Gå til sidens indhold

20.400 personer i stofmisbrugsbehandling i 2023

Stofmisbrugsbehandling social 2023

I 2023 modtog i alt 20.400 personer stofmisbrugsbehandling visiteret af kommunerne. Andelen af personer i stofmisbrugsbehandling fordelt efter myndighedskommune varierede i 2023 fra tæt på nul til 9,2 promille af kommunens indbyggertal. I 2023 var de fem kommuner med den højeste andel af personer i stofmisbrugsbehandling hhv. Lolland med 9,2, Slagelse med 6,5, Albertslund med 5,9, Svendborg med 5,9 og Esbjerg med 5,8 promille.

Andelen af personer i stofmisbrugsbehandling fordelt efter myndighedskommune. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv002 og folk1a

Typer af stofmisbrugsbehandling i 2023

Stofmisbrugsbehandling i kommunerne består typisk af social stofmisbrugsbehandling efter §101 i Lov om Social Service eller §33 i Barnets lov og lægelig stofmisbrugsbehandling efter §142 i Sundhedsloven. En person kan modtage flere forskellige behandlingstyper på samme tid. Social stofmisbrugsbehandling kan være rådgivning, individuelle samtaleforløb, gruppeforløb o.l., mens lægelig stofmisbrugsbehandling primært er medicinsk behandling med substitutionsstoffer. I 2023 udgjorde social stofmisbrugsbehandling 84,3 pct. af samtlige nye iværksatte stofmisbrugsbehandlinger. Til sammenligning udgjorde behandlingstypen substitutionsbehandling 11,3 pct. af alle iværksatte stofmisbrugsbehandlinger i 2023. De hyppigst angivne former for substitutionsbehandling var metadon med 4,5 pct. og buprenorphin kombineret med naloxon med 4,1 pct. Andelen af nystartede behandlinger af typen anden medicinsk behandling var 3,9 pct.

Iværksættelser fordelt efter behandlingstype. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv001 og særudtræk af behandlingstype fra grunddata, som man kan søge om adgang til via Danmarks Statistiks Forskningsservice.

Flere anmodninger, iværksættelser og personer i behandling fra 2021 til 2023

I 2023 var der 9.900 anmodninger om stofmisbrugsbehandling hos kommunerne. Det er en stigning på næsten 900 anmodninger eller 9,4 pct. sammenlignet med 2021. I samme periode steg antallet af iværksatte behandlinger (iværksættelser) med omkring 800, hvilket svarer til 8,9 pct. Fra 2021 til 2023 steg antallet af personer i behandling med lidt over 1.000 personer eller 5,4 pct. Stigningerne fra 2021 til 2023 skal tolkes med forbehold, da de både kan afspejle en reel udvikling, men også en forbedret indberetningspraksis hos kommunerne.

Stofmisbrugsbehandling visiteret af kommunerne, aktivitet for hele landet. 2021-2023

 

2021

2022

2023

Ændring 2021-2023

 

antal

pct.

Anmodninger

9061

9458

9911

850

9,4

Iværksættelser

8782

9148

9566

784

8,9

Afsluttede behandlinger

9113

9027

9015

-98

-1,1

Personer i behandling

19325

19512

20368

1043

5,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv001 og smdbv002

Alle 98 kommuner indgår i statistikken for 2021, 2022 og 2023

Ved sidste års udgivelse af 2022-tal var det første gang, statistikken om stofmisbrugsbehandling indeholdt godkendte indberetninger for samtlige 98 kommuner. Der arbejdes løbende på at forbedre statistikkens kvalitet, hvorfor det med udgivelse af 2023-tallene for første gang er muligt at give et fuldt, landsdækkende billede af kommunernes stofmisbrugsbehandling for årene 2021-2023.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. juni 2024 - Nr. 170

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. juni 2025

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter data for kommuner, som har valideret og godkendt oplysningerne i Stofmisbrugsdatabasen. I den forbindelse skal det dermed bemærkes, at tallet ikke er dækkende for stofmisbrugsbehandling i hele landet. Analyse af udviklingen over tidsserien bør alene ske for de godkendte kommuner, der indgår i alle år. Se opgørelse i tabel. Ved opgørelse af forløb sammensættes to eller flere forløb, hvis personen har et tidligere afsluttet forløb i samme kommune, og der er maximalt ti dage mellem første forløbs slutdato og næste forløbs startdato.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation