Gå til sidens indhold

14.200 flere fagforeningsmedlemmer i 2023

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 31. december 2023

I 2023 steg antallet af medlemmer af lønmodtagerorganisationerne med tilknytning til arbejdsmarkedet med 14.200 til 1.935.300 pr. 31. december 2023. Stigningen kan ses i lyset af, at det samlede antal lønmodtagere er steget med ca. 30.000 i løbet af 2023. Det samlede medlemstal er steget hvert år siden 2013 med en samlet stigning på 141.500. I denne tiårsperiode er fordelingen af medlemmer inden for de forskellige organisationer ændret, så der er færre organiseret inden for FH og flere, der er organiseret inden for AC og uden for hovedorganisationerne i dag.

Antal medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. 31. decemberKilde: www.statistikbanken.dk/lonmed2

Flere medlemmer hos AC og uden for hovedorganisationerne, færre hos FH

I 2023 havde AC en stigning på 11.400 medlemmer, svarende til en stigning på 3,6 pct. Lederne havde en stigning på 800, svarende til en stigning på 0,7 pct., mens antallet af medlemmer uden for hovedorganisationerne steg med 14.200, svarende til en stigning på 3,4 pct. Samtidig faldt antallet af medlemmer hos FH med 12.200, hvilket svarer til et fald på 1,1 pct. i løbet af 2023. Hvis man i stedet ser på udviklingen over de seneste ti år er tendenserne de samme. Her er antallet af medlemmer i FH faldet med 112.700. I samme periode fra 2013 til 2023, er antallet af medlemmer med tilknytning til arbejdsmarkedet hos AC, Lederne og uden for hovedorganisationerne steget med hhv. 123.700, 15.300 og 115.300.

Fortsat flest kvindelige medlemmer i landets lønmodtagerorganisationer

I 2023 var 50,7 pct. af medlemmerne med tilknytning til arbejdsmarkedet kvinder, svarende til et fald på 0,2 procentpoint i forhold til 2022. I 2023 var andelen af kvinder størst hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) med 55,2 pct. Dernæst fulgte Akademikernes Centralorganisation (AC) med 50,8 pct., mens kvindernes andel uden for hovedorganisationerne var 44,8 pct. Den laveste andel af kvindelige medlemmer var hos Ledernes Hovedorganisation med 32,6 pct.

Kønsfordelingen blandt medlemmer i hovedorganisationerne. 31. december 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/lonmed2

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal fordelt på hovedorganisationer. 31. december

 

2022

2023

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Medlemmer i alt

942740

978395

1921135

953430

981890

1935320

FH

473203

590046

1063249

470860

580168

1051028

AC

157442

162746

320188

163217

168365

331582

Ledernes Hovedorganisation

77679

36369

114048

77429

37390

114819

Uden for hovedorganisationerne

234416

189234

423650

241924

195967

437891

Anm.: Se De enkelte fagforeningers tilhørsforhold til hovedorganisationer pr. 31.12. 2023. Det bemærkes, at 2022-medlemstallet for AC er blevet opjusteret med 6.163 magistre siden sidste års offentliggørelse.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lonmed3

Nyt fra Danmarks Statistik

3. juni 2024 - Nr. 154

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. maj 2025

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter hovedorganisationerne og fagforbund uden for hovedorganisationerne. Indberetningen er frivillig. Statistikken omfatter ikke selvstændigt erhvervsdrivende, studerende, efterlønsmodtagere eller pensionister. Til beregning af organiseringsgraden for 2021 er den senest opgjorte registrerede arbejdsstyrke fra november-2020 anvendt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation