Gå til sidens indhold

Fortsat færre færgepassagerer end før COVID-19

Skibsfart (år) 2023

Antallet af passagerer på færge- og passagerruter fra danske havne var med 30 mio. passagerer kun en smule højere i 2023 end i 2022. Tilvæksten på 0,5 pct. er en kombination af flere passagerer på de fleste udenrigsruter med en stigning på 1,9 pct. og færre passagerer på indenrigsruterne med et fald på 1,8 pct. Dermed har færgeselskaberne, der sejler på danske havne samlet set endnu ikke genvundet passagertallet fra 2019 efter nedgangen under COVID-19 nedlukningerne. Der er dog stor variation i hvilke ruter, der har fremgang og hvilke, der har tilbagegang.

FærgepassagererKilde: www.statistikbanken.dk/skib31 og skib32

Passagertallet stiger på de fleste lange ruter

Udenrigsruterne havde en stigning i passagertallet på 1,9 pct. i 2023 i forhold til 2022. Det var ruterne til Sverige og Tyskland, der havde vækst, mens ruterne til Norge oplevede en nedgang i passagertallet. Alle udenrigsruterne er dog uanset vækst fortsat under niveauet fra før COVID-19 nedlukningerne. Samlet set er de i 2023 11,5 pct. under passagertallene i 2019.

Blandt indenrigsruterne er det kun de ruter, der forbinder landsdelene, der har haft stigende passagertal med en vækst på 1,8 pct. fra 2022 til 2023. Landsdelsruterne er dog fortsat 3,4 pct. under niveauet fra 2019. Til gengæld har både ø-ruterne til ikke-brofaste øer og landevejsruterne over fjorde og til brofaste øer haft faldende passagertal i 2023 med fald på hhv. 2,9 og 5,4 pct. i forhold til 2022. Af alle ruterne er det fortsat kun ø-ruterne, som har flere passagerer i 2023 end i 2019.

Færgepassagerer på indenrigs- og udvalgte udenrigsfærgeruterKilde: www.statistikbanken.dk/skib31 og skib32

Godstransporten i danske havne er faldet

I de 114 danske havne, der i 2023 håndterede gods i Danmark, blev der i 2023 samlet langet 93,4 mio. ton gods over kajen. Det er et fald på 5 pct. sammenlignet med året før. 9,8 mio. tons eller 10 pct. af det samlede danske havnegods gik gennem Danmarks største havn målt på godsmængde, Aarhus havn. Den næststørste havn er Rødby Færgehavn med 8,7 mio. ton gods. Hvis de fire havneenheder ved Kalundborg betragtes under ét, ville Kalundborg havn dog være næststørst med 9,5 mio. ton gods i 2023.

Faldet er sket inden for de fleste godstyper, hvor stykgods er faldet mest med 6,6 pct. og fast bulk mindst med et fald på 3,1 pct.

Godsmængder gennem danske havneKilde: www.statistikbanken.dk/skib431 og skib451

Flere krydstogtpassagerer end nogensinde

I 2023 besøgte det højeste antal krydstogtpassagerer nogensinde Danmark, nemlig 944.000. Det var en stigning på 48 pct. i forhold til året før. Hovedparten af krydstogtpassagererne besøgte København, som også med 111.000 krydstogtpassagerer, der startede deres togt i Danmark og tilsvarende antal, der afsluttede togtet i Danmark, er den eneste havn, der er på- og afstigningshavn for krydstogter i Danmark. De øvrige besøgshavne har generelt haft vækst og efter København er de store målbyer Aarhus, Skagen og Rønne.

Passagerer på krydstogtskibeKilde: www.statistikbanken.dk/skib35

Passager- og færgefart i danske havne

 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

Ændring
2022-2023

 

1.000 passagerer

pct.

Passagerer i alt

32729

20568

22328

29927

30089

0,5

Udenrigsruter

21688

10282

11143

18827

19184

1,9

Indenrigsruter

11041

10286

11185

11100

10905

-1,8

Anm.:I tabellen opgøres passagerer for ruten, mens de i figuren øverst opgøres for havnen. For indenrigsruter betyder det, at passagertallet på en rute indgår dobbelt i figuren.
Kilde: www.statistikbanken.dk/skib31 og skib32

Samlet godsomsætning efter vareart. 2023

 

Udlosset fra

Indladet til

I alt

Andel

 

Udland

Indland

Udland

Indland

 

 

 

1.000 ton

pct.

I alt

45515

12881

27118

7860

93374

100

Flydende bulk

12382

2054

5862

2131

22429

24

Fast bulk

13821

7648

5197

2714

29380

31

Stykgods

19314

3180

16059

3015

41568

45

Kilde: www.statistikbanken.dk/skib451

Nyt fra Danmarks Statistik

14. maj 2024 - Nr. 133

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. maj 2025

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation