltning pr. 31. december 2023. Dette svarer til 52.600 børn og unge mellem 0 og 22 år. Det er en stigning på 8 pct. i forhold til udgangen af 2020, hvor 48.600 modtog en støtteforanstaltning. En støtteforanstaltning dækker både over børn og unge, der er anbragt, og børn og unge, der modtager en støttende indsats fra kommunen. Stigningen i støtteforanstaltningerne skyldes, at flere børn og unge modtager støttende indsatser mens andelen af anbragte er uændret i perioden. I 2020 var det 2,7 pct. af alle børn og unge, der modtog en støttende indsats. I 2023 var den andel steget til 3,0 pct.

Modtagere af sociale støtteforanstaltninger pr. 31. december blandt børn og unge mellem 0 og 22 årKilde: www.statistikbanken.dk/bu43

Færre iværksatte anbringelser

Fra 2020 til 2023 faldt antallet af iværksatte anbringelser med 8,1 pct., fra 3.700 i 2020 til 3.400 iværksættelser i 2023, se www.statistikbanken.dk/anbaar8. Til sammenligning steg antallet af iværksatte støttende indsatser fra 2020 til 2023. I 2020 var der 49.800 iværksatte støttende indsatser, og i 2023 var der 60.300, hvilket svarer til en stigning på 21,1 pct., se www.statistikbanken.dk/isbu03. Ved udgangen af 2023 var der 13.900 anbringelser. Det er en stigning på 3,1 pct. i forhold til 2020, hvor der var 13.500 anbringelser, se www.statistikbanken.dk/anbaar2. Andelen af anbragte blandt 0-22-årige i befolkningen har ligget stabilt på 0,9 pct. i hele perioden

Flere modtager tidligt støttende indsatser

I 2023 var der 27.400 personer, der modtog en eller flere tidligt støttende indsatser, hvilket svarer til 35,5 pct. af alle modtagere af støttende indsatser. Det er en stigning på 35,0 pct. i forhold til 2020, hvor 20.300 personer modtog en tidlig støttende indsats.

Kommunen kan tilbyde børn, unge og familier en støttende indsats, når barnets trivsel eller udvikling vurderes at være i fare. Tidlige støttende indsatser dækker over de indsatser, der gives uden forudgående børnefaglig undersøgelse, og derfor kan iværksættes forholdsvis hurtigt. Ved øvrige støttende indsatser kræves der en børnefaglig undersøgelse, 0g i 2023 var der 53.900 personer, der modtog disse indsatser, hvilket svarer til 69,9 pct. af alle modtagere.

Modtagere af støttende indsatserKilde: www.statistikbanken.dk/isbu02

Flest 12-17-årige modtager hjælp fra kommunen

Ses der på aldersfordelingen blandt modtagere af sociale indsatser fra kommunen, er det de 12-17-årige, som er den største gruppe. Det gælder både i forhold til støttende indsatser og i forhold til anbringelser. 30.400 12-17-årige fik således en støttende indsats i 2023, svarende til 54,0 pct. af alle de 0-22-årige, der fik en støttende indsats. Det er en stigning på 2,5 procentpoint siden 2020.

Blandt de anbragte børn og unge i 2023 var der 6.800 12-17-årige svarende til 49,1 pct. Dette er et fald på 0,5 procentpoint fra 2020, hvor de 12-17-årige udgjorde 49,6 pct. af de anbragte.

Modtager sociale støtteforanstaltninger fordelt efter alder pr. 31.december 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/isbu04 og anbaar2

Nyt fra Danmarks Statistik

6. juni 2024 - Nr. 158

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. juni 2025

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra landets kommuner om børn og unge mellem 0-22 år, der fik sociale støtteforanstaltninger pr. 31. december.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation