Gå til sidens indhold

Uændret konkursniveau i juni

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
201
juni
-2,9 %
fra maj til juni

Konkurser juni 2024

Der var 201 erklærede konkurser i juni blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 2,9 pct. færre end i maj. Konkurserne medførte 950 tabte job. I andet kvartal 2024 var antallet af konkurser i aktive virksomheder 8,6 pct. højere end i første kvartal, mens jobtabet i faktiske tal var 20,3 pct. lavere.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

21 pct. færre konkurser i første halvår 2024 end i 2023

Det faktiske antal konkurser i første halvår 2024 er noget lavere i de branchegrupper, der typisk har flest konkurser, når der sammenlignes med den samme periode i 2023. Industri og engroshandel ligger 34-37 pct. lavere end i 2023, mens erhvervsservice ligger 30 pct. lavere. Byggeri, detailhandel, restauranter og transport ligger 16-23 pct. lavere. I første halvår ligger det samlede konkursniveau for alle aktive virksomheder 21 pct. lavere end i samme periode i 2023.

Konkurser i aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper. Januar-juni 2020-2024Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i juni i faktiske tal

Der var i alt 414 erklærede konkurser i juni opgjort i faktiske tal. Heraf var 191 konkurser i aktive virksomheder, der havde ansatte og/eller en omsætning på mindst 1 mio. kr. De resterende 223 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med en mindre omsætning.

37 pct. af de konkursamte job var i Region Hovedstaden

Der blev tabt 950 job ved de 414 erklærede konkurser i juni mod 746 tabte job i maj. Region Hovedstaden stod for 37 pct. af de tabte job i juni, mens Region Sjælland stod for 16 pct. Region Syddanmark stod for 19 pct., mens Region Midtjyland stod for 22 pct. Region Nordjylland stod for 7 pct. I andet kvartal 2024 blev i alt 2.832 job ramt af konkurs mod 3.554 i første kvartal.

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer giver gode indikationer på, hvad der kan forventes af konkurserklæringer i de kommende måneder, og de hjælper med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder. Se mere herom: Stor stigning i antal konkurser og tabte job i marts (Nyt fra Danmarks Statistik 2022:118).

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - juni 2024

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

81384

38282

47,0

111

91

Aktive virksomheder

9866

5656

57,3

110

70

Nulvirksomheder

71518

32626

45,6

111

92

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2023

2024

 

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

631

552

598

682

629

641

383

487

539

498

591

495

491

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

275

273

211

261

259

228

230

204

210

204

264

207

201

Faktiske i alt

588

418

326

616

922

1100

519

415

479

443

475

433

414

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

9

5

4

7

10

7

10

5

8

3

2

4

2

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

28

22

23

29

33

43

22

19

26

16

19

16

28

Bygge og anlæg

120

69

52

105

160

191

97

64

102

99

114

79

79

Handel og transport mv.

168

139

93

202

257

314

158

128

153

144

155

134

119

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

23

15

11

19

33

38

28

15

16

14

6

12

15

Erhvervsservice

98

59

55

89

149

148

81

63

66

68

69

77

55

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uoplyste

142

109

88

165

280

359

123

121

108

99

110

111

116

Uoplyst aktivitet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hovedstaden

275

177

122

329

538

624

240

183

195

190

255

221

195

Sjælland

95

63

47

54

100

128

76

49

55

62

63

69

49

Syddanmark

74

54

45

85

88

120

62

56

76

60

60

45

60

Midtjylland

102

81

83

92

125

169

95

86

116

84

75

69

81

Nordjylland

42

43

29

56

71

59

46

41

37

47

22

29

29

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1409

881

656

1025

1742

1009

1078

921

1089

1544

1136

746

950

Hovedstaden

588

307

177

339

673

536

371

327

289

477

660

224

348

Sjælland

176

226

173

83

173

93

143

169

108

268

172

236

150

Syddanmark

338

129

114

248

251

168

73

61

195

131

102

125

184

Midtjylland

183

129

136

219

424

170

400

267

446

595

181

119

205

Nordjylland

124

90

56

136

221

42

91

97

51

73

21

42

63

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegrupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
201
juni
-2,9 %
fra maj til juni

Nyt fra Danmarks Statistik

5. juli 2024 - Nr. 205

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation