Gå til sidens indhold

Mere vedvarende energi i 2023

Energiregnskab for Danmark 2023

2023 var et rekordår for vedvarende energi. Efter en stigning i forbrug af vedvarende energi på 8,3 PJ, dækkede vedvarende energi 45,2 pct. af det danske energiforbrug (uden brændstof til køretøjer, skibe og fly i udlandet). Det er mere end dobbelt så stor en andel som i 2011. Stigningen i 2023 kom især fra solceller med 4,2 PJ og biogas med 3,4 PJ, mens fast biomasse havde et lille fald på 1,8 PJ. Fast biomasse, der bl.a. omfatter træpiller og skovflis, udgør stadig langt den største vedvarende energikilde med 23,0 pct. efterfulgt af vindkraft med 10,6 pct. af det samlede energiforbrug.

Andel af vedvarende energi i energiforbruget efter typeKilde: www.statistikbanken.dk/ene2ha og ene3h

Samlet energiforbrug næsten uændret

Det samlede forbrug af energi var 0,2 pct. lavere i 2023 end i 2022, når det opgøres uden brændstof til køretøjer, skibe og fly i udlandet. Selvom energiforbruget var næsten uændret, er der sket et skift i forbrug af energityper. Forbruget af vedvarende energi steg med 8,3 PJ og nettoimport af el steg med 6,4 PJ. Samtidig faldt forbruget af kul, koks og affald med 14,4 PJ.

Forbrug af energi efter typeKilde: www.statistikbanken.dk/ene2ha og ene2ho

Fortsat fald i forbrug af naturgas

Forbruget af naturgas faldt med 2,3 PJ fra 2022 til 2023, hvilket svarer til 3,6 pct. Det følger efter et markant fald i forbruget fra 2021 til 2022 på 25,3 PJ. Faldet fra 2021 til 2022 kan forklares med store prisstigninger i denne periode. Læs mere om energipriser på emnesiden Energipriser. Faldet fra 2022 til 2023 var især inden for industri med 1,1 PJ og energiforsyning med 1,0 PJ. Kun i råstofindvinding var der en lille stigning på 0,5 PJ. Naturgas bruges som energikilde på boreplatforme i Nordsøen og afspejler i høj grad aktiviteten i denne branche. Mindsket aktivitet i råstofindvindingsbranchen forklarer også et større fald i denne branches naturgasforbrug fra 2019 til 2020.

Naturgasforbrug efter brancher og husholdningerKilde: www.statistikbanken.dk/ene2ha

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revision af energiregnskabet 2005-2022

Med denne offentliggørelse er der ud over den ordinære revision af årene 2021-2022 foretaget en hovedrevision tilbage til 2005. De største revisioner vedrører brændstof til danske skibe og køretøjer i udlandet. Der er foretaget en afstemning af produktionen af olieprodukter i raffinaderierne og eksport af jetpetroleum. Derudover er der rettet på nogle fordelinger af energi til anvendelse i husholdninger og brancher, især vedrørende brændstof til vejtransport. Hovedrevisionen af energiregnskabet er sket som en del af hovedrevisionen af nationalregnskabet. Læs mere på siden Hovedrevision af nationalregnskabet - 2024.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juni 2024 - Nr. 172

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. juni 2025

Kontakt

Kilder og metode

Det foreløbige energiregnskab er baseret på Energistyrelsens foreløbige energistatistik samt tal fra varestatistikken, udenrigshandel med varer og betalingsbalancen. Fordelingen på brancher er baseret på Energiregnskab for Danmark året før, hvor energiforbruget relevante steder er fremskrevet med indikatorer. Fx er energiforbruget relateret til opvarmning graddagekorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation